Projev předsedkyně o.s. Staré Město Liberec k schválenému záměru renovace Lidových sadů

Přinášíme Vám doslovný přepis projevu předsedkyně občanského sdružení Staré Město Liberec, paní ing. Aleny Dvořáčkové, který přednesla na právě proběhlém březnovém zastupitelstvu. Projev se týkal plánované přestavby jedné z tradičních libereckých čtvrtí, Lidových sadů, ale i toho, jakým způsobem komunikuje radnice s občany města.

Vážený pane primátore, Vážené zastupitelky a zastupitelé,

K IPRM Lidové sady jsem na tomto místě již měla více příspěvků. Většinu argumentů, které jsem v minulosti řekla jsou také obsaženy v dopise bývalého primátora města Liberce Ing. Jiřího Drdy, který jsem Vám zde dnes předala.

Ráda bych ale před schválením IPRM řekla to hlavní:.

V IPRM jsou projekty, které jsou k občanům příznivé, parky, programy pro školy a další. Stále však musíme diskutovat o dvou až třech záměrech, které jsou nepřátelské místním občanům, a kde máme stále stejné připomínky.

Na poslední pracovní skupině a řídícím výboru IPRM bylo slíbeno, že do Zastupitelsta půjde materiál, kde nebudou projekty Purkyňovo arboretum a rozšíření ZOO k obytné zóně v podrobnějším popisu, že tam nebude uvedeno uzavření Purkyňovy ulice a že zvířata za obytnými domy také být nemusí, že se může část arboreta s dřevinami protáhnout až za obytné domy. Bylo řečeno, že tyto projekty budou s občany ještě projednány a IPRM se dnes bude schvalovat jako celek.

Po seznámení se s materiálem předloženým na toto zastupitelstvo však musím konstatovat, že tomu tak není.

V IPRM příloze č. 13 je dílčí projekt č. 10 Purkyňovo arboretum (str. 22 a 23 materiálu), kde je zmiňováno propojení Zoologické a Botanické zahrady a to, že zadáním pro předpokládaný záměr je nám již známá Architektonická studie. Dále na str. 32 a 33 je v návrhu dalších opatření pro realizaci předložených záměrů u Purkyňova arboreta uvedeno:

„Zpracovat dopravní studii a vyřešit dopravu pro případ realizace Purkyňova arboreta a s tím související uzavření nebo zaslepení Purkyňovy ulice.“
Dále je uvedeno: „Expozice a výběhy živočichů umístit co nejdále od stávající obytné zástavby a zajistit vhodnými prostředky, aby okolí nebylo obtěžováno nadměrným pachem“.

A dále uvedeno: „V předstihu (nejpozději před územním řízením) navrhnout náhradní dopravní řešení dotčené oblasti náhradou za uzavření části Purkyňovy ulice a toto řešení projednat jednak s dotčenými úřady a jednak s obyvateli dotčené lokality a s veřejností“

V IPRM příloze č. 14 je uveden dílčí projekt č. 21 Asijská a čínská venkovní expozice (str. 16 – 18), kde je plánován výběh zvěře za soukromými rodinnými domy a v opatřeních na str. 46 je uvedeno: „Zajistit minimalizaci pachových emisí do prostoru obytné zástavby“.

Na základě uvedených materiálů konstatuji, že všechno je při starém, materiály jsou ve stejné podobě, která je k místním občanům nepřátelská a naše připomínky stále nejsou brány v potaz. V materiálech je sice slibováno projednání s občany, ale takovým způsobem, jako by nám měl být už předložen výsledný projekt jenom na vědomí a oznámeno nám, kudy budeme objíždět a obcházet zavřenou Purkyňovku.

K záměrům na uzavření ulice bych zde chtěla jako protiargument uvést, že při přívalech sněhu v letošním únoru nebylo již v Janáčkově ulici, a v horních částech ulic Purkyňova a Lesní kam odklízet sníh, ulice byly pro pěší neschůdné, v podstatě se udržovala jedna jízdní stopa, pokud se potkala dvě auta, jedno muselo couvat do nějaké díry, chodci při setkání s autem zaskakovali do sněhových mantinelů. Při uzavření Purkyňovy ulice bychom v takovéto kalamitě byli pravděpodobně zcela odříznuti od světa.

A další poznámka: Pokud je v materiálech uvedeno, že zvířata by měla být umístěna v dostatečné vzdálenosti od obytné zóny, tak musím konstatovat, že to území není nijak široké a při dodržení dostatečné vzdálenosti by musela být zvěř umístěna v nějaké minimální nudli. Dostatečná vzdálenost od obytné zóny je tedy víceméně shodná se současnou vzdáleností na cestě u ZOO. V ulici Purkyňova je v územním plánu města Liberce uvedeno bydlení čisté, pro tuto oblast bydlení platí, že se zde nesmí chovat hospodářská zvířata. Takže my bychom krávu nebo kozy na zahradě chovat nemohli, ale město nám takováto zvířata může umístit hned za ploty?

Na závěr bych zde chtěla položit tři otázky a prosím, aby mi na ně pan primátor Kittner a pan náměstek Červinka odpověděli:

1) Kdy bude uspořádán slibovaný seminář pro občany?

2) Jakými vhodnými prostředky se dosáhne zamezení pachu ze stáda zvěře do prostoru obytné zástavby. Prosila bych konkretizovat, jakými přístroji nebo jinými prostředky se toho docílí.

3) Uzavření Purkyňovy ulice a náhradní řešení za toto uzavření bylo již s obyvateli dotčené lokality projednáno na semináři dne 21.11.2007 a bylo všemi zúčastněnými občany zcela jednoznačně odmítnuto. Co tedy ještě chcete s obyvateli dotčené lokality projednávat? Dopravní studii již máte hotovou. Jaký z ní vyplývá závěr ohledně uzavření dolní části Purkyňovy ulice? Vylepší to dopravu ve čtvrti a kolem škol? A můžete zde jednoznačně odpovědět na otázku, zda budete navrhovat uzavření nebo zaslepení části Purkyňova ulice i přes nesouhlas místních občanů?

Na závěr článku dodejme, že primátor Kittner na otázky předsedkyně občanského sdružení odmítl odpovědět. Náměstek Červinka odpovídal takovým způsobem, že se přítomní mohli dozvědět ledasco, jenom právě jasné odpovědi na položené otázky ne. Pravda, v případě dotazu, kdy proběhne informační seminář pro občany, bylo sděleno, že bude…že bude…

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj
Lesopark v Fibichově ulici v posledních letech prošel nákladnou úpravou, která z neudržovaného místa vytvořila zajímavou přírodní stezku plnou tůní. Naši čtenáři ale upozorňují
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s