Jak město „hospodaří“ prostřednictvím Sportovního areálu Ještěd, a.s. aneb dvě směny a ztráta 6 miliónů

Přinášíme Vám informaci o výsledcích práce našeho týmu ohledně hospodaření akciové společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s., kde je 100 % akcionářem Statutární město Liberec.

Na konci článku najdete tabulku, která popisuje jakým způsobem město nakládá, skrze tuto svou akciovou společnost, s městským majetkem, respektive nakolik na tomto „hospodaření“ prodělává. Tabulku si můžete stáhnout i zde.

Společnost Sportovní areál Ještěd,a.s. (dále SAJ) byla založena r. 2001 vkladem jediného zakladatele Statutárního města Liberec. Jediným zakladatelem společnosti je Město Liberec, které je také 100% akcionářem společnosti.

Dle vlastního vyjádření se SAJ zabývá poskytováním tělovýchovných služeb a sportovních služeb, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, zprostředkováním obchodu, specializovaným maloobchodem, ubytovacími službami, technickou činností v dopravě, pronájmem a půjčováním věcí movitých, organizováním sportovních soutěží, činností informačních a zpravodajských kanceláří, hostinskou činnost a směnárenskou činností.

Zde by bylo vhodné doplnit tento výčet o jednu další aktivitu a tou je „olupování města“.

Městské akciové společnosti jsou často kritizovány za neprůhledné a pro město nevýhodné hospodaření. Domníváme se, že ani případ libereckého SAJ není výjimkou. Během několika let od svého vzniku odkoupil za velmi výhodné ceny městský majetek, který nakonec doputoval za ceny podstatně vyšší k současným majitelům. Viz přiložená tabulka.

Rozdíl bohužel neskončil v městské kase a tak můžeme jen spekulovat, kdo všechno si na těchto transakcích „přilepšil“. Jedno je jisté – město Liberec to nebylo v žádném případě.

Jeden případ, na který chceme zvláště upozornit:

Z přiložené tabulky se například dozvíte, že zahrada na Husově ulici, která sloužila mimochodem jako prostor pro děti z místní školky, byla městem prodána do vlastnictví SAJ za 646 000 Kč, aby po dvou letech doputovala k současnému majiteli za 4 200 000 Kč. Tabulka ale obsahuje více pro město, které se dle svých představitelů snaží chovat „jako dobrý hospodář“, naprosto nevýhodných smluv, díky nimž zmizel městský – veřejný majetek v kapsách spekulantů.

Zajímavou směnou je i budova č. p. 118 v Barvířské ulici, kterou město v únoru 2004 směnilo za restauraci Berlín v ceně 2.383.000. V květnu 2005, tedy za rok a tři měsíce ji nový majitel prodal za 5.000.000,- O celé kauze jsme Vás informovali zde .

Rozdíl cen, za které jen tyto dva pozemky a budovy město převedla na SAJ a za kolik skončily u současných majitelů, činí cca 6.000.000 Kč.

Jan Korytář, vedoucí SPP a městský zastupitel říká: „Aktivity SAJ nelze označit jinak než jako olupování města a osoby odpovědné za tyto směny za loupežníky. Tato akciová společnost sloužila jako prostor pro nevýhodné vyvádění majetku města Liberce. Jen na těchto dvou operacích město prodělalo 6 milionů, pokud bychom přičetli i tzv. restauraci Mošner a další pozemky, rozdíl bude hodně přes 10 milionů. I to je cena, kterou obyvatelé Liberce platí za to, že zde v roce 2009 bude mistrovství světa v lyžování ve Vesci a na Ještědu.“

O skandální směně za bývalou restauraci Mošner, spíše kiosek, stojící pod Ještědem, jsme již informovali v samostatné rubrice zde.
Město tehdy směnilo majetek v hodnotě několika milionů za malou budovu bývalé restaurace. Navíc se radniční koalice v čele ODS dne 5. 6. 2008 snažila prosadit změnu územního plánu u řady pozemků, nyní již v rukou soukromých osob, z ploch přírody a krajiny na bydlení čisté, čímž by se jejich hodnota podstatně zvedla. Viz přiložená tabulka.
Zajímavé jsou také ceny bytů v lukrativní části Liberce, za které se dostaly k současným majitelům a jména, která u těchto směn figurují. Ceny bytů se nám nezdají jako tržní a celá transakce vypadá spíše tak, že tyto byty byly za výhodné ceny přes prostředníka převedeny na současné, již dopředu vytipované, majitele.

Všechny obchodní transakce mezi městem, jeho akciovou společností SAJ a dalšími nákupčími, které popisuje tabulka v příloze, máme k doložení ve formě kupních a směnných smluv a rádi Vám je necháme k nahlédnutí.

V současné době mají vedoucí orgány SAJ toto obsazení:

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva: Ing. Jiří Kittner (primátor města, ODS)

Místopředseda představenstva: Ing. Ondřej Červinka (náměstek primátora,ODS)

Člen představenstva: Pavel Vursta

Člen představenstva: Bc.Zuzana Kocumová (zastupitelka, USZ)

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: MUDr. Jiří Richter (zastupitel, USZ)

Člen dozorčí rady: Jiří Zeronik (bývalý zastupitel, ODS)

Člen dozorčí rady: Ing. Jindřich Pešek

Během let se ale vedení akciové společnosti vystřídala spousta místních politiků. Namátkou uveďme současného krajského radního za ODS MUDr. Jaroslava Krutského, bývalého náměstka primátora a současného poslance za ODS Tomáše Hasila nebo rovněž bývalého náměstka primátora za ODS Ing. Pavla Krenka, který vedle primátora Kittnera, také většinu smluv, tolik nevýhodných pro město, za SAJ podepisoval.

A zde si můžete stáhnout tabulku, která dokládá, jak město Liberec, respektive jeho člení představitelé, povětšinou z ODS, hospodárně nakládají s městským majetkem.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj
Lesopark v Fibichově ulici v posledních letech prošel nákladnou úpravou, která z neudržovaného místa vytvořila zajímavou přírodní stezku plnou tůní. Naši čtenáři ale upozorňují
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s