18. Březen, 2010

Slovo redakce: Netrvalo dlouho a do redakce nám přišel zajímavý článek od zaměstnance Českých drah, Jindřicha Berounského, který jistě stojí za přečtení. Spíše než o článek se jedná o studii, která daleko detailněji dokresluje kritiku současného vedení ČD a hospodaření se svěřenými miliardami. Tématu „zelezničních miliard“ se nevěnujeme naposledy. Na to je to téma…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.