Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 28.5. 2009

Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Tento měsíc se na radnici budou projednávat změny územního plánu (dohromady téměř 260) – podané ve vší tajnosti beze jmen a bez vysvětlení záměru žadatele, navýšení kapitálu (o cca 26 milionů Kč) v městské akciovce, jejíž představitele s primátorem včele vyšetřuje policie nebo závěrečný účet města za loňský rok.

Bod č. 3 – Zřízení osadního výboru Vesec
Ve Vesci vzniklo loni na podzim občanské sdružení Náš Vesec, které si klade za cíl bránit zájmy místních obyvatel i zdejší přírody. Jedním z důvodů vzniku sdružení byla snaha o zastavění veseckého údolí ze strany firmy bývalého primátora za ODS Jiřího Ježka. Více zde

Dnes je na pořadu dne vznik osadního výboru o osmi členech, včele s předsedou, který má, díky svým pravomocem usnadnit komunikaci místních občanů s vedením města. Jde o další krok k lepší sebeorganizaci občanů a jejich budoucí aktivita se může stát vzorem pro další obyvatele nejen města Liberec. Více zde

Bod č. 7. Zachování hudby pro budoucí generace
Město chce zrušit vcelku významný kulturní projekt mezi Českou republikou a svobodným státem Sasko. Cílem projektu je obnovit varhany a varhanní projekci v protestantském kostele v sousední Žitavě a na liberecké radnici. V projektu se angažuje i liberecká Základní umělecká škola. Více zde

Bod č. 8. Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2008
Obsáhlá zpráva o hospodaření města Liberce za rok 2008, která obsahuje i zprávu nezávislého auditora. Je zajímavá pro toho, kdo chce vidět, jak například hospodařily kanceláře primátora, jeho náměstků, kolik město dotovalo své příspěvkové i jiné organizace a jak ty hospodařily, komu město dluží a kdo dluží městu. Jednotlivé údaje, například kolik kam investovalo město se do budoucna stanou předmětem dalších sporů i kauz. Více zde

Bod č. 9. Zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd
Město chce navýšit základní kapitál ve své akciové společnosti Sportovní areál Ještěd o a téměř 26 milionů. převody majetku přes tuto společnost v současné době vyšetřuje Policie ČR, neboť bylo podáno trestní oznámení na vedení města i této společnosti, kde se vystřídala řada kontroverzních politiků. Více zde

Bod č. 16. Návrhy na změnu Územního plánu města Liberce
Návrh obsahuje téměř 260 územního plánu, které se mají, v rozporu s usnesením z roku 2007 (které stanoví stop limit pro přijímané změny, povoluje je jen v případě jejich strategického významu..), zahrnout do nově připravovaného územního plánu. To se děje již po několikáté a často, jako nyní, je to zdůvodňováno „maximálního vstřícného přístupu“směrem k občanům.

Většinou se ale jedná o vstřícný přístup směrem k investorům, podnikatelům napojeným na místní politiky nebo k politikům, kteří chtějí zhodnotit své pozemky, tak jako se o to radniční koalice pokoušela před podzimními volbami. Nyní má Liberec přijít o tisíce metrů zelených ploch v okrajových čtvrtích i přímo v centru (zástavba pod Sokolovským náměstím). Tyto změny jsou předkládány narychlo a bez patřičného projednání. A jak v Liberci zvykem – bez jmen a řádného vysvětlení záměru. Více zde

Body č. 18,19,20 Volba zástupce města na valnou radnou Hromadu společností A.S.A.. Krajská nemocnice Liberec, Severočeská vodárenská
Jako zástupce města je ve všech třech případech navrhován primátor Jiří Kittner.

Bod č. 21. Vyřízení podnětu, dotazů a připomínek
V tomto bodě je projednáváno stanovisko zastupitelskému výboru zaslali zástupci společností, které chtějí zastavovat okolí Papírového náměstí a historickou čtvrť okolo ulice Na Ladech. Podnikatelé žádají scelení území, tedy aby jim město odprodalo přilehlé pozemky a budovy, aby mohli začít s plánovanou výstavbou bytových domů s garážemi. Opět chybí vyjádření památkářů nebo snaha o jakoukoliv diskusi nad osudem významné lokality v srdci města, a to zvlášť za situace, kdy je Liberec „zkrášlován“ jednou komerční novostavbou za druhou..Ostatně návrhy na dostavbu zmíněné lokality si můžete prohlédnout v odkazu. Více zde

Privatizace vnitrobloku ulice Jungmannova – Okružní – Metelkova
Místní obyvatelé se bouří, i za pomoci petice, proti záměru města privatizovat plochy mezi jednotlivými bloky v území zmíněných ulic. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Opět reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány.
Na programu listopadového zastupitelstva je například prodej pozemků spekulantům, privatizace zeleně, prodej vnitrobloku v Metelkově firmě A. Kendika nebo privatizace parku na Perštýně ex-zastupitelem
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Říjnové
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Jelikož