Park na Perštýně? Pro veřejnost pouze 6 hodin denně, 6 měsíců v roce!

Ačkoliv z každé ankety, ve které jsou dotazováni Liberečané na to, co jim v jejich městě nejvíce vadí, jasně vyplývá, že je to ubývající zeleň ve městě a její nedostatek vůbec, rozhodlo se vedení města prodat rozsáhlý a historicky významný park, přímo v jeho centru. Už jednou byl prodej naším sdružením i opozicí napadnut a posléze stáhnut z projednávání, nicméně snaha prodat park na Perštýně trvá. Následující článek snad objasní, proč tomu tak je a proč je to špatně.

Zastupitelstvo města Liberce bude na zasedání ve čtvrtek 28. ledna opět projednávat privatizaci dosud městského parku na Perštýně, který byl ještě nedávno veden v seznamu neprivatizovatelných ploch. Jedná se o téměř 16 tisíc čtverečních metrů veřejné zeleně v centru města.
Pozemky chce koupit společnost Iberus, jejíž majitelé nejsou dohledatelní, ale naopak její jednatel, Jiří Zeronik, je bývalý městský zastupitel za ODS a dokonce současný i dlouholetý člen privatizační komise města.

Návrh prodeje původně neprivatizovatelné plochy, byl odsouhlasen loni v září, nicméně vedení města předložilo o měsíc později zastupitelům tak krajně nevýhodnou smlouvu, že byla pod tíhou argumentů opozičních zastupitelů (zejména J.K. –SZ) stažena z jednání s tím, že bude předložena opět za měsíc. Předložena ale nebyla ani v listopadu, ani v prosinci, ale až v lednu, vskutku v něčem přepracovaná a zkonkretizovaná. Jedná se de facto o smlouvu nájemní, která je zároveň smlouvou o smlouvě budoucí, již kupní.

Firma Iberus se zavazuje vybudovat v prostorách stávajícího parku příslušný sportovní a „volonočasový“ areál. Prostory mají být pronajmuty za 230 000 Kč na tři roky (suma bude po splnění podmínek odečtena od budoucí kupní ceny) a vybudovat, do konce r. 2013) zde přístupný relaxačně-herní prostor. Oproti minule se navyšuje pokuta za neplnění podmínek (5 000/den) a konkretizuje se doba, kdy má být park přístupný (min. po dobu duben-listopad, min. 6 hodin denně). Cena platí i nadále – 12,6 mil. Kčs dobou splatnosti 10 let. Za pozemek v centru města o rozloze cca 16 tisíc metrů čtverečních. Bez úroků. Bylo-li posledně kritizováno, že zastupitelstvu není předložen žádný projekt, na nějž je smlouva (tedy i její platnost) vázána, není tomu ani tak dnes. Jen bylo přidáno trochu map a pár anonymních obrázků sportujících dětí….

Z původního „veřejného prostranství, které mělo sloužit také škole“ jak původně tvrdil zastupitelům pan Zeronik v září 2009, se stal „veřejně přístupný školní areál“. Nemluvíme tedy už o veřejném prostranství, ale o školním areálu u soukromé školy.

Ačkoliv pan Zeronik na tomto jednání také tvrdil, že „Nemám problém s jakýmkoli požadavkem města o přístupu veřejnosti“, v nové verzi smlouvy, kde je tento rozsah již specifikován, se jedná pouze o 6 hodin denně po 6 měsíců v roce pouze od dubna do listopadu.

Smlouva je navržena tak, že dojde k podstatnému omezení přístupu veřejnosti na tyto plochy. Přitom na stejném zasedání zastupitelstva se bude projednávat návrh Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), kde je úprava parkových ploch jedním z projektových záměrů a lze na ně získat dotace z fondů Evropské unie.

Jaké jsou tedy hlavní arumenty proti privatizaci parku?

• park je využíván celodenně nejen školou povinnými dětmi, ale i ostatními obyvately zdejší čtvrti i celého města. Obyvatelé Liberce tak přijdou o možnost kdykoliv navštěvovat téměř 16 tisíc čtverečních metrů veřejné zeleně v centru Liberce. Park je využíván i majiteli psů, a to nejen v čase mezi 8. a 21. hodinou.

ve smlouvě navržená přístupnost pro veřejnost je omezena pouze na 6 měsíců v roce a 6 hodin denně – to je nepřijatelné!

• firma Iberus je společnost s neznámými majiteli, může ji vlastnit kdokoliv, od neznámých zahraničních vlastníků až po některé liberecké podnikatele či politiky.

• samotná smlouva se váže na naplnění „projektu“. K němu se vážou například i sankce a možnost výpovědi této i budoucí smlouvy. Nicméně samotný projekt nikdo neviděl. Zastupitelům bylo předloženo jen pár mapek a fotografií hrajících si dětí.

• plocha byla ještě nedávno vyjmutá z privatizace, stačilo ovšem, aby se objevila firma Iberus (známá svým napojením na politiky,ale neznámá svými majiteli) a pozemky najednou privatizovat lze

• námitka, že park je zanedbaný neuspěje – především je to starost města samotného, ale navíc se v tentýž den bude schvalovat přijetí nového IPRM, které je jasně zaměřeno na úpravu těchto ploch! Proč se město samo nechce postarat o tak rozsáhlou plochu parkové zeleně v samém centru města, kde se jí tolik nedostává? Nechce náhodou přenechat možnost čerpat evropské dotace firmám spřátelených podnikatelů a (bývalých) politiků?

• zájemci je nabízen nezvykle výhodný splátkový kalendář na dobu 10-ti let, jehož samotná forma připraví město (při běžné výšce úroků a inflaci) o několik milionů korun. To je rovněž neobvyklé a pro město nevýhodné.

Jak bylo řečeno v úvodu, nedostatek a stav zeleně jsou pro Liberečany jasným negativem, který označují jako jednu z hlavních příčin vlastní nespokojenosti s postupem vedení města při budování nové tváře Liberce. Tato tvář je plná škaredých nákupních center, narychlo postavených a prázdných komerčních staveb, stamilionových stavebních děr, ale zdá se i soukromých škol,možná zamýšlených pro „lepší“ děti, kde bude učit třeba i golf.

Možná nejvýstižněji to vyjádřila jedna opoziční zastupitelka:
„Když už konečně má město možnost v rámci jednoho z IPRM dosáhnout na evropské peníze, ze kterých je možno financovat zlepšení situace pro sport a jiné volnočasové aktivity, začne se této velké zelené plochy zbavovat.
Paradoxem je, že dokument týkající se IPRM se bude schvalovat na stejném jednání zastupitelstva. Navíc se v jeho SWOT analýze píše, že město má nízký podíl veřejné zeleně na obyvatele.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) již deset let funguje Technické muzeum Liberec. Nyní zde má ale vzniknout výstavba bytových domů a lidé
Stavební společnost Brex byla dlouhé roky významným hráčem v regionu. Dostávala poměrně velké procento zakázek a její vlastníci měli blízko k politikům, zejména k
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj