Rychlé zprávy z jednání zastupitelstva města Liberce – mír a klid

Včerejší zasedání zastupitelstva proběhlo nezvykle rychle a bylo poměrně klidné. Podle očekávání se nepotvrdily hospodské fámy a jedovatá přání anonymů a nikdo primátora Korytáře ani nové vedení odvolávat nechtěl.

Přes zmíněnou poklidnost celého zasedání se i tak našly momenty, které stojí za zaznamenání. To třeba když staří známí z šerosvitem protkaného podnikatelského prostředí Liberce cítí omamnou vůni evropských dotací.

Anonymní firma Iberus chce dotace z EU

Hned na začátku zasedání vystoupil občan Jiří Zeronik, liberecký spekulant, bývalý zastupitel a člen privatizační komise města, jednatel podivné firmy Iberus a muž z ODS na špinavou práci (o vydávání anonymních pomlouvačných letáků před volbami, ale i o firmě Iberus a jejích aktivitách jsme informovali).

Jiří Zeronik opět zastupoval svého neprůhledného zaměstnavatele, firmu Iberus a nabízel městu spolupráci při vybudování parku na Perštýně, kde Iberus provozuje svou soukromou školu. O podmínkách za jakých získali příslib odkupu veřejného parku jsme již psali.

Nyní by ale Iberus rád podmínky smluvního vztahu s městem přehodnotil a dosáhl by na dotace z Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro vybudování relaxační a sportovní zóny poblíž své školy.. Primátor Korytář iniciativu firmy, za kterou údajně stojí exnáměstek primátora Kittnera, Pavel Krenk, uvítal s tím, že se o případné spolupráci mohou nadále bavit.

Majetek prodávat či pronajímat?

Na řadu přišel prodej městského nemovitého majetku. Hned zpočátku vystoupil zástupce firmy Made in Czech, která má zájem koupit parkoviště sousedící s Domem klavíru na libereckém Šaldově náměstí. Náměstek primátora Jiří Šolc (Liberec občanům) upozornil na své dřívější pracovní vazby na majitele vedlejšího objektu, který chce parkoviště koupit, ačkoliv to není, podle něj, ve střetu zájmů. Primátor Korytář přednesl svou tezi o tom, že by se městský majetek neměl jen prodávat, ale nadále „snášet zlatá vajíčka“ do městské kasy formou pronájmu. Ostatně zmíněné parkoviště bylo nabízeno k prodeji jen zhruba za devítinásobek ročního nájmu.

Jiří Šolc se prodeje zastal, protože je prý dobré podporovat podnikatelské prostředí. Výměna názorů mezi členy koalice se ještě strhla kolem prodeje zeleně okolo bytových domů. Zatímco David Václavík (Liberec občanům) takový postup obhajoval, Josef Šedlbauer ze Změny pro Liberec hájil tezi, že by město nemělo vůbec občany nutit k podobným prodejům. Proběhlo hlasování a prodeje byly odsouhlaseny. Hlasoval i Jiří Šolc ve věci prodeji zmíněného parkoviště. Jediná Změna pro Liberec pro ně nehlasovala.

Co se školkou v Ruprechticích?

Poměrně dlouhá debata se vedla okolo zrušení záměru realizovat výstavbu školky v Ruprechticích pomocí soukromého sektoru (ten měl zařídit výstavbu a zajistit dlouhodobý pronájem, město by projekt zafinancovalo) – tzv. PPP projektu. Náměstek Šolc představil oproti tomuto záměru vizi tzv. kontejnerových školek, které by mohly vyřešit akutní nedostatek míst ve školkách, který minulé vedení města podcenilo. Oproti nákladnému PPP, který by město zavázal na dlouhé roky (desetiletí) dopředu preferuje koalice tuto variantu. Největším zastánce PPP projektu byl jeho někdejší předkladatel a náměstek pro školství a kulturu, Ondřej Červinka, který například poukazoval na zkušenosti s PPP projekty z Německa.

Takzvané PPP projekty (Public and Private Partnership) jsou dlouhodobě kritizovány např. mezinárodní organizací bojující proti korupci Transparency International jako častý příklad neoprávněného vyvádění veřejných prostředků do soukromých rukou, při čemž vzniká prostor pro korupci. Zrušení záměru bylo nakonec odhlasováno.

Jiří Kittner o liberecké Teplárně

V závěru zasedání představil zastupitel Jiří Kittner svou prezentaci o liberecké Teplárně a jejím využití. Evidentně se nechal inspirovat Petrem Černým z Věcí veřejných, který měl na lednovém zastupitelstvu podobnou prezentaci. Kittnerova prezentace byla ovšem vedena v duchu obhajoby liberecké teplárny a jejího dominantního postavení a poukazovala na hrozby, které mohou nastat, dojde-li k masivnímu odpojení jejích odběratelů.

Prezentace Jiřího Kittnera byla dalším kvalitním příspěvkem do diskuse, která bude i nadále iniciována přes pracovní skupinu, jak avizoval primátor Korytář. Situace kolem Teplárny i vysokých cen tepla v našem městě se, podle něj, řešit musí.

Sám primátor musel opustit zasedání předčasně, jelikož na něj čekala britská velvyslankyně, která Liberec navštívila v rámci zimní olympiády mládeže EYOWF 2011. V úplném závěru zasedání zastupitelstva vystoupil s dotazem na nové obsazení liberecké nemocnice a případné politické pozadí této výměny zastupitel za Změnu za Liberec, Vladislav Chvála. Pověřenec města v krajské nemocnici, Kamil Jan Svoboda za Liberec občanům jejich města neznal, ale vyjádřil přesvědčení, že k odvolání bývalého vedení krajské nemocnice nevedl žádný politický tlak.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V adventní čas klidu a rozjímání proběhlo poslední letošní zastupitelstvo, kde toho bylo k rozjímání i přemýšlení spousta, jenom ten klid nějak chyběl. Nejdůležitějším
Vánoční čas s sebou přinesl i poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce. Projednávat se bude klíčový bod pro celý další rok – městský ropočet
Na předposledním letošním zastupitelstvu toho bylo nemálo opět nejen k poslouchání, ale tentokrát i ke koukání. To když někteří zastupitelé zapojili svůj teatrální um
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhne předposlední letošní zasedání Zastupitelstva města Liberec. Řešit se bude například to, zda si za evropské miliony rekonstruuje kdysi veřejný