23. Červenec, 2009

V prázdninovém vydání novin Libereckého kraje, v rubrice politické kruhy, jsme objevili odvážný politický text předsedy klubu zastupitelů Libereckého kraje za ODS, pana Radima Ziky. Přinášíme jej v nezkrácené podobě i pro naše čtenáře a věříme, že i vás zasáhne hloubka sdělení tohoto předního libereckého politika, který se vlastní pílí amentálními schopnostmi vypracoval až…