11. Říjen, 2010

Možná jste dostali do svých schránek letáček Náš Korytář, který má být parafrází na zpravodaj Náš Liberec. V něm jsme přinesli detailní přehled korupčních kauz uplynulých let, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů. Zatímco za všemi informacemi uvedenými v našem zpravodaji si stojíme a proto je náš zpravodaj podepsán třemi členy redakce, letáček Náš Korytář je…