27. Září, 2010

V pondělí 27.9. bude na České televizi vysílána reportáž v rámci pořadu Reportéři ČT, která se zabývá jednou kauzou z Liberce, které naše sdružení monitoruje již řadu let. Jedná se o skandální směnu městského majetku, která proběhla v rámci příprav na MS v lyžování. Město získalo malou budovu u lanovky a ztratilo mnohamilionový majetek….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.