Ne každá městem kontrolovaná smlouva je pro město výhodná

Včerejší, říjnové zastupitelstvo, přineslo nemálo překvapení. Nemalý počet velmi kontroverzních bodů bylo z celého jednání staženo.

Pro velký počet dotazů stáhl primátor z jednání řadu majetkoprávních operací (včetně privatizace vnitrobloku v Metelkově ulici, který chtěl, za 50% ceny, koupit A. Kendik). Důvodem byla zdravotní indispozice vedoucí odboru městského majetku.

Další chystanou lahůdku – návrh koncesní smlouvy na pronájem Svijanské arény, jako na míru ušitou pro firmu S group SPORT FACILITY MANAGEMENT (ze stáje S group-Syner), si také vedení radnice nakonec schovalo napříště. tentokrát za to mohla procesní chyba během ohlašování záměru.

Jedním z nejdůležitějších bodů na jednání byl avizovaný prodej pozemků na Perštýně, včetně rozsáhlého parku společnosti Iberus, která v místě provozuje soukromou základní školu. Že půjde o kontroverzní bod, bylo jasné už dávno před samotným zasedáním. Samotné pozemky byly loni zařazeny do seznamu neprivatizovatelných zelených ploch. To ale platilo jen do chvíle než se parku zachtělo firmě Iberus, jejímž jednatelem je bývalý zastupitel za ODS a současný člen privatizační komise města, Jiří Zeronik.

Záměr prodeje parku potvrdilo zastupitelstvo už v září. A nejen to. Firma pana Zeronika získá od města dotaci na stravování pro své žáky, celých 18,50 Kč na oběd a tedy 804 195, – Kč za rok (další, křesťanská škola dostane jen 10 Kč na oběd a dotaci jen cca 260 tisíc..). A asi nebude náhodou, že firma, která bude ve škole zajišťovat stravování patří bývalému náměstkovi za ODS Pavlu Krenkovi.

Opozicí byla napadnuta zejména smlouva. Jan Korytář (SZ) vystoupil s důkladnou prezentací, ve které text smlouvy podrobil zdrcující kritice.Na základě právního rozboru, uvádíme základní body této kritiky:

  • Ze smlouvy jasně vyplývá, že po roce 2018, již za devět let, nebude kupující (tj. společnost Iberus) vázána smluvní pokutou 20.000.000 Kč a může si s pozemky nakládat víceméně dle vlastní vůle, navržená sankce ve výši 1.000 Kč za den může být vlivem inflace za 10 let tak minimální položkou, že uzavření parku pro veřejnost nezabrání.
  • Kupující se sice zavazuje umožnit veřejnosti přístup na kupované pozemky, nicméně současně si vyhrazuje právo na změnu řádu provozu vzniklého zařízení. Takovou změnu musí schválit příslušné orgány města, které ale nejsou jasně definovány.
  • Ve smlouvě tedy není jednoznačně řečeno, že veřejnost bude moci prostory využívat a pokud ne, pak bude společnost Iberus sankcionována. Sankcionována bude pouze za nedodržení projektu. Na to se vztahuje i ona pokuta ve výši 20 000 000 (tj., že bude projekt realizován do 31.12.2013 a udržován do 31.12.2018).
  • Vzhledem k rozvržení celé kupní ceny do deseti splátek nebude reálná cena 12.600.000 Kč, ale vzhledem k ušlým úrokům a inflaci o několik milionů nižší, což bylo doloženo přiloženou kalkulačkou.
  • Iberus je firma s nejasnými majiteli. Podle obchodního rejstříku nejsou její reální majitelé dohledatelní, podle vyjádření jednatele Jiřího Zeronika, za ní stojí zahraniční kapitál. Jsme přesvědčeni, že by město mělo vědět, komu prodává tak rozsáhlé pozemky v atraktivní lokalitě, navíc tak historicky cenné.
  • Pokud firma Iberus tolik usiluje o provozování pozemků pro svoji soukromou školu a je připravena zachovat užívání pozemků ve veřejnosti v dostatečné míře, mohla si od města tyto parcely pronajmout. O tom ale nikdy nebylo uvažováno, neboť cílem je privatizace, ne park.
  • Možná nejdůležitější „nepřesností“ ve smlouvě je odvolání se na „porušení projektu“. Na toto se mají vztahovat také sankce pro nabyvatele (Iberus). Nicméně zastupitelům (a veřejnosti už vůbec) nebyl žádný projekt předložen. Při tom právě to, co je napsáno v tomto projektu (pokud vůbec existuje), je klíčové pro celý obsah smlouvy. Vedení města tedy předložilo zastupitelům smlouvu, kterou měli odhlasovat, aniž by viděli zásadní dokument, okolo kterého se vše točí.

K Janu Korytářovi se v kritice nejvíce přidal Jan Mach (KSČM). Kdo by čekal, že se za oba zastupitele postaví zbytek opozice a že se obhajoba prodeje parku ponese od zastupitelů koaličních, mýlil by se. Vedení města kupodivu, až na pár poznámek jako by do sporu nevstupovalo a o to srdnatějšími obránci privatizace veřejného parku byli, možná pro leckoho překvapivě, zastupitelé za SOS Jiří Šolc a Radomil Mrklas.

Argumentace Jiřího Šolce měla možná svou vnitřní svou logiku, ač se točila kolem emociálně vypjatého apelu na potřeby dětí. Ale zastupitel Mrklas přítomné pobavil svým až hysterickým výstupem, kdy na otázku zda tedy on ví, kde zmiňovaný projekt na úpravu parku firmou Iberus je, zda ho (asi jako jediný) viděl, začal mluvit něco ve smyslu, že se tam jde nahoru z Fugnerovy ulice.

Po návratu z porady klubů, kterou navrhla ČSSD, vedení města celý bod prodej parku na Perštýně včetně podivné smlouvy stáhlo a odložilo bod na příští jednání…O tom, že se bude část zastupitelů z koalice (i mlčící koaliční většina) spolu s pár opozičními zastupiteli (které k tomu vede bůhví co, ikdyž pan Mrklas prý není s firmou Iberus příbuzný, jak prohlásil) návrh příště prosadit, nemůže být sporu. Uvidíme, jak celá privatizace neprivatizovatelného pozemku pomocí jednostranně napsané smlouvy dopadne.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Korupční kauza kolem evropských dotací v Liberci, kde je žalován hejtman Martin Půta a největší česká stavební firma Metrostav, se opět protáhne. Obhajoba se stále
Dnes se v Liberci u soudu četly odposlechy, které celkem jasně vypovídají o korupčním zázemí kolem projektu kostela sv. Máří Magdalény. Znalci obhajoby se rovněž
Dnes u krajského soudu v Liberci začíná další stání v rozsáhlé korupční kauze kolem zneužívání evropských dotací v Liberci. Obžalováni jsou manažeři největší české stavební firmy Metrostav,
Během včerejšího jednání se četly další výpovědi svědků, které byly opřené o listinné důkazy, mimo jiné o odposlechy mezi lobbisty z Metrostavu a jeho vedením.