Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 30.4. 2009

Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Tento měsíc se budete na zastupitelstvu moci dozvědět jak například dopadl audit, který v účetnictví města Liberec prováděla mezinárodní auditorská firma nebo kteří vysocí magistrátní úředníci či politici žádají změnu územního plánu, která je předkládána anonymně.

Bod č. 3 – Majetkoprávní operace
Tento měsíc se město chystá privatizovat pozemky okolo Jizerského potoka, pozemek s ybníčkem u hotelu U Jezírka v Lidových sadech a rovněž jde do privatizace areál bývalého internátu, kde nyní síslí dětské a volnočasové centrum Arabela. V tomto případě padaly úvahy o tom, že místo tohoto setkávacího centra bude ubytovna například pro zahraniční dělníky. Více zde

Bod č. 8 – zrušení exkluzivity pro izraelskou firmu, která chtěla koupit městské lázně
Během polistopadových let velmi zpustlé a dnes nákladně, ale zaplaťbůh, rekonstruované staré městské lázně se s největší pravděpodobností nestanou majetkem izraelské firmy, která zde chtěla vybudovat luxusní zdravotnicko – kosmetické středisko. Lázně město získalo před čtyřmi lety se záměrem vybudovat zde veřejně přístupný Dům zdraví.

Nicméně později od tohoto, zřejmě moc lidového, nápadu ustoupilo a začalo jednat s firmou Beit Amzaleg.
Ta vznikla roku 1999 v Tel Avivu a zabývá se prodejem vojenského materiálu a hlavně spekulacemi s nemovitostmi. V areálu historických lázní chtěla vybudovat luxusní zdravotnické a relaxační centrum, kliniku plastické chirurgie a hotel. Dnes město, pro liknavý a nejasný přístup zmíněné firmy, ustupuje od exkluzivity, kterou s touto společností dojednalo. O dění kolem lázní jsme Vás informovali zde.

Bod č. 11 – Zpráva auditorské firmy Deloitte Audit o hospodaření města
Zpráva mezinárodní auditorské firmy zjistila ne úplně nevýznamná pochybení v nakládání s městskými financemi. Podle zjištění zmiňované firmy je ve městě špatně vedeno účetnictví, dale příloha k účetní závěrce neobsahuje všechny informace podle zákona o učetnictvi a ppříslušné vyhlášky a další údaje potřebné k přesnému posouzení majetkopravní situace a jsou rozhodující pro hospodaření.

Byly zjištěny nedostatečné dokumentace k ověřovaným položkám dlouhodobeho majetku – není tedy možné zjistit, jestli vykazovana účetní hodnota dlouhodobého majetku odpovida jeho pořizovací ceně, což je velmi důležité Dále nevytváří opravněné položky k nedobytným pohledávkám. Pohledávky jsou proto nadhodnoceny. Veskrze lze říci , že tyto zjištěné chyby zkreslují celkový obraz o účetnictví a vykazovaném majetku města. Více zde

Bod č. 14 – Dotace na znovupostavení Neptunovy kašny na náměstí
Dozajista chvályhodný záměr, který počítá s umístěním Neptunovy kašny z první čtvrtiny 19.století na hlavní liberecké náměstí. Kašna stála řadu let na dnešním náměstí Nerudově, dnes je uložena v Severočeském muzeu. Více zde

Bod č. 23 a č. 24 – Návrh na pořízení 21. a 29. změny územního plánu
V Liberci je zvykem pořizovat změny územního plánu co nejvíc potají a co nejvíc rychle. Na toto zastupitelstvo ani nebyly (pouze odkazem na minulá projednání) ani zveřejněny čísla parcel, kterých se tyto změny týkaly. O jménech těch, kteří o to žádají, už nemůže být ani řeč.

Kdyby tomu tak bylo, tak bychom se dozvěděli, že žadatelé o změnu územního plánu, která jim výrazně zhodnotí jejich pozemky nejsou jen známí liberečtí podnikatelé a spekulanti, ale rovněž třeba opoziční zastupitel za SOS R. Mrklas, vysoký úředník magistrátu L.Fuchs nebo dokonce náměstek primátora Milan Šír… O tradici anonymních změn jsme Vás informovali již v případu skandálního předvolebního pokusu z podzimu loňského roku, kdy se místní politici snažili své pozemky a pozemky svých spolustraníků protlačit coby „strategicky důležité“. Můžete si přečíst zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Opět reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány.
Na programu listopadového zastupitelstva je například prodej pozemků spekulantům, privatizace zeleně, prodej vnitrobloku v Metelkově firmě A. Kendika nebo privatizace parku na Perštýně ex-zastupitelem
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Říjnové
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Jelikož