28. Květen, 2010

Přinášíme Vám projev zástupců petičního výboru k petici Za zachování hřiště v ulici Svojsíkova v Liberci, který přednesli libereckým zastupitelům dne 27.5. 2010, během zasedání zastupitelstva města Liberce. Vážení zastupitelé, dovolte mi, abych využil této příležitosti a sdělil stanovisko občanů bydlících ve Svojsíkově ulici a blízkém okolí k bodu 16 dnešního Vašeho jednání, kterým…

28. Květen, 2010

Dnešní volební den patrně může za to, že květnové liberecké zastupitelstvo bylo rekordně krátké. Zatímco jindy se protáhne i do pozdních nočních hodin, nyní bylo za zhruba hodinu a půl hotovo. Zejména ODS si byla dobře vědoma, že vytahovat taková esa, jako je prodej libereckého letiště, by nebyl krok zrovna prozíravý. Ale i krátké…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.