Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 29.10. 2009

Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Říjnové zastupitelstvo má na programu například prodej pozemků spekulantům, prodej vnitrobloku v Metelkově firmě A. Kendika, privatizace parku na Perštýně panem ex-zastupitelem za ODS, nové zadání IPRM, záměr dostavby Frýdlantské ulice nebo koncesní smlouva na pronájem stadionu na 20 let se společností z S group.

Bod č. 3 Majetkoprávní operace
Prodávány jsou další pozemky v okolí Papírového náměstí. Co s touto lokalitou bude do budoucna není jasné, zvažuje se buď výstavba obrovského, barevného bytového domu vedle klasicistního domu v němž je umístěna známá restaurace Irská, stejně tak jako celková zástavba této významné historické lokality Liberce, v jakési moderní sídliště uprostřed města. Plány vycházejí z dílen architektů napojených na zdejší politicko-podnikatelskou oligarchii. Více zde

Ten smutnější konec asi bude mít osud vnitrobloku na pomezí Jungmannovy a Metelkovy ulice, u kruhového objezdu, kousek pod libereckým soudem. Vedení radnice, poté co zadlužilo město, jak se dalo, rozprodává kdejaký pozemek s cílem získat alespoň nějakou korunu do děravé městské kasy. Proto je nabízen dokonce vnitroblok zmíněného domu, kde parkují obyvatelé, hrají si děti atd…Kupcem není nikdo jiný než známý liberecký majitel realit Alexander Kendík, který se několikrát v médiích objevil jako ne zrovna moc laskavý pan domácí. A.Kendik navíc, jsme přeci v Liberci, získává pozemek s 50% slevou, snad kvůli krizi…Ostatní zájemci, řadoví občané, kteří žádají o prodej např. malých pozemků pod garáží, takové výsady nemají. Více zde

Obchodníkům s realitami, tedy spekulantům, jsou nabízeny ke koupi pozemky např. v Ruprechticích v okolí tzv. Trianglu nebo pozemky sloužící jako hřiště u Březinovy ulice na Králově Háji. Mezi zájemci o pozemky figurují známá jména libereckých spekulantů, kteří chybí u prodeje městského majetku jen málokdy. Více zde

Zajímavé jsou také rozdílné ceny pozemků ve Vesci. Zatímco některým lidem je účtována cena v řádu několik stovek korun na metr čtvereční, podnikatelé z developerské firmy z Hradce Králové, která zamýšlela – a její dceřiná společnost stále zamýšlí – postavit obří věžák uprostřed sídliště Broumovská, platí ve Vesci pouze několik desítek korun. Více zde

Do prodeje jde budova mezi Frýdlantskou a Železnou ulicí, třípatrová, zastřešená, za 800 tisíc. K tomu se město rozhodlo prodat, za cca milion, pozemek, šikmo nad bývalým kinem Varšava, kde kdysi bývala oblíbená letní restaurace Afekt. Na pozemku se nachází státem chráněný strom, červený buk, který dodává Frýdlantské i celé tamní čtvrti, osobité kouzlo. Zájemcem je liberecký podnikatel, který nerad platí svým zaměstnancům (jméno takového zaměstnance redakce zná, na výslovnou žádost jej ale neuvádí). Více zde

Bod č. 5 Prodej pozemků formou dobrovolných dražeb
K prodeji jsou nabízeny pozemky v Rudolfově, Krásné Studánce nebo Radčicích, poblíž golfového areálu, který vlastní Investorsko Inženýrská. Více zde

Bod č. 20 Prodej pozemků-parku v lokalitě Perštýn
Zastupitelstvo, které díky vládnoucí koalici, prohlasovalo záměr prodeje parku na libereckém Perštýně bývalému libereckému zastupiteli za ODS, dlouhodobému a stálému členu privatizační komise města, podnikateli, spekulantu s realitami ( i nákupčímu těch, coby člen privatizační komise, městských), Jiřímu Zeronikovi. Nyní přistupuje k samotnému prodeji. J.Zeronik zde hodlá vybudovat zázemí pro svou soukromou školu, kterou koupil od církve.

Od města již dostal na toto své podnikání milý dárek. Nemalý každoroční příspěvek na stravné. Přístup veřejnosti do parku by měl být, by´t s omezením, zachován. Park byl nedávno označen jako neprivatizovatelný. Podmínky smlouvy jsou výrazně výhodné pro p. Zeronika, park/hřiště tam má být min. do roku 2018…o celém, typicky libereckém případu jsme psali zde. Více zde

Bod č. 21 Úprava smluvního vztahu s firmou Hane Interiér ohledně výstavby velkého domu na konci Frýdlantské, na Vavřincově vrchu
Firma Hane Interiér hodlá postavit na Vavřincově vrchu, naproti umělecké ZŠ, veliký dům s byty, atypického tvaru (v odkazu níže)z dílny ateliéru David. Veřejnější diskuse nad zástavbou lokality nebo alespoň její náznak, opět chybí. Město s firmou jednalo již dříve, nyní firma žádá o posunutí termínů smluvních závazků. Více zde

Bod č. 27 Schválení zahájení tématického Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM)
Zastupitelstvo má schválit zahájení tvorby nového IPRM, díky kterému má do Liberce přijít přes půl miliardy korun, tentokrát je plán zaměřit výzvy např. revitalizaci tzv.brownfieldů, regenerace a revitalizace kulturních a historických památek, modernizaci infrastruktury pro volnočasové aktivity a další. Předchozí projekty IPRM, jak je prezentovala radnice (zóna Lidové sady) původně narazily na tvrdý odpor občanů, ale díky tomuto se nakonec možná stanou prospěšnou záležitostí, která této lokalitě pomůže. Informovali jsme Vás zde. Více zde

Bod č. 28 a bod č. 29 49. a 55. Změna územního plánu
V těchto dvou změnách je zastupitelstvu předkládány ke schválení změny územního plánu na nemalé plochy, dohromady v řádu desítek tisíc metrů. Že na tom jejich vlastníci povětšinou rovněž nemálo vydělají (změnou na stavební parcely), není nutno připomínat. Děje se tak anonymně, beze jmen, podle tvrzení vedení radnice proto, aby „to nebylo o jménu, ale o účelu“. No tak se podívejme koho, že to nechce radnice prozradit.

Mezi žadateli o změnu územního plánu dnes jsou známí liberečtí podnikatelé s vazbami na radnici jako J. Inmlauf nebo Liberecký tenisový klub, kde figuruje I.Polívka, společník Libereckého investičního fondu, který sdružuje libereckou podnikatelskou smetánku, majitele Syneru nevyjímaje. Tato společnost nedávno vstoupila ve známost ve skandálu s prodejem pivovaru v Náchodě – zde. Liberecký tenisový klub totiž chce ve Fibichově ulici, přímo pod ZOO, naproti svému působišti, kam tak rádi chodí čelní liberečtí politici, přímo u oken ostatních lidí, postavit veliký hotel (uváděný jako „ubytovna“).

Následují jména častých spekulantů s pozemky, ale blýskne se i jméno významného představitele ODS, radního a šéfa Termiza, P.Bernáta. Bez zajímavosti není, že např. 49. změna územního plánu musela být cca před rokem stažena, když vyšlo najevo, že se vedení města snaží předložit dokument-návrh změny, který nejen obsahoval řadu změn územního plánu výhodných pro politiky, ale byl i v rozporu s dřívějším usnesením zastupitelstva. Informovali jsme Vás zde. Více zde nebo zde

Bod č. 32 Ustanovení koncesní smlouvy na provoz městského stadionu Liberec
Třešnička na závěr.Vedení města předkládá smlouvu na provoz velkého městského stadionu, s veškerými sportovišti a veškerým zázemím, pronajímatelem se má stát nikdo jiný než S group sport facility management, firma patřící pod skupinu S group, vzešlou ze Syneru. Za cca 11,5 milionu (návrh byl vyšší) ročně získá tato firma do pronájmu celý stadion s veškerým zázemím a bude zde podnikat. Město se tak de facto zbavuje vlastní iniciativy nakládat se svým klíčovým sportovně-kulturním prostorem ve prospěch firmy, které vzešla z prostředí, jehož styky s místní politikou „proslavily“ Liberec daleko za jeho hranicemi. Smlouva má být uzavřena na 20 let. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Opět reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány.
Na programu listopadového zastupitelstva je například prodej pozemků spekulantům, privatizace zeleně, prodej vnitrobloku v Metelkově firmě A. Kendika nebo privatizace parku na Perštýně ex-zastupitelem
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Jelikož
Jelikož o prázdninách zastupitelstvo zasedat nebude, v červnu má věru pestrý program – prodej veřejné zeleně a rekreačních ploch, rozsáhlé návrhy i zadání změn