3. Červen, 2011

Vážený pane Hample, předem mojí reakce na Váš výlev v Týdnu v Libereckém kraji optikou stavební lobby mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že tentokrát jsem uvěřil, že jde o Vaše vlastní dílo. Často je totiž z článku, pod který se podepíšete patrné, že se jedná o dílo Vašeho guru. Tentokrát byl však výše zmíněný mediální…