Debata o územním plánu našla velký ohlas u veřejnosti

První z veřejných debat o tvorbě nového územního plánu, se kterými se obrací město Liberec na zdejší občany, měla veliký úspěch. V úterní podvečer zaplnila sál Lidových sadů, když na ni dorazilo téměř 250 lidí. I přes velikou účast a hlavně hlasitou nevoli k některým navrhovaným změnám v územním plánu, se jednalo o slušnou a věcnou diskusi.

Nový, více proobčanský přístup města, které se rozhodlo zapojit občany samotné do tvorby zásadního dokumentu města, tak sklidil u občanů samotných velmi pozitivní ohlas.

Samotná debata začala několik minut po 17-té hodině v hlavním sále Lidových sadů. Debata se totiž týkala prvního projednávaného území (z celkových 16-ti a 16 bude i veřejných debat po celém Liberci) – Starého města, kam spadají právě Lidové sady a severní část centra. Mezi těmi, kteří byli připraveni odpovídat na dotazy občanů byli zástupci města, politici (Jan Korytář, Karolína Hrbková – Změna pro Liberec, Zuzana Kocumová – Unie pro sport a zdraví, Kamil Jan Svoboda – Liberec občanům) i úředníci (vedoucí odboru strategie a územní koncepce Petr Kolomazník, Adam Lenert a Zuzana Hepnerová – specialisté na územní plánování), jakožto i tvůrci nového územního plánu ze sdružení libereckých architektů a urbanistů – SAUL (Jiří Plašil).

Úvodní slovo si vzal primátor Jan Korytář. Poděkoval občanům za tolik hojnou účast a vyjádřil přesvědčení, že právě aktivní zapojení občanů samotných do rozhodování o tak důležitém dokumentu, kterým územní plán je, je nejen potřebné z hlediska demokracie a občanské společnosti, ale přispěje i ke zkvalitnění podoby územního plánu jako takového, jelikož bude bezprostředně reflektovat přání i námitky lidí.

Po primátorovi předala moderátorka slovo odborníkům z libereckého magistrátu, kteří věcně představili problematiku územního plánu a seznámili občany se způsobem, jak se do jeho tvorby zapojit. Jiří Plašil ze SAULu pak představil, trošku zdlouhavě, postupy práce svého kolektivu. O to zajímavější pak ale byla jeho prezentace navrhovaných opatření, které s kolegy vnesl do zamýšleného územního plánu právě ve čtvrti Staré město/Lidové sady.

Po přestávce následovala debata s občany. Jak bylo řečeno, byla chvílemi ostrá, ale korektní a věcná. Největší salvu kritiky získal návrh svést dopravu k ZOO přes ulici Javorovou a Stroupežnického a přes údolí u zadní strany („U lukostřelců“) zoologické zahrady postavit most, který by vedl k točce tramvaje.

Občané rovněž odsoudili změnu veřejné zeleně na stavební plochy. Předsedkyně místního sdružení Staré město Liberec, Alena Dvořáčková, uvedla případ parku „U Karkulky, který si podnikatel koupil jako městskou zeleň za 90/metr čtvereční a nyní zde chce stavět, díky nově navrženému územnímu plánu, zástavbu viladomů. Příkladů původní zeleně, která je v novém územním plánu představena jako stavební parcely uváděli občané Starého města více – například ve Fibichově ulici.

Diskuze trvala až téměř do půl deváté večer. Na jejím závěru opět vyzval primátor Korytář k tomu, ať hlásí své námitky a připomínky k územnímu plánu na příslušných místech a vyjádřil přání, aby i do budoucna o zásadních věcech města Liberce mohli spolurozhodovat jeho občané. Protože město Liberec jsou především oni samotní.

Celé problematice tvorby územního plánu se věnují i nově vytvořené webové stránky, kde naleznete veškeré informace – novyup.liberec.cz. Svoje dotazy a připomínky mohou Liberečané zaslat i na e-mailovou adresu: upliberec@magistrat.liberec.cz nebo volat na linku 485 243 540

 

Navštívit také mohou informační kancelář pro nový územní plán v nové budově magistrátu, a to ve dnech:

 

PONDĚLÍ, STŘEDA: 8:00 – 17:00, kancelář č. 127
PÁTEK: 8:00 – 14:00, kancelář č. 112

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zamyslela jsem se nad tím, proč má v pondělí proběhnout neveřejné setkání zastupitelů. Odpověď je jednoduchá – aby se seznámili s jednotlivými námitkami k
24.6. J. Felcman na těchto stránkách specifikoval další témata, o kterých by se měla vést debata k novému územnímu plánu. I když si nemyslím,
V diskuzi pod článkem R. Kousala obsahujícím kritiku právě projednávaného územního plánu Liberce jsem vyjádřil několik námětů, o kterých by se především měla dle
11.6.2013 v reakci na zveřejnění dopisu architekta Kousala libereckým zastupitelům na tomto webu upozornil občan Jindřich Felcman na některé problémy nového ÚP – dovolím