20. Srpen, 2009

České dráhy dostávají od státu i krajů miliardy korun ročně. Zatímco jejich řadoví zaměstnanci musí bojovat proti každému reálnému snížení mezd minimálně pod hrozbou stávky, vedoucí management Českých drah pobírá nehorázné milionové platy. Přitom žádají z veřejných prostředků víc a víc. Jak ale peníze vynakládají? O lecčem může vypovídat příklad z Liberce, kde v…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.