Transparency International – Česká republika vyzývá k přijetí komplexní protikorupční strategie vlády a k jejímu důslednému naplnění

TIC připravuje vlastní komplexní návrh protikorupční strategie. Několik stručných prioritních opatření, které naléhavě doporučujeme zařadit do programového prohlášení rodící se vlády dnes TIC představila na tiskové konferenci. Více se dočtete v samotné tiskové zprávě.

Vytvoření nové vlády je unikátní příležitost. Lze přijmout zásadní opatření, které prostor pro korupci omezí. Je nejvyšší čas to udělat. Vláda musí přijít s účinnou a ucelenou strategií. A nestačí slova, je čas na činy.

TIC připravuje vlastní komplexní návrh protikorupční strategie. Z ní vybíráme několik stručných prioritních opatření, které naléhavě doporučujeme zařadit do programového prohlášení rodící se vlády:

Změnit institucionální přístup k protikorupční politice>

Nynější stav: nedostatečná koordinace a implementace

* Zajistit efektivní politické vedení a koordinaci protikorupční politiky. Nynější praxe, kdy problematiku má na starosti Ministerstvo vnitra bez kapacit a pravomocí vůči dalším úřadům je prostě chybná.

* Určit místopředsedu vlády zodpovědného za protikorupční politiku.

* Vytvořit Radu vlády pro protikorupční politiku. Vytvořit výkonnou kapacitu (min. 5-7 lidí) na Úřadu vlády, nevyvádět agendu mimo státní správu.

Veřejné zakázky

Nynější stav: Masívní manipulace, korupce a plýtvání. Kdyby se podařilo účinně omezit únik peněz, problém schodku veřejných rozpočtů by byl z valné části vyřešen

Zavést do praxe závěry Platformy pro transparentní veřejné zakázky (ideálně v celkovém balíku) – zde

Dotace a EU fondy

Nynější stav: jsou masově zneužívány, často podpora nesmyslných projektů

* Zavést centrální registr dotací a EU fondů – přehledný a uživatelsky přívětivý portál

Státní služba

Nynější stav: státní služba je pokračováním politických stran jinými prostředky.

* Přijmout zákon o státní službě – odpolitizovat, profesionalizovat a stabilizovat státní správu

* Transparentní výběrová řízení na nepolitické funkce do státní správy a do státních firem

Kontrola a komunální sféra

Nynější stav: kontrolní orgány jsou slabé a jejich autorita je podlomena.

* Zajistit větší vymahatelnost závěrů NKÚ

* Rozšířit pravomoci NKÚ na komunální úroveň

* Odpolitizovat kontrolní instituce

* Posílit roli finanční kontroly ve veřejné správě

* Novelizovat komunální zákony (zejména při prodejích a pronájmech majetku

Vyšetřování

Nynější stav: nevyšetřuje se, velké ryby unikají, panuje pocit beztrestnosti.

* Rozpohybovat a odborně posílit protikorupční policii

* Rozšířit současně existující institut policejného agenta při zachování stávajících pravidel rozšířen o možnost, aby tímto agentem mohl být i civilista

* Důsledné využívat existující institut zabavení výnosů z trestné činnosti: musí existovat mechanismus, aby se korupce finančně nevyplácela.

Justice

Nynější stav: dramaticky podlomená důvěra v nezávislost justice

* Zajistit institucionální nezávislost justice. Důsledně oddělit soudní moc od moci výkonné a zajistit ochranu vyšetřování před politickým vlivem.

* Specializovat soudce a státní zástupce v oblasti korupce a hospodářské kriminality

* Změnit a zprůhlednit mechanismus výběru kandidátů na místa v justici.

* Změnit mechanismus výběru na funkci nejvyššího státního zástupce.

* Zpřísnit dohled nad soudními znalci

Politické strany

Nynější stav: dokonalé temno, o financování stran se šíří fámy, ale nic se neví.

* Vytvořit dohledový orgán nad hospodařením stran

* Zavést finanční limity na volební kampaně

* Hospodaření politických stran ověřovat důsledným auditem. Auditory politických stran určovat nezávisle, např. losovat.

* Regulovat lobbing

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj
Lesopark v Fibichově ulici v posledních letech prošel nákladnou úpravou, která z neudržovaného místa vytvořila zajímavou přírodní stezku plnou tůní. Naši čtenáři ale upozorňují
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.