Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 27. 5. 2010

I když lze očekávat ta nejkontroverznější rozhodnutí libereckého zastupitelstva v červnu, potažmo v září, ani květnové zastupitelstvo nebude bez zajímavých bodů. Spekulantům z Brna, kteří sanatorium v Lidových sadech proměnili na ubytovnu pro nepřizpůsobivé, se má v místě prodat další pozemek. Kalendář Liberecka poslance ODS Tomáše Hasila si zřejmě opět přijde na své, realizátoři zástavby Svojsíkovy ulice už také pořádají petice a ztrátové městské akciovce obsazené výkvětem zdejší politiky se má zmenšit základní kapitál.

Bod č.3 Majetkoprávní operace
Již v březnu jsme Vám přinesli informace o tom, jak se občanům podařilo zvrátit jednu, pro městskou kasu a obyvatele Lidových sadů, krajně nevýhodnou privatizaci (více zde). Vedení města tehdy předkládalo návrh na prodej budovy, bývalé školy na konečné v Lidových sadech a historický objekt dokreslující výstavbu zahradního města v této lokalitě. Ta měla být prodána firmě brněnského podnikatele Davida Polana za neuvěřitelně nízkou cenu – 4,9 milionu Kč.

Hlavním argumentem byla, vedle neuvěřitelně nízké ceny i sama osobnost podnikatele D.Polana. Ten je majitelem několika stavebních či investičních firem. Jedna z firem, patřící dle rejstříku jeho manželce, je vlastníkem i bývalého léčebného centra, těsně pod PKO Lidové sady.

Dnes tato budova chátrá a je využívána jako ubytovna pro sociálně problémové občany. To má za následek rapidní zhoršení kvality života v místě (obtěžování, krádeže, porušování svobod ostatních občanů i znehodnocování majetku). Zástupci zdejších lidí, v čele s předsedkyní občanského sdružení Staré město Liberec Alenou Dvořáčkovou, tedy vyjádřili oprávněné obavy, zda prodej další budovy v těsném sousedství de facto stejnému majiteli nepovede k ještě horší sociální situaci v místě, jelikož je podezření, že bude realizován obdobný „podnikatelský plán.“ Budova bývalého zdravotního střediska navíc podléhá devastaci – na její opravy prý (jak už tomu tak bývá) současní majitelé nemají peníze. Zajímavé je, že se jim jich dostává na provoz dalších mnoha firem i koupi další nemovitosti, kde dát „z fleku“ 4,9 milionu není problém.

Zástupce těch samých podnikatelů z Brna se dokonce pokusil „opřít“ do předsedkyně občanského sdružení Staré město Liberec, Aleny Dvořáčkové, která (nikoliv sama) prezentovala na březnovém zastupitelstvu názory a přání občanů ohledně privatizace secesní vily i samotné firmy či firem podnikatele Polana a hlavně situace, která vznikla v Lidových sadech důsledkem jejich „podnikání“.

Dnes se podnikatelé dušují, že do konce roku 2012 chtějí v místě vybudovat léčebné zařízení a že prý v místě již k žádnému terorizování místních lidí či ničení majetku nedochází. Snad je omlouvá skutečnost, že jsou z Brna, jinak by museli vědět, že zrovna minulý týden proběhla libereckými médii zpráva o masivním poničení mobiliáře i samotného vybavení přilehlého parku. Hlavně, že jim město chce vyjít vstříc … Více zde

Bod č.5 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
Společnost Hané Interiér dojednává opět nové podmínky výstavby multifunkčního domu na konci Frýdlantské ulice (v sousedství ZUŠ). Má se změnit nejen podoba domu, ale i jeho realizátor – nově a účelově vytvořená společnost Vavřincův vrch. Opět se tak dost zamlží vlastníci a ti, kteří s městem skutečně jednají, ale to v Liberci dávno nevadí.

Bohužel další tradicí je, že i v tomto případě chybí dostatečné vyjádření ze strany památkářů (např. Národně památkový ústav), a to zejména, když se jedná o historickou, byť poničenou, část města. Více zde

Bod č.11 Návrh 2.kola dotací z Kulturního fondu pro rok 2010
Mezi těmi subjekty (povětšinou kulturními, příspěvkovými organizacemi,občanskými sdruženími a podobně), které jsou navržené na podporu z prostředků městského Kulturního fondu, je i soukromá společnost Kalendář Liberecka, kterou spoluvlastní poslanec za ODS ( a někdejší náměstek primátora) Tomáš Hasil. Kalendář Liberecka má získat 40 tisíc. Více zde

Bod č.14 Návrh na snížení základního jmění Liberecké IS
Další příklad akciovky, vlastněné městem Liberec. tato je dlouhodobě ztrátová. Na základě předložené zprávy má proto dojít ke snížení jejího základního kapitálu o 33.800.000.

V této IT akciové společnosti se vystřídala řada libereckých politiků, převážně ze zdejší ODS, včetně primátora Kittnera nebo ex-náměstka Krenka. Město do ní nainvestovalo obrovské částky a jako úspěch se uvádí, že je alespoň ztrátová rok od roku méně. Je zajímavé, jak liberecká ODS, která má jinak (stejně jako ODS celá) volný trh jako nezpochybnitelnou modlu a ikonu, skrze své zdejší zastupitele, opakovaně bohatě dotuje ztrátovou společnost. Nyní je předsedou společnosti náměstek primátora za ODS Ondřej Červinka a figuruje v ní i podnikatel v rovněž IT a přítel i věřitel neúspěšného kandidáta na hejtmana (a proto nyní šéfa Pozemkového fondu ČR) Radima Ziky (ODS), Hynek Tampier (ODS). Více zde

Bod č.16 Petice za výstavbu domu ve Svojsíkově ulici
Jedna z dalších libereckých rarit. Představitel investorské společnosti, která hodlá v Svojsíkově ulici (u dolních kasáren a parku Prokopa Holého, tzv. „Kaštanky“) stavět veliký bytový dům na prostorách původního, využívaného hřiště, představuje petici občanů. Jeden z majitelů společnosti Real Space (patřící architektům Dudovi a Horatschkemu)dal dohromady petici se 33. podpisy občanů – zájemců o bydlení v místě a předložil je jako občanskou iniciativu ZA výstavbu domu, proti které se zvedla vlna nevole zdejších obyvatel, reprezentovaných občanskými sdruženími Staré město Liberec a Vilová čtvrť Svojsíkova. Více zde

Bod č.16a Vyhláška o hracích automatech – rozšíření míst, kde mohou být provozovány
Nakolik je Liberec, zvláště pak jeho centrum, zaplevelený nejrůznějšími hernami, vidí každý. Že na těchto místech dochází ke kumulaci kriminálního jednání (jak nejen dokazují případy z posledních týdnů), k vytváření závislostí s tragickými osobními i společenskými dopady, netřeba také zdůrazňovat. V Liberci je zhruba 130 míst, kde je takto provozován hazard. Ačkoliv se zde protáčejí částky několikanásobně vyšší, dochází k legalizaci podivných financí, město z toho všeho má jen zlomek.

Před dvěma měsíci byl, s velkou slávou, schválen na zastupitelstvu seznam míst, který počet heren neomezoval, ale jen stabilizoval. Ale neuplynuly ani tyto dva měsíce a už se seznam míst opět rozšiřuje, na základě žádosti majitelů těchto podniků s odůvodněním, že už tam podobné provozovny byly. Více zde

Bod č.18 Podněty, připomínky a dotazy
Na základě dotazů opozice je předložen seznam firem, které se budou podílet na administrativním zajištění IPRM – zóna Lidové sady. Velikou část budou (opět) dělat externí a soukromé firmy, ačkoli na radnici existuje samotný odbor pro evropské dotace.

Samotná administrativa má stát 7 milionů korun. Snad je to částka dostatečně veliká na to, aby si již občané nemuseli stěžovat, že s nimi radnice nekomunikuje nebo komunikuje nepřiměřeným způsobem, když jde o rozdělování jejich peněz, neboť IPRM není nic jiného. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Měsíc Datum Dokumenty ke stažení Související Leden 28.01.2010 zápis hlasování usnesení pozvánka komentář Únor 25.02.2010 zápis hlasování usnesení pozvánka komentář Březen 25.03.2010 zápis hlasování
Kdyby někdo ještě před dvěma měsíci tvrdil, že se novým libereckým primátorem stane Jan Korytář nebo že náměstkem primátora pro ekonomiku bude Jaromír Baxa
Ve čtvrtek 25.listopadu 2010 v 17 hodin začne první zasedání libereckého zastupitelstva zvoleného v letošních komunálních volbách. Liberečtí občané rozhodli o tom, že po
Poslední zasedání zastupitelstva města Liberce před komunálními volbami bylo více než bouřlivé. Vládnoucí koalici nevyšly její plány na prodej libereckého letiště, kterým chtěla vyplnit