Občané Vesce nechtějí sídliště u Tajchu

Navržená zástavba bytových domů se třemi sty byty mezi současnou silničkou k rybníku Tajch a Lučním potokem v liberecké čtvrti Vesec vyvolala mohutnou vlnu nesouhlasu mezi místními obyvateli. Lidem se nelíbí, že by mělo dojít k zástavbě dalších luk v oblasti, která slouží jako rekreační a odpočinková zóna pro stále větší část Liberce – spolu s tím, jak se v betonu utápí kdysi populární místa jako Zelené údolí nebo tzv. Rušička. Nemluvě o tom, že se jedná o krásnou krajinu, jejíž ráz by byl navždy ztracen a zničen.

Pobouření vzbudila i navržená forma zástavby, kterou má tvořit řada šestipodlažních domů doplněná zástavbou čtyřpodlažních řadových domů. Nové sídliště tak vyvolává dojem nenasytnosti investorů, kteří jsou ochotni v zájmu vysokého výdělku zničit vše, čím je lokalita cenná. Připomeňme, že za návrhem stojí developerská firma Duha Invest, za kterou stojí bývalý liberecký primátor za ODS J. Ježek.

Jako „za komunistů“…

Uvedený návrh na změnu územního plánu připomněl snahy města ze 70. – 90. let postavit v této lokalitě nejdříve velkou přehradní nádrž a pozdější pokus o rezidenční čtvrť Zahradní město z konce 90. let. Všem těmto plánům se do té doby dařilo místním zabránit, ačkoliv současný územní plán se zástavbou části luk v uvedené lokalitě počítal.
Mělo však jít jen o několik domů těsně u silnice, většina území měla zůstat jako trvalý travní porost. Argumenty přitom byly a jsou pořád stejné: zachování krajinného rázu, dopravní obslužnosti a ochrana životního prostředí, jen konkrétně doprava se stala mnohem vážnějším problémem než před třiceti lety.

Neřešená doprava a dopady na životní prostředí.

Z předložených návrhů developera, které byly přiloženy k žádosti o změnu územního plánu, plyne v případě schválení řada problémů i do budoucna: Plán na 300 bytů znamená v relativně krátkém období po dokončení zatížení lokality minimálně 500 dalšími automobily, které budou muset nejen někde parkovat, ale také někudy jezdit.

Návrh sice počítá s novou komunikací o dostatečné šířce uprostřed navrhované zástavby, ale tato komunikace navazuje na ulice Dlouhá, Nedbalova a Šumná, jejichž šířka je okolo 2,5 metru a dvě auta se na ních dnes prakticky nevyhnou. Lze tedy očekávat, že v budoucnu dojde k tlaku na rozšíření těchto komunikací, aby byla umožněna vůbec nějaké dopravní obslužnost tohoto území.

Ani rozšíření ale nebude dostatečným řešením, protože všechny ústí do ulice Česká, která je již dnes v době špiček na hranici propustnosti. Většina aut z uvedené lokality pak bude nejspíše projíždět do centra města přes Poštovní náměstí či přes Zelené údolí, kde jsou již dnes fronty srovnatelné s Růžodolským “sněhulákem” (soustava kruhových objezdů u Globusu).

Proti jsou i ekologové, kteří upozorňují, že plánovaná zástavba vyvolá tlak, který zlikviduje ekosystém Lučního potoka, který je chráněný v rámci programu Natura 2000. Návrh se nelíbí ani rybářům, kteří se také obávají vymizení druhové rozmanitosti jak v Lučním potoce, tak ve Veseckém rybníce.

Lidé podepisují petici

Nespokojení občané již sestavili petici, kterou za týden podepsalo přes 500 obyvatel a nyní připravují k registraci občanské sdružení Náš Vesec, které by se chtělo dlouhodobě zasazovat o rozvoj Vesce v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. Není jejich chybou, že to znamená především obranu proti zájmům developerů. Cítí, že pod tlakem se ocitá celá čtvrť, nejen tato “jedna louka”. Mají obavu, že jde o první vlaštovku, po které budou následovat další a argumenty o ochraně životního prostředí a krajinného rázu najednou ztratí svoji oporu, protože nejcennější území zmizí pod betonem.

Vyzývají proto všechny, kterým osud Veseckého údolí není lhostejný, aby svým podpisem podpořili úspěch petiční akce a třeba se i ke zmíněnému občanskému sdružení připojiili. Mohou tak učinit na emailovou adresu autora článku:
(jaromir.baxa@gmail.com).

Vedle fotek současného Veseckého údolí si můžete stáhnout zamýšlený plán developerů z ODS.


Jaromír Baxa

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj
Lesopark v Fibichově ulici v posledních letech prošel nákladnou úpravou, která z neudržovaného místa vytvořila zajímavou přírodní stezku plnou tůní. Naši čtenáři ale upozorňují
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s