nášLiberec

Search

Rychlé zprávy z jednání zastupitelstva města Liberce – MS v lyžování, zástupci města a ztráta paměti

S malým zpožděním, za které může technická závada při správě webu, přinášíme report z lednového zastupitelstva, které proběhlo v odpoledne a večer ve čtvrtek 27.1. 2011. Jednalo se o druhé zasedání nového zastupitelstva a jeho program byl obsahově celkem bohatý. Již dopředu bylo jasné, že některé body přinesou střet mezi starým a novým vedením liberecké radnice. Očekávaná diskuse nad názorem primátora Korytáře, že by město mohlo zaplatit třetinu dluhu, také na sebe nenechala dlouho čekat a jako obvykle, ODS postihla ztráta paměti.

Jelikož letošní lednové zastupitelstvo připadlo na den, který je výročím osvobození vyhlazovací tábora Osvětim Rudou armádou, připomněli si zastupitelé hned na začátku zasedání minutou ticha Den památky obětí holocaustu. Z libereckých čtrnácti set Židů, kteří zde před válkou žili, jich přežily nacistický režim zhruba dvě stovky, přičemž 180 z nich bojovalo proti nacistům v zahraničních jednotkách na východě i západě se zbraní v ruce. Další stovky židovských obětí byly utýrány ve městě a okolí poté, co sem byly přesunuty spolu s dalšími vězni z koncentračních táborů, aby podpořily válečnou výrobu nebo zahynuly při pochodech smrti.

Dluhy po MS v lyžování 2009

Po uctění obětí holocaustu seznámil primátor Korytář zastupitele se svou vizí, jak by se mělo město podílet na úhradě dluhu, který zbyl po organizačním výboru mistrovství světa v lyžování. Upozornil, že jde pouze o návrh a že v současné době se rada města dohodla, že musí proběhnout důkladný audit, který prošetří, kdo je za dluhy skutečně odpovědný. Rada města navíc, podle primátorova vyjádření, není v otázce zatím jednotná.

Toto potvrdil náměstek Šolc, který rovněž uvedl, že v době kdy ještě není hotový audit, běží a jsou iniciována další policejní šetření, nelze v této otázce zastávat jasná stanoviska. Uvedl rovněž, že média špatně interpretovala prohlášení, když ho pokládala za oficiální stanovisko. To podpořil i Milan Šír, zastupitel za ČSSD, který připomněl, že hlavní odpovědnost za mistrovství nese Topolánkova vláda pod vedením ODS.

Slova se ujal i jeden z někdejších největších propagátorů mistrovství, ex-primátor Jiří Kittner. Ten se podivoval tomu, co tedy platí, jaká vyjádření. Primátor Korytář mu připomněl, že problémy po mistrovství zdědily právě po jeho vládě a že na rozdíl od bývalého vedení se to nové nechce tvářit, že zde žádné problémy nejsou.

Zrušení veřejných dražeb

Další bod, které nové vedení k nelibosti opozice předložilo na poslední chvíli, bylo zrušení veřejných dražeb. K tomu se strhla velká diskuse. Jedním z kritizovaných bodů byl způsob, jak rada materiál na zastupitelstva dodala. Na to odpověděl náměstek Baxa, který vysvětlil, že nové vedení nechce pokračovat v politice a la ODS, což znamená rozprodat veškerý majetek za každou cenu. Podle něj je potřeba u každé nemovitosti zvážit nejen prodej, ale i způsob dalšího využití a zda by městské kase nepřinesl větší zisk jiný způsob naložení s každou nemovitostí než jen její bezhlavý prodej, například pronájem.

Zmíněn byl rovněž fakt, že se může stát, že město zaplatí pokutu 1,6 milionu, která případně vyvstane jako sankce, když město dražby stáhne. To připomněl zastupitel ODS, Ondřej Červinka. Zapomněl ale dodat jeden fakt – společnost 1. Dražební, která pro město dražby výsostně vykonává patří panu Vítězslavu Hoffmannovi. Ten je, mimojiné, i obchodním partnerem bývalého zastupitele za ODS, Jiřího Zeronika. Proto možná taková smlouva s městem a taková výše pokuty.

38. změna územního plánu

Další bod se týkal 38. změny územního plánu, respektive vyjmutí dílčí změny – pozemků v CHKO Jizerské hory, které se měly stát stavební parcelou. Primátor Korytář se ujal slova a vysvětlil genezi celé kauzy. Poté na řadu přišel podnikatel Martin Klusáček, který pozemky od města směnou získal a začal na nich stavět, bez stavebního povolení i bez příslušné změny územního plánu. Snažil se obhajovat ve smyslu, že každému jde o především o zisk.

Mezi největší odpůrce tohoto návrhu patřil i Jiří Kittner, který ještě jako primátor podepsal s tímto podnikatelem smlouvu a pod pokutou 900 000 Kč slíbil zajistit změnu územního plánu, ač má takovou kompetenci jen a pouze zastupitelstvo město. V současné době všechny okolnosti této, pro město tolik nevýhodné směny, šetří protikorupční policie. Nicméně velká část opozičních, ale i koaličních partnerů (ČSSD, Liberec občanům) se při hlasování zdržela, a tak tento návrh neprošel.

Intergrovaný plán rozvoje města (IPRM)

Dalším diskutovaným bodem bylo odsouhlasení podání žádosti v rámci IPRM. Vedle samotného předložení regionální radě do seznamu projektů, které se uchází o dotaci, ale nově obsahuje i bod, ve kterém se vedení města zavazuje provést hloubkový audit. Bylo až úsměvné, nejen na čtvrtečním jednání, sledovat, jak se představitelé někdejší koalice pod vládou ODS hrozí představy, že by všechny projekty mohly být přezkoumány a revidovány.

Nové vedení argumentuje tím, že naplánované práce mohou být předražené a že ušetřené peníze mohou být využity pro další zkvalitnění života ve městě. Ti, kteří tyto projekty připravili neustále varují, že je zde možnost přijít o celou dotaci a že se do projektů již nesmí sahat. Jak byly kvalitně připraveny snad tedy prozradí odsouhlasený audit.

Volba zástupců do Dopravního podniku, valná hromada Teplárny

Polemiku vyvolala i volba nových zástupců orgánu dopravního podniku města. Zástupci ODS chtěli vědět, jaká byla jiná než stranická kritéria při navrhování nových zástupců v této největší městské organizaci. Snažili se ukázat na neodbornost jmenovaných a na stranický klíč, který při jejich dosazení dominoval. Je až s podivem, že nikdo ze současné koalice jim neodvětil, jakouže odbornost měla například dlouholetá členka dozorčí rady DPML, paní Martina Michalová, kromě toho, že je manželkou spolumajitele Kalendáře Liberecka (Pavel Michal a Tomáš Hasil – exposlanec a městský exnáměstek za ODS) a že vede kancelář senátora Přemysla Sobotky… Ostatně je to jen jeden z příkladů.

Stejným způsobem se rozhořela debata ohledně zástupce města na valné hromadě Teplárny Liberec. ODS se snažila zpochybnit kandidáta Změny pro Liberec, sociologa Martina Čáslavku, který ale v sebejisté prezentaci udělal za spekulacemi tečku. Proč zástupci ODS před několika lety neprotestovali proti lékaři Jaroslavu Krutskému, který byl zvolen do stejné funkce? Možná proto, že je významným politikem zdejší ODS, podnikatelem i realitním spekulantem.

Proč je teplo v Liberci tak drahé

Mezitím ale měl velmi zajímavou prezentaci Petr Černý z VV, která se týkala cen tepla v Liberci. Přesvědčivě ukázal, co stojí za nehoráznými cenami, které musí v Liberci odběratelé, na rozdíl od jiných měst (i v zahraničí) platit. Jak je někdy těžké pochopit, co svými poznámkami Petr Černý myslí, nicméně ve čtvrtek ukázal, že „své“ problematice, tedy tomu, kam se v Liberci ztrácí peníze z teplárny a proč je teplo tak drahé, opravdu rozumí.

Potrefená husa se ozvala, když se jeho tvrzení pokusil zpochybnit ředitel liberecké spalovny a zastupitel za ODS, Pavel Bernát. Primátor Korytář poté ocenil profesionální přípravu Petra Černého a ujistil zastupitele, že i tato otázka je další příklad problému, které minulé vedení odmítalo řešit a který stojí občany města nemalé peníze. Radnice pod jeho vedením chce vytvořit pracovní skupinu, zastoupenou všemi stranami, která se bude muset najít řešení.

Jako zástupci města do liberecké krajské nemocnice byli zvoleni František Hruša(ČSSD) a Kamil Jan Svoboda (LO). Opozice – ODS i VV se urputně snažili dosáhnout ujištění, že nebude odvoláno vedení nemocnice v čele s kandidátem za TOP 09 na primátora, Luďkem Nečesaným. Co stojí za hysterií okolo případného, leč zatím nikým ani nenaznačeného, odvolání, to si jistě do budoucna zaslouží hlubší pozornost.

Volba zástupců do komisí a Ples města Liberce

Dále proběhla volba do komisí a kulturního fondu. Bez problémů, jen trošku trapnosti do ní vznesl požadavek Kamila Jana Svobody, bojovníka za demokratická pravidla, na tajnou volbu. Nicméně se projednávali i peněžité odměny, které se staly sporem radniční koalice, když Změna pro Liberec prosazovala jejich citelné snížení. Na odměnách panovala jinak dojemná shoda napříč politickými stranami a ani zastupitelka Dana Lysáková z KSČM, která jinak kritizuje navyšování městských výdajů neprotestovala a nehlasovala proti, ač zpětně jejich výši kritizovala.

Poslední výměna názorů, která stála za zaznamenání, byla diskuze kolem plakátu na Ples města Liberce. Ten urazil jemnocit a zastupitelskou čest Kamila Jana Svobody. Jan Korytář vysvětlil, že se tato forma dostala na veřejnost nedopatřením, že šlo o pracovní návrh. Plakát, který některé pobavil a jiné urazil, připomněl i Tomáši Hamplovi (ODS) design našeho webu, ale byl uklidněn novým i starým primátorem, že tentýž grafik zpracoval nejen plakát i nejen grafickou podobu našeho zpravodaje, ale pracuje pro město již dlouho a pozvánky na plesy dělal již Jiřímu Kittnerovi.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V adventní čas klidu a rozjímání proběhlo poslední letošní zastupitelstvo, kde toho bylo k rozjímání i přemýšlení spousta, jenom ten klid nějak chyběl. Nejdůležitějším
Vánoční čas s sebou přinesl i poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce. Projednávat se bude klíčový bod pro celý další rok – městský ropočet
Na předposledním letošním zastupitelstvu toho bylo nemálo opět nejen k poslouchání, ale tentokrát i ke koukání. To když někteří zastupitelé zapojili svůj teatrální um
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhne předposlední letošní zasedání Zastupitelstva města Liberec. Řešit se bude například to, zda si za evropské miliony rekonstruuje kdysi veřejný