Rozhovor s Jaromírem Duškem

Minulý měsíc česká média rozvířila aféra kolem způsobu odměňování nejvyšších manažerů na železnici. Aféru odstartovaly potají nahrané výroky odborářského předáka Jaromíra Duška, které se týkaly údajného homosexuálního nepotismu ve vedení Českých drah. A jelikož chapadla údajné chobotnice, která saje miliardy z kapes daňových poplatníků, sahají i do našeho města, mezi zdejší politiky, přinášíme, symbolicky v předvečer Svátku práce – 1.máje, rozhovor právě s odborářem Jaromírem Duškem.

Díky vašemu vystoupení získala česká veřejnost možnost podívat se do zákulisí vedení Českých drah a není to moc pěkná podívaná. Mohl byste ve zkratce nastínit, kdy se Vámi kritizované poměry u Českých drah zrodily?
Počátek mé kritiky na nekvalifikované zásahy do činnosti ČD jsou datovány zhruba v dubnu 2008, kdy již byly známy dílčí hospodářské výsledky za I. kvartál 2008, a kdy po nevhodných zásazích do zaběhnutého jízdního řádu došlo k prvnímu značnému úbytku cestujících. Od dubna do srpna 2008 přestal předseda představenstva a GŘ Žaluda předkládat dozorčí radě podklady, které dozorčí rada dlouhodobě vyžadovala ke své kontrolní činnosti, začal před dozorčí radou zatajovat řadu usnesení představenstva ČD, a.s. Když jsem na dozorčí radě oficiálně požádal projednat svévolný postup předsedy představenstva, byl můj požadavek zařazen do programu příští dozorčí rady, ale na té již k žádnému projednání mé stížnosti nedošlo.

Celou aféru odstartovalo Vaše vyjádření o nepotismu ve vedení ČD, kdy jsou na místo odborníků na svá místa dosazováni lidé vybíraní dle zcela neadekvátních kritérií, např. kvůli své sexuální orientaci. Toto vyjádření vyvolalo bouřlivou reakci mezi politiky, ale i v médiích, a to ve chvíli, kdy doznívala hrozba stávky kvůli zdanění zaměstnaneckých benefitů, kde média, jakožto většina politiků stála proti odborářům. Vidíte zde možnou souvislost?
Zcela určitě jsou benefity příčinou oné zběsilé hysterie, neboť jak známo, lidové noviny jsou odborářům v celé novodobé historii „přátelsky“ nakloněny a nejlepší odborář by pro ně byl žádný odborář. To, že jen díky odborářům a jejich generální stávce v roce 1989 mohou nejen redaktoři, ale i politici hlásat svobodně své názory, je nutné zapomenout, protože když dnes chce někdo poukázat na nějakou levárnu a nedejbože dotknout mocných, nedejbože, aby to říkal ještě nenáviděný odborář, pak vám všichni dají najevo ,co se smí a co se nesmí a začnou označené tunelaření s maximálním využitím nepotizmu schovávat za moderní výroky o různých fobiích, aby se nedejbože nerozkryly zmíněné mafie a penězovody. Nejmenovaný ministr vnitra Ruml řešil problémy na které poukázala inspekce policie tím, že odvolal šéfa inspekce. Podobnost s mým případem je čistě náhodná.

Náš server se otázkám personální politiky vedení ČD a zejména nakládání s prostředky daňových poplatníků věnoval již v minulosti. V mainstreamových médiích jsme ale výraznější zprávy o tomto problému nezaznamenali. Sanžili jste se na Vámi kritizované postupy vedení ČD upozornit již dříve nebo to vše „prasklo“, až po Vašem vyjádření o nepotismu při obsazování funkcí?
Již v minulosti jsem se marně se svými kolegy pokoušel jak na půdě ČD, tak i v médiích upozornit nejen na rozfofrované miliardy, ale i na bezprecedentní personální politiku, jejíž tón udává především Richelieu ČD, pozounista Veverka z Liberce. Na ČD byly naše pokusy srovnatelné s házením hrachu na stěnu a média se díky vlivnému lobby podařilo vždy včas umlčet, ať jsme jim dali jakékoli podklady. Proč mi to něčím připomíná mafiánské praktiky?

Jedním z nejvíce kritizovaných činitelů vedení ČD je poradce generálního ředitele Petra Žaludy, liberecký zastupitel za ODS, Jan Veverka. Kritizoval jste jeho inkompetenci, neopovídající vliv, ale zejména postupy při nakládání s veřejnými penězi. Můžete tuto svou kritiku přiblížit?
Na ČD neexistuje manažer, kterému by Veverka, oficiálně nenesoucí žádnou zodpovědnost a neoficiálně mající neomezenou moc, nepřistřihl křidýlka. Tam, kde se manažeři dostatečně rychle nepřizůsobili, byli nahrazeni nějakým „špičkovým“ odborníkem (například správcem golfového hřiště, který má v zimě zachumelenou fairway) z okolí pana Veverky. Veškerá rozhodnutý, týkající se jakýchkoli finančních toků, bez odsouhlasení pozounistou Veverkou nemohou být realizována (zakázky, prodeje a pronájmy majetku a podobně).

V médiích jsme zaznamenali, že lukrativní místo u ČD získal i další liberecký zastupitel za ODS, Vladimír Vojtíšek. Povíte nám o průběhu přijetí tohoto nového dopraváka i o jeho současném postu něco bližšího?
Aby mohl pan Veverka zaměstnat svého kolegu z libereckého zastupitelstva a líhně ODS, Vladimíra Vojtíška, prosadil nejdříve změnu organizační struktury, zrušil vedoucí oddělení a vyhodil vedoucího oddělení, který na příslušném pracovišti dlouhodobě pracoval s velmi dobrými výsledky. Zrušili mu místo.

Poté vytvořili místo vedoucích oddělení funkce vedoucí skupin podle hesla „vlk se nažral a koza zůstala“ celá a tímto obratným menévrem byly vytvořena volná místa pro celou plejádu Veverkovýcj kamarádů, mimo jiné i pro pana Vojtíška. Samozřejmě bez jakéhokoli výběrového řízení a bez jakýchkoli požadavků na vzdělání či praxi. A zcela samozřejmě za výborných platových podmínek. Aby se jeho kolegovi Vojtíškovi pracovalo u ČD dobře, mohl si s sebou přivést i svoji asistentku, se kterou má nepochybně jen a jen pracovní vztah. Podobným způsobem zajistil místa (nikoli práci) desítkám „špičkových“ odborníků za špičkový plat.

A co liberecká firma Kodap, u níž jste uvedl, že si jejím prostřednictvím nechalo vedení ČD zasílat své mzdy a odměny astronomické výše?
Kauza Kodap přesně vystihuje mafiánské způsoby vedení ČD, kdy místo vlastního rozměrného účetního aparátu a průhledného systému použije představenstvo svého rozhodnutí, které utají před dozorčí radou, a aby se vyhnulo jakékoli kontrole členů dozočí rady, kteří mají ze zákona právo nahlížet do jakýchkoli dokumentů ČD, zajistí si výplaty svých odměn přes spřátelenou firmu a veřejnost potom krmí vylhanými údaji o svých mzdách.

To, že si zároveň představenstvo rozhodlo samo sobě jako managementu, opět bez dozorčí rady, o nemravných a neslýchaných benefitech, jen dokresluje situaci po příchodu pana Žaludy a Veverky k ČD. Skutečné odměny jsou mnohem vyšší než jaké jsou uváděny veřejně a benefity, včetně zlatého padáčku, v podobě 24 měsíčního odstupného by mohl závidět i hradní pán. Kdyby tomu alespoň odpovídaly ČD kvalitní službou cestujícím a tím zvýšením jejich počtu. Opak je pravdou.

Od svých přátel a známých jsme se doslechli o neslýchaném arogantním a vulgárním chování ze strany vedení ČD k zaměstnancům. Setkal jste se s tím?
Již na půdě ČD jsem se setkal s arogancí pana Žaludy, kdy moje dotazy či připomínky komentoval jako něco nepřípustného, protože Pánem Bohem na drahách je přece on. Od desítek zaměstnanců generálního ředitelství mám informace o nepřijatelném a neuvěřitelném vystupování pana Veverky vůči nim, včetně vulgarismů, kterých jsem se doposud nikdy neodvážil použít.

Vaše kritika způsobu nakládání s veřejnými financemi u Českých drah je dost hrozivá. Myslíte, že by se poměry u drah měly zabývat orgány činné v trestním řízení? Chystáte se na podobný krok?
Za současné situace, kdy dopravní mafie ovládá ČD a podle rozhodnutí soudce Cepla justiční mafie justici nehrozí, že by jakékoli trestní oznámení, či žaloba měly naději na řádné šetření a soud. Každý volič ať si udělá jasno, kteří politici tento stav navodili a v případě razantní změny se mohou občané dočkat nejen u ČD ale i v jiných resortech řádného postupu policie a justice vůči těm, kteří po miliardách rozhazují peníze daňových poplatníků. Příkladem je zastavené trestní stíhání pana Žaludy, na důkaz čehož vám zašlu přepis spisu, který se mi náhodou objevil na stole.

Jakou vidíte možnou cestu nápravy, aby České dráhy byli prosperujícícm podnikem pro cestující i své zaměstnance?
Na železnici je nutné opět vrátit řád a dopravní odborníky, okamžitě zrušit produktové vertikály, neboť každý blbec ví, že dvěma pánům nejde sloužit. Za 170 let nazažili zaměstnanci ani cestující takový chaos jako nyní. Důkazem je více než 3,5 tisíce řídících zaměstnanců z celkového počtu 28 tisíc zaměstnanců ČD. Tolik byrokracie neuživí ani lépe řízený podnik. Odstranění korpuce je základním předpokladem prosperity každého podniku, tedy i budoucích ČD. Je potřeba vyčistit ČD od špíny, diletantů a všeho schopných korupčníků.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32