Park na Perštýně? Pro veřejnost pouze 6 hodin denně, 6 měsíců v roce!

Ačkoliv z každé ankety, ve které jsou dotazováni Liberečané na to, co jim v jejich městě nejvíce vadí, jasně vyplývá, že je to ubývající zeleň ve městě a její nedostatek vůbec, rozhodlo se vedení města prodat rozsáhlý a historicky významný park, přímo v jeho centru. Už jednou byl prodej naším sdružením i opozicí napadnut a posléze stáhnut z projednávání, nicméně snaha prodat park na Perštýně trvá. Následující článek snad objasní, proč tomu tak je a proč je to špatně.

Zastupitelstvo města Liberce bude na zasedání ve čtvrtek 28. ledna opět projednávat privatizaci dosud městského parku na Perštýně, který byl ještě nedávno veden v seznamu neprivatizovatelných ploch. Jedná se o téměř 16 tisíc čtverečních metrů veřejné zeleně v centru města.
Pozemky chce koupit společnost Iberus, jejíž majitelé nejsou dohledatelní, ale naopak její jednatel, Jiří Zeronik, je bývalý městský zastupitel za ODS a dokonce současný i dlouholetý člen privatizační komise města.

Návrh prodeje původně neprivatizovatelné plochy, byl odsouhlasen loni v září, nicméně vedení města předložilo o měsíc později zastupitelům tak krajně nevýhodnou smlouvu, že byla pod tíhou argumentů opozičních zastupitelů (zejména J.K. –SZ) stažena z jednání s tím, že bude předložena opět za měsíc. Předložena ale nebyla ani v listopadu, ani v prosinci, ale až v lednu, vskutku v něčem přepracovaná a zkonkretizovaná. Jedná se de facto o smlouvu nájemní, která je zároveň smlouvou o smlouvě budoucí, již kupní.

Firma Iberus se zavazuje vybudovat v prostorách stávajícího parku příslušný sportovní a „volonočasový“ areál. Prostory mají být pronajmuty za 230 000 Kč na tři roky (suma bude po splnění podmínek odečtena od budoucí kupní ceny) a vybudovat, do konce r. 2013) zde přístupný relaxačně-herní prostor. Oproti minule se navyšuje pokuta za neplnění podmínek (5 000/den) a konkretizuje se doba, kdy má být park přístupný (min. po dobu duben-listopad, min. 6 hodin denně). Cena platí i nadále – 12,6 mil. Kčs dobou splatnosti 10 let. Za pozemek v centru města o rozloze cca 16 tisíc metrů čtverečních. Bez úroků. Bylo-li posledně kritizováno, že zastupitelstvu není předložen žádný projekt, na nějž je smlouva (tedy i její platnost) vázána, není tomu ani tak dnes. Jen bylo přidáno trochu map a pár anonymních obrázků sportujících dětí….

Z původního „veřejného prostranství, které mělo sloužit také škole“ jak původně tvrdil zastupitelům pan Zeronik v září 2009, se stal „veřejně přístupný školní areál“. Nemluvíme tedy už o veřejném prostranství, ale o školním areálu u soukromé školy.

Ačkoliv pan Zeronik na tomto jednání také tvrdil, že „Nemám problém s jakýmkoli požadavkem města o přístupu veřejnosti“, v nové verzi smlouvy, kde je tento rozsah již specifikován, se jedná pouze o 6 hodin denně po 6 měsíců v roce pouze od dubna do listopadu.

Smlouva je navržena tak, že dojde k podstatnému omezení přístupu veřejnosti na tyto plochy. Přitom na stejném zasedání zastupitelstva se bude projednávat návrh Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), kde je úprava parkových ploch jedním z projektových záměrů a lze na ně získat dotace z fondů Evropské unie.

Jaké jsou tedy hlavní arumenty proti privatizaci parku?

• park je využíván celodenně nejen školou povinnými dětmi, ale i ostatními obyvately zdejší čtvrti i celého města. Obyvatelé Liberce tak přijdou o možnost kdykoliv navštěvovat téměř 16 tisíc čtverečních metrů veřejné zeleně v centru Liberce. Park je využíván i majiteli psů, a to nejen v čase mezi 8. a 21. hodinou.

ve smlouvě navržená přístupnost pro veřejnost je omezena pouze na 6 měsíců v roce a 6 hodin denně – to je nepřijatelné!

• firma Iberus je společnost s neznámými majiteli, může ji vlastnit kdokoliv, od neznámých zahraničních vlastníků až po některé liberecké podnikatele či politiky.

• samotná smlouva se váže na naplnění „projektu“. K němu se vážou například i sankce a možnost výpovědi této i budoucí smlouvy. Nicméně samotný projekt nikdo neviděl. Zastupitelům bylo předloženo jen pár mapek a fotografií hrajících si dětí.

• plocha byla ještě nedávno vyjmutá z privatizace, stačilo ovšem, aby se objevila firma Iberus (známá svým napojením na politiky,ale neznámá svými majiteli) a pozemky najednou privatizovat lze

• námitka, že park je zanedbaný neuspěje – především je to starost města samotného, ale navíc se v tentýž den bude schvalovat přijetí nového IPRM, které je jasně zaměřeno na úpravu těchto ploch! Proč se město samo nechce postarat o tak rozsáhlou plochu parkové zeleně v samém centru města, kde se jí tolik nedostává? Nechce náhodou přenechat možnost čerpat evropské dotace firmám spřátelených podnikatelů a (bývalých) politiků?

• zájemci je nabízen nezvykle výhodný splátkový kalendář na dobu 10-ti let, jehož samotná forma připraví město (při běžné výšce úroků a inflaci) o několik milionů korun. To je rovněž neobvyklé a pro město nevýhodné.

Jak bylo řečeno v úvodu, nedostatek a stav zeleně jsou pro Liberečany jasným negativem, který označují jako jednu z hlavních příčin vlastní nespokojenosti s postupem vedení města při budování nové tváře Liberce. Tato tvář je plná škaredých nákupních center, narychlo postavených a prázdných komerčních staveb, stamilionových stavebních děr, ale zdá se i soukromých škol,možná zamýšlených pro „lepší“ děti, kde bude učit třeba i golf.

Možná nejvýstižněji to vyjádřila jedna opoziční zastupitelka:
„Když už konečně má město možnost v rámci jednoho z IPRM dosáhnout na evropské peníze, ze kterých je možno financovat zlepšení situace pro sport a jiné volnočasové aktivity, začne se této velké zelené plochy zbavovat.
Paradoxem je, že dokument týkající se IPRM se bude schvalovat na stejném jednání zastupitelstva. Navíc se v jeho SWOT analýze píše, že město má nízký podíl veřejné zeleně na obyvatele.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Obě jizerská města, která spojuje jedna řeka, mají další společnou věc: jejich radnice jsou nově prohlášeny národními kulturními památkami. Radnice v Liberci i Jablonci
Podezřelé okolnosti kolem výběrového řízení na výstavbu libereckého plaveckého bazénu za 1,3 miliardy trvají. A zesilují. Ačkoliv měl tendr skončit na začátku letošního října,
Liberecká radnice rozeslala do všech schránek speciální přílohu zpravodaje na téma plánované rekonstrukce bazénu. Je fajn, že se radnice snaží vysvětlit lidem, proč bude
Téměř všemi hlasy prošel na včerejším zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bod ohledně výstavby rekordně drahého domova důchodců v Hrádku nad Nisou. Kraj ji bude