Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 30.6. 2011

Předprázdninové zastupitelstvo je doslova nabité podstatnými body k projednání. Na programu je spor se společností, která se domáhá vrácení cca 22 milionů korun od města, ale také návrh rozpočtového opatření, které chce dotovat stravné v soukromých školách patřící anonymní firmě Iberus.

Stejná firma pak zřejmě bude s městem realizovat projekt revitalizace parku za 33 milionů, firma provozující v Lidových sadech kulturu má dostat tučné odstupné.

Nový bod jednání – spor se společností Imobilien
Klasické dědictví z minulosti posledních 20-ti let, kdy na radnici vládla ODS, nynější tichý partner současné koalice ČSSD, LO,VV, USZ. Společnost Imobilien AG hodlala realizovat zástavbu poblíž Vratislavického pivovaru. Cena pozemků byla stanovena na více než 38 milionů a měly být splaceny ve splátkách. Později od záměru ustoupila, jelikož počítala s větší zástavbou než umožňuje územní plán.

První dvě splátky v celkové výši 22 694 500,- Kč byly statutárnímu městu Liberec uhrazeny. Se třetí splátkou se však kupující dostal do prodlení a v řádném ani náhradním termínu splátku ve výši 6 808 350,- Kč neuhradil.

Nicméně smlouva nepochopitelně umožňovala, aby Imobilien AG převedla pozemky na třetí subjekt, což také provedla, a to na společnost Bytové družstvo Imobilien Sladovnická. Čímž se situace zkomplikovala. V současné době se čeká zejména na rozhodnutí Libereckého kraje. Více zde

Bod č.3 Majetkoprávní operace
K prodeji jsou nabízeny pozemky v Ruprechticích, Nových Pavlovicích i jinde. Sporný bude možná bod jednání o dvanáctimetrový pozemek u panelového domu Na bídě, který si nemohlo koupit zdejší bytové družstvo, protože za něj obchodník s realitami nabídl cenu řádově daleko vyšší. Více zde

Bod č.6 Návrh rozpočtového opatření
V novém pozměňovacím návrhu pro městský rozpočet snad jakoby se odrážela nová politická konstalace na liberecké radnici, tj. tichá velká koalice. Opět se počítá s navýšením výdajů, a to na opravy arény, kterou spravuje firma ze stáje S group (Syner), pokuty za zpackané MS světa v lyžování nebo dofinancování soukromé školy, která patří anonymní firmě Iberus, za kterou jedná bývalý zastupitel za ODS a stravování do ní zajišťuje firma rodiny bývalého náměstka primátora Kittnera, rovněž za ODS. A to za situace, kdy není vyřešeno financování vlastních městských, veřejných škol. Více zde

Bod č.7 a bod č. III Čerpání a splácení revolvingového úvěru
Další pozůstatek z minulosti, prostředek k splácení obrovského dluhu, který zůstal po vládách ODS (a jejích partnerů v čele s ČSSD). V současné době je ale už revolvingový úvěr v mínusu zhruba 50 milionů, jelikož nejsou uznávány náklady z dotačních projektů, tak jak se předpokládalo. Nyní má primátorka podepsat dodatek ke smlouvě, který by ulehčil městu splácení úvěru. Více zde a zde

Bod č.15 Smlouvy na dotování stravného pro soukromé školy
Nové vedení města,které přišlo po podzimních volbách a zdědilo velmi zadluženou městskou kasu, se na přelomu roku 2010 a 2011, jako krok k odlehčení dluhu rozhodlo zastavit financování soukromých a církevních škol, zejména příspěvku na stravování.

Proti tomuto se zvedla vlna nevole ze strany církevní školy Jednoty bratrské a zejména soukromé školy Doctrina, která patří firmě Iberus vlastněné anonymními akciemi. Byla sepsána petice a jelikož např. do soukromé školy Doctrina chodí ještě většina ročníků, které nastoupily předtím, než se škola stala soukromou, rozhodlo se vedení města ustoupit a změnit dotační program, kdy z rozpočtu vyčlení na příspěvek pro tyto školy více jak 1,2 milionu ročně. V tomto duchu postupuje i nové vedení velké tiché koalice ČSSD, LO, VV, USZ a ODS.

Stravování ve škole Doctrina, která patří anonymní firmě Iberus, jejímž zastupitelem je bývalý zastupitel za ODS Jiří Zeronik, zajišťuje firma Personnel Welfare, která náleží rodině bývalého náměstka za ODS, Pavla Krenka. Více zde

Bod č.17 „Oddechová zóna“ na Perštýně
Jedna z ukázek toho, jak liberecká radnice myslí upřímně svůj boj s korupcí a šedou ekonomikou. Město vychází vstříc firmě Iberus, u níž jsou majitelé nedohledatelní, ve skutečnosti všechny indicie ukazují na to, že patří čelným představitelům liberecké ODS. Anonymní listinné akcie jsou přitom jedním z nejkritizovanějších jevů českého prostředí ve vztahu k boji s korupcí.

Za vlády ODS byl prodán této firmě za více než výhodných podmínek jeden z posledních městských parků na Perštýně. Za vstřícný postoj k firmě Iberus v minulosti na zastupitelstvu lobboval např. i dnešní ekonomický náměstek, Jiří Šolc, jehož děti soukromou školu navštěvují.

Dnes chce společnost Iberus, skrze narychlo založenou obecně prospěšnou společnost Geotermální energie pro občany (více zde) využít k renovaci parku evropských dotací a park revitalizovat spolu s městem, kdy i např. do budoucna se o má park starat město (sekání trávy atd..). Vedení města se chce s firmou na anonymní listinné akcie dohodnout. Projekt, který z drtivé unie má zaplatit EU, má vyjít zhruba na 34 milionů korun. O tom, zda bude projekt více výhodný pro anonymní firmu či občany města, se jistě strhne diskuse. Více zde

Bod č.20 Lidové sady – ukončení nájemní smlouvy mezi SML a Kulturními službami Liberec, s.r.o. a dohoda o vyrovnání
Město hodlá, ve spolupráci se ZOO Liberec, vybudovat nové kulturní a zároveň vzdělávací centrum, kdy se část současné administrativy ZOO přenese do sousedních Lidových sadů. Lidové sady má dnes v pronájmu firma Kulturní služby Liberec, a to až do roku 2020, přičemž do roku 2010 čerpala od města dotace na provoz Lidových sadů.

Město si slibuje získat spolehlivého správce objektu a partnera se statutem veřejné organizace s historií a tradicí, pro hledání větších finančních prostředků na komplexní rekonstrukci historického objektu Lidových sadů (kam patří např. i dětský koutek nebo dnes zchátralý amfiteátr).

ZOO Liberec získá kromě nového impulzu pro další rozvoj také nové možnosti pro oslovování klientů, návštěvníků ZOO, frekventantů vzdělávacích kurzů, seminářů, výstav a jiných aktivit. Za odstoupení od smlouvy chce město firmě Kulturní služby Liberec vyplatit 2 500 000 Kč. V Kulturních službách se angažovalo několik členů ODS Libereckého kraje, jako například liberecký zastupitel Ondřej Červinka. Více zde

Bod č.26 Schválení 38. změny územního plánu
Ke schválení 38.změny toho bylo již napsáno mnohé. Jde o změnu územního plánu, kdy se mají pozemky v CHKO Jizerské hory změnit na stavební parcely. Liberečtí podnikatelé, kteří tyto pozemky získali ve směně s městem bez ohledu na zákony již začali na pozemcích stavět. Změnu jim totiž slíbil, pod pokutou bývalý primátor Kittner, k čemuž neměl žádné právní opodstatnění. O případu byl natočen i pořad pro Reportéry ČT – podívejte se zde.

O celém neuvěřitelném případu směny městských majetků i toho, jak pro někoho neplatí zákony jsme Vás informovali podrobně zde. Současné vedení města dospělo k závěru, že vše je v pořádku a změna se může schválit. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V adventní čas klidu a rozjímání proběhlo poslední letošní zastupitelstvo, kde toho bylo k rozjímání i přemýšlení spousta, jenom ten klid nějak chyběl. Nejdůležitějším
Vánoční čas s sebou přinesl i poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce. Projednávat se bude klíčový bod pro celý další rok – městský ropočet
Na předposledním letošním zastupitelstvu toho bylo nemálo opět nejen k poslouchání, ale tentokrát i ke koukání. To když někteří zastupitelé zapojili svůj teatrální um
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhne předposlední letošní zasedání Zastupitelstva města Liberec. Řešit se bude například to, zda si za evropské miliony rekonstruuje kdysi veřejný