nášLiberec

Search

Jak spolu oranžoví a modří v Liberci vůbec nejsou v koalici

Utajeně a bez oznámení zastupitelům města Liberec (alespoň některým) nastoupil do pracovní pozice koordinátora projektu Magistrátu města Liberec pan Ing. Tomáš Hampl, zastupitel za ODS a neúspěšný kandidát na primátora města ve volbách na podzim 2010.

Nikdo neví jak a kdy proběhlo výběrové řízení, ale jedna věc je jistá. I kdyby se pan Hampl řádně přihlásil do výběrového řízení, tak by ho komise neměla vzhledem k jeho funkci zastupitele vybrat.

Případně by měl předtím, než by s ním byl uzavřen pracovní poměr rezignovat na svou funkci zastupitele. Ani jedno se nestalo a lačnost nového vedení města získat skvělého odborníka z řad modrých lobbistů Investorsko inženýrské a Syneru byla tak velká, že panu Hamplovi byla vytvořena na míru dohoda o pracovní činnosti.

Tím došlo k obejití základních povinností úředníka stanovených zaměstnancům veřejné správy v § 16 zákona č. 313/2000 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, a dále k obejití ustanovení § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, který stanoví, že funkce člena zastupitelstva je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem příslušné obce, města, územně členěného statutárního města.

Pokud by čtenářům byl pojem dohoda o pracovní činnosti nějak povědomý, tak mají dobrou paměť. Jedná se o stejnou dohodu, kterou v případě pana Mgr. Martina Čáslavky 100krát napadali všichni odpadlí členové původní koalice, smlouva která byla námětem snad desítek komentářů na syneráckých médiích Genus a Týden v Libereckém kraji. A nyní potichoučku, bez oslav a gratulací ve spřátelených hlásných troubách pan Hampl nastoupí na stejnou dohodu, má k tomu stejné místo v představenstvu Teplárny jako pan Čáslavka a jedná se „prý“ o opozičního politika.

Případ pana Hampla je však daleko závažnější než dohoda u pana Čáslavky, protože pan Hampl je zastupitelem za ODS. Jak mají občané města Liberce zaručeno, že pan Hampl pracující na radnici v pozici obdobné pracovnímu poměru bude dodržovat zákonné povinnosti úředníka a to konkrétně: jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování a také zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného?

Dále je podle zákona o úřednících nemožné, aby pan Hampl jako úředník vykonával funkci v představenstvu Teplárny za odměnu cca 35 000 Kč měsíčně. Tato „trafika“ v případě Změny pro Liberec byla primátorovi Korytářovi v bývalé koalici krvavě spočítána a nyní hle jak to jde, když je dobrá vůle na koaliční a opoziční straně.

Každopádně pan Hampl nastoupil na dohodu dne 2. května 2011 a ještě začátkem června bylo na webu města uvedeno, že je ve funkci „zastupitel města“ a v poznámce „pověřen zastupováním vedoucího odboru“. Za svou 20letou praxi ve státní správě si nepamatuji, že by „dohodář“ byl pověřen zastupováním vedoucího pracovníka. Nedovedu posoudit, jestli se v daném případě jedná ještě o samou hranici typického českého očůrávání zákonů, nebo už by se dalo mluvit o zneužití pravomoci úřední osoby (osob), která je za to zodpovědná.

Se slovy jednoho známého libereckého pana doktora, která vyslovil na besedě v Lidových sadech, si dovolím konstatovat: To se nám ti modří brouci s oranžovým zadkem v letošním horkém jaru pěkně přemnožili.

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které
Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová
Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako
 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných