nášLiberec

Search

Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 2.9. 2009

Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Jelikož o prázdninách zastupitelstvo nezasedalo, v září má věru pestrý program – prodej „neprivatizovatelné“ veřejné zeleně bývalému zastupiteli ODS, dotační podpora na podnikání pro téhož, rozsáhlé návrhy i zadání změn územního plánu, administrativní zajištění IPRM nebo otázky nad peticemi občanů v Mníšku i Rochlicích.

Bod č. 3 Majetkoprávní operace
Do prodeje město nabízí celý blok panelových domů v Šimáčkově ulici nebo celkem rozsáhlé pozemky přímo u Šaldova náměstí. Více zde

Společnost Iberus, jejímž jednatelem je bývalý zastupitel za ODS a která skrze svou společnost Doctrina – základní škola, se chystá koupit pozemky na libereckém Perštýně, kde má zmíněná škola fungovat. Více zde

Bod č. 4 Záměr prodeje pozemku v lokalitě Perštýn
Společnost Iberus, jejímž jednatelem je bývalý zastupitel za ODS a která skrze svou společnost Doctrina – základní škola chce nadále koupit rozsáhlý park na Perštýně,za tento pozemek nabízí zmíněná společnost téměř o tři miliony korun méně, než je (městem uváděná) jeho odhadní hodnota nebo v tím, že firma chce městu nabízenou částku 10-ti milionů (místo odhadovaných, tedy ne tržních (!), 12,7 mil., kterou pozemek dle města má) splácet po dobu deseti let. Park by měl být poté pro veřejnost přístupný jen částečně. Dnes je veden jako zeleň, která je vyřazená z možnosti privatizace. Více zde

Bod č. 6 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
Naproti hotelu Česká beseda má za zhruba 73 milionů korun vyrůst nové centrum Euroregionu Nisa, jedná se o pětipatrový dům, který má nahradit zbořená klasicistní objekt. Opět chybí řádná diskuse nad dalším urbanistickým zásahem do dnes tolik zkoušeného libereckého centra. Více zde

Bod č. 7 IPRM – administrativní zajištění
Administrativní zajištění projektu, který má Liberci přinést miliardu z evropských fondů. Půjde například o renovaci Lidových sadů, proti čemuž, respektive způsobu „renovace“ se v místě zvedla vlna odporu. Šéfem evropských dotací a asistentem primátora se stal člověk z firmy Investorsko – inženýrská, která neuspěla se svým projektem megaškoly na Masarykově ulici, když loňský podzim ODS prohrála krajské volby (zde). Nicméně evropské peníze jsou asi lákadlem tolik silným, že je pojistka nutná. Více zde

Bod č. 8 Zřízení dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků soukromých základních škol
Město, respektive jeho vedení, přišlo s nápadem, že bude ve výši maximálně 1,1 milionu za rok dotovat stravování v soukromých školách. A to hned ve dvou. Jedním je Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského. Ta má dostat příspěvek 10 Kč na oběd, což by znamenalo nejvýše o částku 264 600,- Kč. Lépe si ovšem stojí další základní škola, a není jí jiné zařízení než zmíněná základní škola, kterou provozuje pan ex-zastupitele Zeronik, ta má dostat téměř dvakrát více. Celých 18,50 Kč na oběd a tedy 804 195, – Kč za rok. Více zde

Body č. 14 – 19 Rozsáhlé zadání změn územního plánu č. 43, 44, 45, 46, 48 a 56.
Anonymně podané podněty do chystaného nového územního plánu, jedná se opět o desítky navrhovaných změn, převážně na vznik nových stavebních parcel. To, že nejsou uvedena jména ani konkrétní důvody realizace těchto změn vedení města omlouvá tím, „aby se nerozhodovalo po jménech“. V minulosti byly takto totiž předkládány návrhy, na kterých mělo vydělat nemalé množství politiků vládních stran nebo s nimi spřízněných podnikatelů. Více zde

Bod č. 24 Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek
Zastupitelstvo se bude zabývat změnou územního plánu č. 43/10, kdy se měly změnit na stavební parcely pozemky DDM Větrník, situací, kdy majitelé golfového areálu v Mníšku zabrali městskou komunikaci a lživě ji vydávali za soukromý pozemek nebo peticí občanů Rochlic, kteří protestují proti tamní výstavbě bytových domů. Více zde  nebo zde nebo zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Opět reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány.
Na programu listopadového zastupitelstva je například prodej pozemků spekulantům, privatizace zeleně, prodej vnitrobloku v Metelkově firmě A. Kendika nebo privatizace parku na Perštýně ex-zastupitelem
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Říjnové
Jelikož o prázdninách zastupitelstvo zasedat nebude, v červnu má věru pestrý program – prodej veřejné zeleně a rekreačních ploch, rozsáhlé návrhy i zadání změn