24. Únor, 2011

V Liberci vzniká nadmíru důležitý dokument, který ovlivní podobu města na dlouhé roky – nový územní plán. Nové vedení města se při jeho tvorbě rozhodlo jít cestou větší demokracie i dialogu a přizvalo liberecké občany, aby se na vzniku nového územního plánu podíleli. Během následujících týdnů proběhne celkem 16 besed, na kterých budou občané…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.