22. Listopad, 2010

Ve čtvrtek 25.listopadu 2010 v 17 hodin začne první zasedání libereckého zastupitelstva zvoleného v letošních komunálních volbách. Liberečtí občané rozhodli o tom, že po celých dvaceti letech ve městě končí, dosud nepřerušená, vláda ODS, která měla jistě nemalý vliv na současnou podobu města, finační situaci, společenské klima v Liberci, ale i na celkovou pověst…

22. Listopad, 2010

Ve čtvrtek 25.listopadu se sejde nově zvolené zastupitelstvo města Liberce, aby zvolilo nového primátora, jeho náměstky a novou radu města. Primátorem se má stát Jan Korytář z vítězné Změny pro Liberec a další posty jsou dohodnuty v rámci koalice stávající se ze Změny pro Liberec, ČSSD, volebního uskupení Liberec občanům a Unie pro sport…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.