Veřejná diskuse – Jak změnit Liberec za 540 milionů?

Zveme Vás všechny na veřejnou debatu pro obyvatele Liberce s cílem prodiskutovat s veřejností vybrané projekty v rámci tzv. Integrovaného plánu rozvoje města: IPRM 3 – Atraktivní a kvalitní život v Liberci, které vnímá nejen naše organizace jako problematické. V rámci tohoto plánu může být rozděleno 540 milionů korun z fondů Evropské unie.

Již nyní se město za toto chystá stavět další haly a nejrůznější podnikatelé podávají prapodivné projekty, které jistě k zlepšení života V Liberci nepřispějí.

Zástupci vedení města na spoustu otázek odmítají odpovídat, odmítají zadat průzkumy přání a potřebe Liberečanů, proto jsme se rozhodli uspořádat besedu s občany sami. Debata proběhne dne 27. dubna 2010 od 17-ti hodin v promítacím sále libereckého kina Varšava.

Cílem veřejné diskuse je zprostředkovat diskusi mezi odpovědnými politiky, předkladateli vybraných projektových záměrů a libereckou veřejností nad současnou podobou IPRM 3 – Atraktivní a kvalitní život (IPRM). Jsme přesvědčeni, že liberecká veřejnost dosud nebyla řádně seznámena s jednotlivými projekty a že vzájemná diskuse může vést k efektivnějšímu využití evropských peněz právě za účelem zajištění atraktivního a kvalitního života v Liberci.

Pozváni jsou předsedové jednotlivých klubů zastoupených v zastupitelstvu města Liberce, členové řídícího výboru IPRM 3, zastupitelé všech politických subjektů zvolených na libereckou radnici, zástupci externí hodnotitelské společnosti, žadatelé doporučených i nedoporučených projektů, odborníci na problematiku využívání (i zneužívání) evropských dotací z Transparency International Czech Republic a samozřejmě také liberecká veřejnost.

IPRM ( Integrovaný plán rozvoje města) je významný nástroj pro čerpání peněz z evropských fondů a je to soubor vzájemně provázaných akcí, jejichž cílem by měla být realizace smysluplných projektů, které povedou ke zlepšení kvality života v našem městě. Zpracovatelem IPRM je město, které je zodpovědné za jeho realizaci. Předkladatelem projektů mohou být kromě města také nejrůznější sdružení, obecně prospěšné společnosti, sportovní kluby i akciové společnosti.

Přijďte tedy, prosím, i Vy říct našim politikům jaké záměry podporujete, jaké navrhujete vyřadit a jak chcete aby naše město v budoucnu vypadalo! Jednou z podmínek IPRM je povinnost města-jako zpracovatele- zapojit veřejnost a naslouchat jí! Toto téma: přerozdělování veřejných dotací je zásadní pro rozvoj našeho města! Nenechme zdejším politikům i úzké skupině podnikatelů, kterým slouží, rozhodovat o našich penězích bez nás! Jedná se o 540 milionů! Pomozte nám změnit Liberec na příjemnější místo pro život!

Program diskusního večera

17:00 – zahájení
17:00 – 17:30 – představení IPRM a vybraných projektů
17:30 – 18:00 – prostor pro reakce předkladatelů kritizovaných projektů (Výstavba multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci, přestavba monofunkčního sportoviště v areálu Městského stadionu, Centrum podpory Geotermálního využití energie, Multifunkční dráha Zvolenská…)
18:00 – 18:15 – přestávka, občerstvení
18:15 – 19:45 – řízená diskuse s občany
20:00 – ukončení akce

Zájemci najdou bližší informace na tel.773 464 373

Zde najdete leták-pozvánku na tuto akci, pokud se rozhodnete pomoci nám v jejím šíření (vytištěním a vylepením či přeposláním mailem svým známým) budeme Vám vděčni, ostatně děláte to pro transparentní rozdělení Vašich peněz!!

Aktualizace – indikativní seznam projektových záměrů navržených ke schválení:

Projekty nakonec navržené ke schválení nakonec jsou:

 • Výstavba multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci,
 • Přestavba monofunkčního sportoviště v areálu Městského stadionu v Liberci,
 • Obnova sportovišť Harcov,
 • Centrum podpory Geotermálního využití energie,
 • Centrum historie tramvajové dopravy,
 • Multifunkční dráha Zvolenská,
 • Modernizace Divadla F.X.Šaldy,
 • Rozšíření využití budovy liberecké radnice,
 • Volnočasové plochy Liberec – úprava,
 • Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina,
 • Rekreační a sportovní areál Vesec,
 • Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol,
 • Síť stezek pro rekreaci a sport v zájmovém území Ruprechtice – „U Kapličky“,
 • Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec.

V rámci jiného operačního programu Věda a výzkum pro inovace byl doporučen ke schválení projekt Science learning center Liberec.

Těšíme se na setkání na diskusním večeru.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Pověstný pátek třináctého letos v únoru přinesl do Liberce dobrou zprávu. Od sedmnácti hodin večer se v kině Varšava otevře Kino Kavárna. Jeden z
Po neuvěřitelných názorových veletočích, podivně vstřícnému přístupu k ještě podivnější společnosti, to nakonec vypadá, že na radnici dostali rozum. Na včerejším zasedání se městská
Pamatujete se, jak se pár měsíců a týdnů před volbami 2010 liberečtí politici napříč stranami předháněli v ujišťování veřejnosti, že je třeba zachránit nejstarší