Jak se pan docent s panem inženýrem nedomlouvali

Po té, co byla rozbita povolební koalice pod záminkou nekomunikace ze strany primátora Korytáře Změny pro Liberec, projevilo se (například díky poctivosti Zuzany Kocumové) nakolik již byla za zády koaličních partnerů dojednáno s ODS rozbití oné koalice.

Trošku podivný postoj od těch, kteří volají po přímém jednání a potají kují pikle s těmi, na jejichž kritice si vydobyli své volební úspěchy.

Ale to už tak v politice bývá, že něco se říká (rádo a nahlas) do kamer a něco jiného v kuloárech. Krásný střípek do mozaiky lží se povedl zachytit jednomu občanovi na sobotním zastupitelstvu.

Spontánní protesty ze strany libereckých občanů byly v minulých dvou týdnech nejvíce znevažovány a shazovány ze strany těch, vůči kterým byly namířeny a pro které se nikdo pod Ještědem neozval. Že se tak dělo ze strany ODS a podnikatelského uskupení S group (Genus TV, Týden v LK), to se dalo očekávat. Ozvali se ovšem i zástupci občanských stran (Liberec občanům) a socialisté. Opět se zachraňovala podstata demokracie a základy vesmíru, ale když před libereckou radnici přišlo hodně přes tisíc lidí, kteří se svolali sami (5.4. tam petici podepsalo 1200 občanů), byly tam podle nich prý 2-3 stovky křiklounů, které si organizovala Změna pro Liberec. Přesně jako na Genusu. Pěkný a hlavně zapamatováníhodný postoj k demokratickému a občanskému projevu …

Jedním z nejhlasitějších mluvčích pravověrných demokratů se ale stal David Václavík z Liberce občanům. Mladý vysokoškolský pedagog s daleko vyšším vlivem mezi svými straníky (ale například i mezi sociálními demokraty) než má jejich nejvyšší lídr a muž, který měl na rozbití koalice zásadní vliv, často a rád upozorňuje, že je filosof. Jeho jednání ale jakoby spíš poukazovalo na starý (ale stále aktuální ) spor mezi filosofy se Sokratem v čele a sofisty, kdy by docent Václavík patřil spíše k té druhé skupině.

Byl to právě docent Václavík, který se již při prvním pokusu odvolat primátora Jana Korytáře velice důrazně ohradil proti tomu, že by existovaly nějaké dohody s ODS a snažil se tyto úvahy zesměšnit (ovšem bez přítomnosti humoru) s poukazem, že se jedná o jakousi teorii obdobnou bludům o židobolševickém a zednářském spiknutí. Totéž pak opakoval i druhém odvolávání. Přitom už zmíněné statečné vystoupení Zuzany Kocumové dokázalo, že jsou dávno ruce v rukávu a že například ji má vystřídat Jiří Rutkovský (zastupitel z Unie pro sport a zdraví, který se přidal k odvolání Změny pro Liberec) a klíčový obor ekonomiky má mít pod patronátem Jiří Šolc (Liberec občanům).

Jaké překvapení pro všechny účastníky sobotního zastupitelstva ale uchystal jeden z občanů, když vyfotil monitor exprimátora Jiřího Kittnera za ODS, který si chatoval přes facebook s – světe div se – s panem zastupitelem Václavíkem. A to právě ve chvíli, kdy na zastupitelstvu vystupoval jeden občan za druhým (včetně zklamných voličů Liberce občanům a sociální demokracie) s projevy odsuzující rozbití koalice a skrytý návrat ODS. Díky rychlosti moderních technologií byla tato komunikace mezi Jiřím Kittnerem a Davidem Václavíkem během pár minut na facebooku, z něhož to stihla ještě během jednání odcitovat zastupitelka Kateřina Absolonová. A co že si ti dva, kteří se spolu nikdy, nutno opakovat – nikdy nedohadovali, psali po sociální síti během vystoupení Liberečanů?

„Jak dlouho to ještě necháme běžet?“ ptal se Jiřího Kittnera David Václavík.
„Musíme to ještě nějakou dobu vydržet,“ odpověděl šéf zastupitelů za ODS Jiří Kittner.
„To je jasné, jde jen o to, jak dlouho,“ postěžoval si nakonec docent Václavík.

A jaké je poučení z této epizody? Za prvé jde (opět) o potvrzení už ani nezakrývané skutečnosti, že konec koalice byl dávno dopředu dohodnutý a jakou, zřejmě více než co divadelní roli měly „komunikační problémy“ v bývalé koalici. A za druhé to ukazuje na váhu, kterou mají názory libereckých občanů (i vlastních voličů) u aktérů této frašky. Jednou by se mohli také pěkně divit, až jim dojde, že demokracie vlastně nestojí na tom jak ji někdo dlouho nechá běžet“. A už vůbec ne někdo z nich.

A nakonec se laskavý čtenář může podívat i na fotografii z facebooku, která vše výše uvedené dokládá (opakovaným kliknutím se zvětší):

Václavík, Kittner chat na Facebooku

Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Radnice selhává v řadě zcela zásadních oblastí, které se týkají péče o město. Každý, kdo má oči, tak to musí vidět. Proto vedle již
Náš Liberec v týdnu informoval, že kdysi oblíbená restaurace v areálu LVT na dnešní Masarykově třídě půjde k zemi. Její osud, stejně tak jako
Pod Ještědem žijeme už od devadesátých let jako v pohádce. Ne, ne že bychom se tu měli tak krásně a spokojeně. Nebo, že by
Je to už trochu upachtěné téma. Ale spor o sběrný dvůr byl první výrazný rozpor mezi stranami (tehdy) nové koalice. Jenže to psal rok
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.