Primátor smlouvy zatím nepodepíše

Primátor statutárního města Liberce dnes pozastavil výkon usnesení rady města, kterým byly schváleny závěry hodnotící komise k výběrovým řízením na projekty revitalizace městských lázní a dostavby bazénu Liberec.

Rozhodnutí je tak na zastupitelstvu Liberce, které se koná tento čtvrtek. To rozhodne, zda potvrdí pozastavení výkonu usnesení rady města či nikoliv.

Informaci vzali členky a členové rady města na vědomí na dnešním mimořádném jednání. Důvodem primátorova rozhodnutí jsou nové okolnosti, které se dozvěděl z odborných posudků. „Jako poslední kontrolu před mým podpisem smluv s vítězi výběrových řízení jsem požádal o stanovisko neziskovou organizaci Transparency International a další odborníky,“ potvrzuje primátor města Jan Korytář.

Prověřováním výběrových řízení a smluv se zabývala jak Transparency International – Česká republika, tak renomované advokátní kanceláře JUDr. Hany Marvanové nebo Mgr. Luďka Šikoly. Z jejich analýzy vyplývá jednoznačná nerovnováha případného smluvního vztahu. „Město by např. muselo platit každý měsíc bez ohledu na to, zda byla odvedená práce provedena řádně a kvalitně v souladu s dokumentací stavby,“ uvádí ve své analýze právník Mgr. Luďek Šikola.

Ze smluv o dílo před jejich podpisem vyplynulo také riziko, že město zaplatí mnohem více, než o co se soutěžilo ve výběrovém řízení. „Celkově jsou tedy tyto smlouvy nevyvážené a pro město nevýhodné, a to zejména v souvislosti s možným navyšováním ceny staveb formou tzv. víceprací a jejich nedostatečnou kontrolou,“ uvedla právnička JUDr. Hana Marvanová.

Problémem však nesou jen nevýhodně nastavené smlouvy. Kvalifikační předpoklady, které určují, kdo se výběrového řízení účastnit smí a kdo ne, byly nastaveny velmi přísným způsobem. David Ondračka, ředitel Transparency International – Česká republika upozorňuje: „Příliš specifická a detailně nastavená kvalifikace je možným korupčním identifikátorem ukazujícím na manipulaci veřejné zakázky směrem předem k vybranému uchazeči.“

„Na základě nově získaných informací jsem se rozhodl pozastavit rozhodnutí rady o schválení výsledku výběrových řízení na akce Lázně a Bazén v rámci IPRM v objemu přes 400 mil Kč. Na čtvrtečním zastupitelstvu navrhnu zrušení těchto usnesení a vypsání nových výběrových řízení. Rizika pro město vyplývající z těchto řízení a souvisejících smluv jsou dle mého názoru příliš velká, včetně možnosti vracení dotací v budoucnu. Mým cílem je hájit zájem města a mou povinností je předvídat i možná budoucí rizika – proto jsem se nemohl rozhodnout jinak,“ uzavírá Korytář.

Projekt na revitalizaci městských lázní na galerijní objekt a dostavbu bazénu Liberec jsou z velké části financovány z dotací EU (ROP Severovýchod). Podle předběžných konzultací se zástupci regionální rady, která o čerpání rozhoduje a na celý proces dohlíží, zřejmě nebude s posunutím harmonogramu čerpání problém. Liberec tedy o investice nepřijde, ani v případě opětovného výběru dodavatelů staveb.

Posudek Transparency International a analýzu právní kanceláře si můžete stáhnout.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Kontroverzní zakázka na revitalizaci městských lázní se opět vrací do hry. Ministerstvo financí udělilo městu Liberec pokutu ve výši necelých 7,2 milionu za to,
Po necelých třech letech se veřejnost dočkala dokončení konverze někdejších městských lázní pro potřeby Oblastní galerie v Liberci. Ambiciózní projekt od ateliéru SIAL pod
Policie v Pardubicích obvinila na konci minulého týdne osm lidí. Ve spolupráci s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou je viní ze sjednání výhody a
Kontrola dotací na revitalizaci městských lázní, která proběhla na náš podnět (Jana Korytáře a Jaromíra Baxy), provází zásadní pochybnosti. První dva posudky, které nechal