Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 25.6. 2009

Jelikož o prázdninách zastupitelstvo zasedat nebude, v červnu má věru pestrý program – prodej veřejné zeleně a rekreačních ploch, rozsáhlé návrhy i zadání změn územního plánu.

Dojde také na tramvajovou trať do Rochlice, návrhy rozpočtových opatření, zprávu o činnosti městských organizací a obchodních společností nebo petici občanů proti zabrání veřejné cesty ze strany firmy patřící Investorsko inženýrské.

Bod č. 4 Petice občanů – průchod golfovým areálem YPSILON
Občanská petice „Průchod golfem“ vznikla na popud občanů, kteří nejsou spokojeni s vytvořením neprůchodné oblasti, která vznikla při realizaci Golfu Y v Mníšku Fojtce a se zrušením všech cest v areálu pro občany.
Jsou přesvědčeni, že vytvořením neprůchodné oblasti byl porušen Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Obecní úřady, jako orgán ochrany přírody, dávají souhlas s rušením cest.

Svým souhlasem se zrušením nebo uzavřením cest omezují výkon práv svých občanů, nepodporují tak vhodné formy využívání krajiny pro účely turistiky a rekreace a nedbají na zachování přístupnosti do krajiny . Golfový areál v Mníšku je v majetku společnosti Investorsko Inženýrská, a.s., která vzešla z prostředí známé liberecké firmy Syner. Více zde

Bod č. 5 Majetkoprávní operace
Společnost Iberus, jejímž jednatelem je bývalý člen zastupitelstva za ODS a současný člen privatizační komise města, Jiří Zeronik, kupuje pozemky v okolí školy Na Perštýně, kterou získala od katolické církve a kde se chystá provozovat soukromou základní školu. Více jsme Vás o tomto případu informovali zde

Známý liberecký podnikatel a majitel činžovních domů, Alexander Kendík opět kupuje veřejnou zeleň. V minulosti na ni dostával dokonce značnou slevu. Tentokrát je to v okolí americké ulice a jedná se zhruba o 3 tisíce čtverečních metrů. Více zde

Do prodeje jdou některá veřejná prostranství u velkých obytných domů, jeko např. u „Wolkeráku“ v Sosnové ulici. Město tak pokračuje v politice prodeje všeho za každou cenu a mezi zájemci o takovéto nemovitosti, které slouží veřejnému zájmu tamních obyvatel jsou skoro pokaždé spekulanti, kteří se tyto pozemky, ze zjevných důvodů, snaží skoupit. Více zde

Bod č.7 Prodej pozemku formou verejných dražeb
Ve veřejných dražbách je nabízeno veliké množství pozemků, včetně veřejné zeleně, míst určených k rekreaci, zahrad a podobně. prodávají se pozemky v historickém centru města, poblíž Papírového náměstí (kde se chystá veliká, nikým nekontrolovaná, zástavba), ale i v Rochlicích, Doubí, Vesci, Hanychově, Kunraticích, Janově Dole, Radčicích i ostatních částech města.Mezi zájemci jsou opět známá jména místních realitních spekulantů. Více zde

Bod č.10 Tramvajová trať do Rochlice – smluvní vztahy
Jednání o budoucí nové tremvajové tratě do liberecké Rochlice. Probírat se budou zejména smluvní vztahy se společností Liberec Real Estate, s.r.o. a jejími nástupnickými firmami o pozemcích v místech této trati a o budoucnosti areálu po bývalé Textilaně. Více zde

Bod č.12 Návrh rozpočtového opatření č. 3 města Liberec
Návrh na další navýšení a krácení rozpočtových položek pro tento rok. Například Základní škola Na Perštýně, o níž byla řeč, má dostat nemalou dotaci, nejméně 1,25 milionu korun. Více zde

Bod č. 14 Prodej akcií ČSAD Liberec a.s.
Město Liberec se chystá odprodat zbytek svých akcií ve firmě ČSAD Liberec majoritnímu vlastníkovi, společnosti Liberecká automobilová doprava za necelých 2 miliony korun. Více zde

Bod č. 28 Návrhy k pořízení 59. hromadné změny územního plánu města Liberec
Anonymně podané podněty do chystaného nového územního plánu, jedná se opět o desítky navrhovaných změn, převážně na vznik nových stavebních parcel. To, že nejsou uvedena jména ani konkrétní důvody realizace těchto změn vedení města omlouvá tím, „aby se nerozhodovalo po jménech“. V minulosti byly takto totiž předkládány návrhy, na kterých mělo vydělat nemalé množství politiků vládních stran nebo s nimi spřízněných podnikatelů. Více zde

Bod č. 29 Vydání 29. změny územního plánu města Liberec
Vydání závazné změny územního plánu. Jedná se opět o desítky změn územního plánu, u nichž platí, co bylo řečeno v předchozím bodě. Více zde

Bod č. 30 Zadání 43. změny územního plánu města Liberec
Další zadání podnětů na změny územního plánu. Mimojiné i na rozsáhlou zástavbu bytových domů hned v sousedství Zoologické zahrady. Více zde

Bod č. 33 Souhrnná výroční zpráva organizací a obchodních společností s účastí Statutárního města Liberec
Zpráva ke stažení o organizacích a obchodních společnostech s účastí města. Zprávu vydala společnost Elset,která je sama takovou firmou a jíž prošla řada místních politiků (aktuálně v ní figuruje náměstek Červinka). V řadě těchto firem figurují členové politických stran (ponejvíce ODS) a např. na vedení společnosti Sportovní areál Ještěd bylo podáno trestní oznámení. Zpráva je rozdělena do více částí, uvádíme jen odkaz na její první část. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Opět reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány.
Na programu listopadového zastupitelstva je například prodej pozemků spekulantům, privatizace zeleně, prodej vnitrobloku v Metelkově firmě A. Kendika nebo privatizace parku na Perštýně ex-zastupitelem
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Říjnové
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Jelikož