nášLiberec

Search

Proč bylo správné odmítnout smlouvu o prodeji parku na Perštýně

Přinášíme základní argumenty, proč byla smlouva o prodeji parku na Perštýně odmítnuta. V textu je možné najít jak smlouvu samotnou, tak prezentaci, která byla zastupitelstvu předložena. Její základ jsme vypracovali na základě jednání s právníky a náležité analýzy smlouvy.

V prvé řadě se celá smlouva odvolává na dodržení projektu, ten ale, kromě několika obrázkových prezentací, nebyl zastupitelům vůbec předložen.

Ze smlouvy jasně vyplývá, že po roce 2018, již za devět let, nebude kupující (tj. společnost Iberus) vázána smluvní pokutou 20.000.000 Kč a může si s pozemky nakládat víceméně dle vlastní vůle, navržená sankce ve výši 1.000 Kč za den může být vlivem inflace za 10 let tak minimální položkou, že uzavření parku pro veřejnost nezabrání.

Kupující se sice zavazuje umožnit veřejnosti přístup na kupované pozemky, nicméně současně si vyhrazuje právo na změnu řádu provozu vzniklého zařízení. Takovou změnu musí schválit příslušné orgány města, které ale nejsou jasně definovány.

Ve smlouvě tedy není jednoznačně řečeno, že veřejnost bude moci prostory využívat a pokud ne, pak bude společnost Iberus sankcionována. Sankcionována bude pouze za nedodržení projektu. Na to se vztahuje i ona pokuta ve výši 20 000 000 (tj., že bude projekt realizován do 31.12.2013 a udržován do 31.12.2018).

Smlouva neobsahuje ani tak základní věci jako inflační doložku, vzhledem k tomu, že kupní cena má být nadstandardně placena v deseti ročních splátkách. Prezentace, která byla prímítnuta zastupitelům na říjnovém zasedání, je k dispozici také vám. Smlouva byla samotným vedením města stažena.

Časová posloupnost kauzy na Perštýně

Podívejme se na stručný časový přehled, jak se situace okolo prodeje perštýnského parku vyvíjela.

  • V únoru roku 2008 byly pozemky parku na Perštýně zařazeny do seznamu neprivatizovatelných pozemků.
  • V září 2009 (2.9. 2009) bylo vedením města navrženo a zastupiteli prohlasováno vyjmutí těchto pozemků ze seznamu neprivatizovatelných ploch.
  • Na tomtéž zasedání zastupitelstva tedy v září 2009, bylo schválen, přes značný odpor opozice, záměr tohoto prodeje.

O měsíc později, byla zastupitelům předložena smlouva, která měla zajistit prodej pozemků na Perštýně firmě Iberus. Byla opozicí natolik zpochybněna a napadena její nevýhodnost, že jí ještě během jednání zastupitelstva samo vedení města stáhlo s tím, že jí předloží na příštím (tedy listopadovém) zastupitelstvu. Nakonec se ale ani tak nestalo. Zatím se zdá, že se privatizaci další veřejné zeleně uprostřed města podařilo zabránit.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Korupční kauza kolem evropských dotací v Liberci, kde je žalován hejtman Martin Půta a největší česká stavební firma Metrostav, se opět protáhne. Obhajoba se stále
Dnes se v Liberci u soudu četly odposlechy, které celkem jasně vypovídají o korupčním zázemí kolem projektu kostela sv. Máří Magdalény. Znalci obhajoby se rovněž
Dnes u krajského soudu v Liberci začíná další stání v rozsáhlé korupční kauze kolem zneužívání evropských dotací v Liberci. Obžalováni jsou manažeři největší české stavební firmy Metrostav,
Během včerejšího jednání se četly další výpovědi svědků, které byly opřené o listinné důkazy, mimo jiné o odposlechy mezi lobbisty z Metrostavu a jeho vedením.