Rychlé zprávy z jednání zastupitelstva města Liberce

Rozhodli jsme se zavést novou rubriku. Chceme Vám pravidelně, každý měsíc, po zasedání zastupitelstva města Liberce, přinést rychlý přehled těch nejzajímavějších bodů, které se zde projednávali. Stejně tak chceme upozornit na výroky a proslovy účastníků zasedání, které by neměly utéct pozornosti veřejnosti. Tato rubrika nemá být koncipována jako rozsáhlá analýza jednotlivých zasedání zastupitelského sboru. Spíše má motivovat k většímu zájmu o konkrétní kroky zdejší radnice i o politiku obecně a liberecký veřejný život jako takový. A jaké že poslední zasedání libereckého zastupitelstva bylo?

První březnové, respektive ještě únorové (díky konání mistrovství byl tradiční termín – poslední čtvrtek v měsíci, posunut), zastupitelstvo proběhlo nezvykle rychle a téměř v poklidu.

Pozornosti si ale určitě zaslouží bod č. 18 – „Situační zpráva o stavu realizace projektu „Koncesní projekt – Rozvoj dopravy v klidu na území města Liberce“

Radniční koalice navrhla stažení původně schváleného návrhu z roku 2008. Schválený koncesní projekt popisoval ve variantách možnosti, jak reagovat na budoucí vývoj
v této oblasti a jeho základním kamenem bylo řešit dlouhodobé potřeby samosprávy prostřednictvím
soukromého subjektu. Nyní od tohoto záměru bylo upuštěno a příprava celého projektu, včetně realizace výstavby parkovacího domu na dolním konci Frýdlantské ulice, byla svěřena městské akciovce, Technickým službám města Liberce.

Jako zásadní argument, tolikrát dnes používaný, byl konstatován současný krizový stav na finančních trzích. Nicméně opozice, která již před půlrokem na nevýhodnost realizace projektu skrze soukromou firmu poukazovala, ráda toto zrušení potvrdila. Ale i například náměstek Milan Šír argumentoval finanční krizí stejně důsledně, jako když před pár měsíci horoval za parkovací dům na konečné v Lidových sadech, „aby ty mámy s kočárkama, když jdou na koncert, měly kde zaparkovat…“

Hrozba výstavby parkovacích domů v Lidových sadech, za které se koaliční zastupitelé ještě před půlrokem tak bili, tedy padla. Za pravdu bylo dáno i předsedkyni občanského sdružení, paní Aleně Dvořáčkové, po jejímž vystoupení byl loni návrh původního konceptu stažen pro svou neodbornost (mohli jste si přečíst zde).

Nicméně dnes již odmítnutý projekt před půlrokem prohlasován (poněkolikáté) nakonec byl a město to stálo, jak na posledním zastupitelstvu přiznal primátor Kittner, zhruba 200 tisíc korun.

Peníze za dnes již nepotřebný projekt získala firma VGD, s.r.o., která patří Janu Šumovi, který byl při posledních volbách do zastupitelstva, desátým kandidátem ODS…

Zajímavá byla i následná debata v rámci jednoho z posledních bodů věnovaného dotazům a připomínkám.

Zpočátku byla zastupitelem Korytářem předvedena prezentace jednotlivých směn a následných prodejů pozemků, o které město přišlo skrze svou akciovou společnost Sportovní areál Ještěd. Tyto transakce byly důvodem podání trestního oznámení na představitele této společnosti i města samého (informovali jsme Vás zde).

Samozřejmě hlavním tématem byla zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, který velmi závažným způsobem zkritizoval vedení města a Technické univerzity Liberec kvůli čerpání státních dotací na ministerstvo. Krom obecných floskulí o tom, jak mistrovství po sportovní stránce proběhlo dobře nebo ne, se většina debaty nesla kolem tohoto problému. Primátor uvedl, že i on v budoucnu chystá podat hned několik trestních oznámení a že podstatnějším rozhodčím než je Nejvyšší kontrolní úřad bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, potažmo nezávislý soud.

Představiteli opozice, konkrétně, Janem Korytářem (SZ) bylo vybídnuto k zamyšlení, zda skutečnost, že NKÚ takovou měrou zkritizoval zadávání veřejných zakázek, by konečně nemohla vést k zamyšlení. A to zrovna v Liberci, který je korupcí a klientelismem proslulejší než málokteré město..

Ten samý zastupitel rovněž na adresu vedení radnice, konkrétně primátora, přednesl tyto otázky, jejichž odpovědi by měl dostat na příštím zasedání:

1. Kdo přesně byl pořadatelem proběhlého mistrovství světa SKI 2009, jakou roli v tomto hrálo město Liberec a kým bylo zastupováno. Kdy bylo transformováno původní občanské sdružení a na jakou právní osobu?

2. Prosím o předložení zřizovací listiny aktuální právnické osoby, která MS pořádala a kde mělo město svůj podíl – myslím, že šlo o sdružení právnických osob, ale nemohu k tomu najít podrobnosti.

3. Kolik stál zahajovací ceremoniál v Tipsport aréně v položkách za jednotlivé platby, resp. účinkující a doprovodné aktivity, kolik stál celkově pronájem Tipsport arény během konání MS SKI 2009.

4. Proč nebyly při zahajovacím ceremoniálu využiti místní umělci? Kdo o tom rozhodoval?

5. Kdo rozhodl o tom, že se oficiálním partnerem mistrovství stane rádio Dobrý den a kolik toto rádio získalo za dodané služby? O jaké služby (specifikace a rozsah) se jednalo? Bylo provedeno výběrové řízení a která další rádia byla oslovena k předložení nabídky?

6. Jaké další náklady či závazky vyplývají z pořádání mistrovství pro město? Můžete je prosím vyčíslit finančně?

7. Kdo rozhodl o tom, že budou zakázky na výstavbu areálu Vesec, areálu Ještěd a související práce (inženýring, dohled, koordinace) rozděleny na menší části?

8. Proč nebyla vypsána výběrová řízení otevřená pro neomezený počet účastníků? Kdo konkrétně o tom rozhodl?

9. Kdo konkrétně navrhoval jednotlivé firmy k podání nabídek a podle jakých kritérií byly tyto firmy vybírány?

10. Kdo je odpovědný za to, že město směnilo lukrativní pozemky a byty za restauraci Mošner, kterou nakonec nepotřebuje? Kdo tuto transakci předkládal ke schválení na radu města a kdo následně na jednání ZM?

11. Proč byl pozemek ppč 1445/1 a dům č.p. 318 k.ú, Vesec u Liberce prodán z majetku SAJ a.s. firmě Maximo Reality s.r.o za cenu 1.050.000 Kč? Kdo a jakým způsobem tuto cenu stanovil? Kdo a kdy tento prodej schválil? Kdy, kde a jakým způsobem byl prodej této nemovitosti zveřejněn a jak dlouho prodej od okamžiku zveřejnění probíhal? Proč byla vybrána jako kupující společnost Maximo Reality? V čem byla její nabídky lepší než ostatní nabídky, z nichž bylo vybíráno?

12. Pokud k protokolu NKÚ existují ještě přílohy či dodatky, kde je mohu získat?

13. Proč město neuzavřelo smlouvy s některými majiteli pozemků, na kterých se stavělo, na 15 let. Prosím jednotlivě za jednotlivé vlastníky.

14. Prosím o předložení přehledu seznamu členů všech komisí, které rozhodovaly o přidělení jednotlivých zakázek jak na SAJ tak na RASAV, seznamy oslovených firem, jejich finanční nabídky a kdo určil okruhy oslovených firem.

Primátor se rozhodl na některé otázky odpovědět, u jiných to uznal za méně vhodné. O tom, jaké odpovědi zvolí a jaké bude i celé další zasedání zastupitelstva města Liberce Vás budeme informovat příště.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj
Lesopark v Fibichově ulici v posledních letech prošel nákladnou úpravou, která z neudržovaného místa vytvořila zajímavou přírodní stezku plnou tůní. Naši čtenáři ale upozorňují
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s