31. Březen, 2010

Přišel tak velký balík peněz, že se v něm nejde vyznat…Přes 3 miliardy nejde najít vůbec ! Významným mezníkem v ekonomické situaci ČD byl prodej části podniku, tzv. mrtvé dopravní cesty, v polovině roku 2008 Správě železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC), kam přešlo cca 10 000 zaměstnanců ČD. Vládním usnesením za to ČD obdržely…

31. Březen, 2010

V pondělí 29.3. 2010 se od 16-ti hodin uskutečnilo veřejné projednávání Integrovaného plánu rozvoje města – Atraktivní a kvalitní život v Liberci (dále jen IPRM) v prostorách liberecké radnice. V rámci tohoto plánu má být v Liberci rozděleno na 540 milionů korun. Ačkoliv medializace tohoto projednávání (projednání s veřejností magistrátu přímo nařizuje ministerská metodika)…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.