14. Prosinec, 2009

Na podzim tohoto roku proběhl na libereckém zastupitelstvu pokus prodat veřejný park na Perštýně firmě Iberus, s nejasnými majiteli, za kterou jako jednatel vystupuje Jiří Zeronik, bývalý zastupitel za ODS a současný člen privatizační komise města. Tento záměr vzbudil mezi opozicí bouři nevole a i díky přispění pracovníků našeho webu se, zatím, tento prodej…

14. Prosinec, 2009

Opět reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Tak jako každý rok, bude hlavním projednávaným bodem rozpočet na rok nadcházející. Město se opět nadále propadá do další zadluženosti….

14. Prosinec, 2009

Přinášíme základní argumenty, proč byla smlouva o prodeji parku na Perštýně odmítnuta. V textu je možné najít jak smlouvu samotnou, tak prezentaci, která byla zastupitelstvu předložena. Její základ jsme vypracovali na základě jednání s právníky a náležité analýzy smlouvy….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.