23. Červenec, 2009

V prázdninovém vydání novin Libereckého kraje, v rubrice politické kruhy, jsme objevili odvážný politický text předsedy klubu zastupitelů Libereckého kraje za ODS, pana Radima Ziky. Přinášíme jej v nezkrácené podobě i pro naše čtenáře a věříme, že i vás zasáhne hloubka sdělení tohoto předního libereckého politika, který se vlastní pílí amentálními schopnostmi vypracoval až…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.