Otevřený dopis libereckých živnostníků vedení města a zdejšímu zastupitelstvu

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé města Liberce, obracíme se na vás již z čirého zoufalství s níže uvedeným problémem:

Věc: Necitlivé a nedobře plánované uzavírky ulic v centru města, vedoucí ke značným finančním ztrátám v některých případech až na hranu existence dotčených firem.
Lokalita : Liberec – Nové město, ulice Barvířská, Široká, U zbrojnice, Na Poříčí, Papírová, Bednářská

Obracíme se na vás jako živnostníci, podnikatelé a majitelé nemovitostí podnikající na výše uvedené lokalitě. Již rok se snažíme o domluvu s Odborem dopravy na šetrnějším přístupu k uzavírkám ulic, tak aby se k nám dostali naši zákazníci a dodavatelé. Bohužel zpět k nám se dostává pouze odpovědi, že inženýrské sítě mají před zájmy živnostníků přednost.

Jsou nevyznačeny objíždky, zákazy vjezdu jsou bez dodatkových tabulek o délce uzavírky a možných objížd´kách (vyjádření pana Rychetského : „…nejsou to dopravní tepny, není nutné je vyznačovat“). Při žádosti o obousměrné zprůjezdnění ulice U zbrojnice ten samý vedoucí odboru řekl: „Ulice U zbrojnice není kapacitou schopna obousměrný provoz pojmout, semafor není možný pro vysokou frekvenci aut…“

V tuto chvíli jsou uzavírky tak nešetrné, že dochází ke značným finančním ztrátám, propouštění zaměstnanců a dokonce i k ohrožení úplné existence provozoven i celých firem v dané lokalitě. Jsme přesvědčeni, že by bylo možné řešit nutné uzavírky Odborem dopravy šetrněji a s ohledem na podnikatele v daném místě a rekonstrukce ulic by při důsledné přípravě uzavírek dle harmonogramů prací netrvaly dobu delší, než nezbytně nutnou. Nyní například již uzavření přístupu do ulice Široká bude trvat, s krátkými přestávkami, celých 12 měsíců.

Žádáme o změnu přístupu města ke komunikaci s dotčenými živnostníky (bylo by slušné na uzavírky předem upozornit) a o kontrolu oprávněnosti délky rekonstrukcí/uzavírek – například dle rozpočtu a z něj vyplývajících normohodin či stavební práce prováděné do 18 hodiny večerní (například Technické služby Města Liberce pokládali chodník dlouhý cca 30 metrů celý měsíc, nepracovali déle než do 3 hodiny odpoledne, apod.).

Děkujeme za projednání.

S pozdravem Marek Vávra

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vážený pane Korytáři,bez sebemenší špetky studu jste mě, pracovnici magistrátu, napadl se svými kolegyněmi ze Změny pro Liberec na posledním zasedání zastupitelstva kvůli bytu,
Přinášíme otevřený dopis občana Liberce Františka Pokorného vedoucímu odboru životního prostředí na liberecké radnici Ing. Jaroslavu Rašínovi. Pan Pokorný v něm upozorňuje odbor životního
Vážený pane náměstku, před několika dny jsme Vám, zastupitelům a členům finančního výboru zaslali právní rozbor smluvních vztahů ohledně úrokového zajištění dluhopisu. Náklady na
Vážená paní primátorko, dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna