Projev zástupců petičního k situaci okolo plánované stavby vysokopodlažního domu ve Svojsíkově ulici

Přinášíme Vám projev zástupců petičního výboru k petici Za zachování hřiště v ulici Svojsíkova v Liberci, který přednesli libereckým zastupitelům dne 27.5. 2010, během zasedání zastupitelstva města Liberce.

Vážení zastupitelé, dovolte mi, abych využil této příležitosti a sdělil stanovisko občanů bydlících ve Svojsíkově ulici a blízkém okolí k bodu 16 dnešního Vašeho jednání, kterým je petice za výstavbu v ulici Svojsíkova.

Jak bylo konstatováno v článku paní redaktorky Dagmar Slezákové, uveřejněném ve Zpravodaji liberecké radnice z tohoto měsíce, Liberec má atypickou strukturu systému zeleně. Zelené plochy jsou na rozdíl od jiných velikostí srovnatelných měst v Liberci roztroušeny. Město Liberec hodlá investovat značné prostředky na řadu projektů na úseku veřejné zeleně. To samozřejmě vítáme a věříme, že se alespoň některé z nich podaří.

Jednou ze zelených ploch je i plocha ve Svojsíkově ulici, která je veřejností užívána jako rekreační, hrají si zde a sportují děti, sportují i dospělí, místo je přístupné všem.

Právě do tohoto místa by měl být umístěn šestipodlažní dům o 29 bytových jednotkách, svou velikostí naprosto nevhodný do této lokality. Jsme si vědomi toho, že konečné slovo budou mít orgány státní správy v rámci územního řízení. A odmítáme formu nátlaku který chtějí vaším prostřednictvím vyvolat jednatelé firmy Real Space pomocí výše zmíněné petice na tyto nezávislé orgány.

Máme pochybnosti o tom, že signatáře Vámi projednávané petice vede skutečně naléhavá potřeba bydlení. Je známo, že v Liberci je řada volných bytů. Navíc víme o tom, že někteří z těch, kteří petici podepsali, bydlí ve vlastním rodinném domě. Je tedy nepochybné, že k podpisu je nevedlo zajištění vlastního bydlení. Zároveň Vás chceme informovat, že občané žijící v této části Liberce, případně ji užívající, si výstavbu domu nepřejí.

Občané, kteří jsou účastníky územního řízení samozřejmě využívají všech zákonných možností, aby výstavbě zabránili. Smyslem mého příspěvku je však informovat zastupitelstvo i o stanovisku ostatních občanů, kteří nemají jinou možnost, jak vyslovit svůj názor k této otázce. Svůj názor tito občané vyjádřili v petici, kterou jsme dnes předali městskému úřadu a kterou podepsalo během několika dnů 335 občanů.

V Liberci zeleně stále ubývá, město by mělo zbývající chránit, tedy i hřiště ve Svojsíkově ulici.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vážený pane Korytáři,bez sebemenší špetky studu jste mě, pracovnici magistrátu, napadl se svými kolegyněmi ze Změny pro Liberec na posledním zasedání zastupitelstva kvůli bytu,
Přinášíme otevřený dopis občana Liberce Františka Pokorného vedoucímu odboru životního prostředí na liberecké radnici Ing. Jaroslavu Rašínovi. Pan Pokorný v něm upozorňuje odbor životního
Vážený pane náměstku, před několika dny jsme Vám, zastupitelům a členům finančního výboru zaslali právní rozbor smluvních vztahů ohledně úrokového zajištění dluhopisu. Náklady na
Vážená paní primátorko, dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna