nášLiberec

Search

Prohlášení k nezákonnému jednání členů bývalé koalice ČSSD, Liberec občanům a USZ

Primátorka města Liberec Rosenbergová si chválí, jak se jí dobře komunikuje v novém samozvaném vedení města.

Z výroků paní Rosenbergové čiší snaha stále obviňovat Jana Korytáře z toho, že nekomunikoval, a proto se museli místo vítěze voleb ujmout vlády nad městem ti, co se sice ve volbách umístili na třetím, čtvrtém a na dvou posledních místech, ale umí dobře komunikovat.

Za prvé je nutno připomenout, že s občany města paní primátorka nekomunikuje vůbec. Na zastupitelstvu, na kterém byla utajeně na poslední chvíli provedena její trapná volba, na žádné otázky občanů neodpověděla. Z projednávání konceptu územního plánu odešla ještě před diskuzí občanů, ačkoliv vzhledem k naplánovanému puči musela dopředu vědět, že v tomto termínu by měla jako představitelka města na tak důležitém jednání být.

Za druhé je dobré si připomenout, v jakých zákonných mezích se představitelé ČSSD, Liberec občanům a USZ pohybovali, když diktovali, jak má primátor Jan Korytář komunikovat.

Oficiálně zveřejněným důvodem pro vypovězení koaliční smlouvy a odvolání primátora Mgr. Jana Korytáře bylo totiž doslova nezákonné jednání bývalých koaličních partnerů za ČSSD, Liberec občanům a USZ, kdy hrubě zasahovali do výlučné pravomoci primátora při výběru tajemníka Magistrátu města Liberec. Členové Rady statutárního města Liberec Martina Rosenbergová (ČSSD), Lukáš Martin (ČSSD), Roman Šotola (ČSSD), Bc. Jiří Šolc (Liberec občanům), Doc. PhDr. David Václavík, PhD (Liberec občanům), Mgr. Věra Rosenbergová (Liberec občanům), Ing. Jiří Rutkovský (USZ) a další političtí představitelé porušili ustanovení § 103 odst. 3 zákona o obcích, který stanovuje jmenování tajemníka jako výlučnou pravomoc starosty s tím omezením, že výběr musí učinit z uchazečů, kteří dle výběrové komise splňují zákonné podmínky a před samotným jmenováním musí splnění zákonných podmínek potvrdit ředitel krajského úřadu.

V případě mého jmenování tajemnicí Magistrátu města Liberec tedy výše uvedené osoby porušily zákonnou pravomoc primátora a ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. René Havlík se v součinnosti s těmito osobami dopustil politicky motivované úřední obstrukce, kterou se nyní snaží omluvit tím, že nedostatky byly způsobeny samotným primátorem a prodloužení lhůt odůvodňuje svou dovolenou.

Političtí představitelé za uvedené politické strany mě, jako primátorem určenou vítězku výběrového řízení, však od počátku osočovali v médiích, odmítli se mnou jednat na radě města a na další radě si pan Šolc naopak připravil žertovný školní testík, čímž si asi kompenzoval to, že s paní Rosenbergovou odmítli účast jako členové výběrové komise při řádném výběrovém řízení. Nezákonným postupem zabránili mému jmenování do funkce tajemnice MML k 1.4.2011, jak měl primátor Mgr. Jan Korytář v úmyslu, a tím poškodili mou profesní kariéru a způsobili mi finanční škodu.

V momentě, kdy mi primátor Mgr. Jan Korytář sdělil, že mě vybral na funkci tajemníka a byla jsem si vědoma toho, že jsem splnila všechny zákonné podmínky ke jmenování do funkce, jsem dala výpověď ve svém původním zaměstnání. Byla jsem v legitimním očekávání, že přezkum ředitele krajského úřadu musí být kladný, protože zákonné podmínky byly splněny.

Souhlas nebyl udělen jenom z toho důvodu, že se funkce tajemníka stala součástí naplánovaných politických machinací, jejichž cílem bylo ovládnout vedení města Liberec a ředitel KÚLK Mgr. René Havlík musel o těchto plánech vědět. Kroky výše uvedených politických představitelů do průběhu zdržovací taktiky ředitele krajského úřadu v procesu schvalování časově i logicky zapadají. Doslovně tedy, volení představitelé města jednali protizákonně a toto své nezákonné jednání povýšili na důvod rozpadu koalice.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem jsem dne 6.5.2011 podala druhou stížnost na Ministerstvo vnitra ČR k rukám ministra Jana Kubice, kterou jsem rozšířila a doplnila původní podání ze dne 20.4.2011, a předložila k ní příslušné listinné důkazní prostředky.

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které
Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová
Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako
 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných