10. Srpen, 2008

Další případ toho, jak se město Liberec chová ke svým „obyčejným“ obyvatelům ve prospěch těch „méně obyčejných“, přineslo toto léto. Nájemníkům domu na libereckém Františkově teď hrozí, že si své domy nebudou moci koupit. Ukazuje to na obvyklý scénář – někdo vlivný má podnikatelský plán a nestranný magistrát mu vyjde vstříc. Biti budou lidé,…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.