Červnové zastupitelstvo – problém s nemocnicí, komunikací i s tím, kdo skutečně ovládá koalici

Červnové zastupitelstvo se opět protáhlo až skoro do půlnoci. Největší zájem občanů sklidil hned úvodní bod, u kterého se mluvilo o současné vypjaté situaci v liberecké nemocnici. Ale i ostatní body vyvolávaly emoce.

Šlo o pozměňovací návrhy k rozpočtu, odměny zastupitelům, kontroverzní změna územního plánu nebo výměna zastupitelských funkcí v jednotlivých výborech. Opět se ukázala pevnost velké tiché koalice ČSSD, Liberce občanům, Věcí veřejných a části USZ a ODS.

Tím, kdo řídil včerejší zastupitelstvo, byl náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc. Ne že by dosáhl primátorského postu, o kterém byl před podzimními volbami možná až moc přesvědčen, ale Martina Rosenbergová z ČSSD se jednání neúčastnila pro rekonvalescenci po úrazu. Na červnovém zastupitelstvu vůbec byla poměrně slabší účast a chybělo nemálo zastupitelů (10 z celkových 39.) napříč politickými stranami. Nicméně i tak bylo zastupitelstvo usnášeníschopné.

Sál byl opět nacpaný k prasknutí a opět nebylo občanům umožněno důstojně sledovat jednání svých volených zástupců. Do druhé, zadní místnosti se vrátili zástupci úředníků a tak musela většina lidí sledovat průběh zastupitelstva ve stoje. Alespoň mohli nyní používat toalety v přízemí, což ani to nebylo v minulosti pravidlem.

Situace v krajské nemocnici Liberec

Na jednání byl zařazen bod jednání – situace v liberecké nemocnici. U pultu se střídali generální ředitel nemocnice Zdeněk Konrád a odvolaná ekonomka Danka Kaššovicová. Jejich vystoupení i pohled na ekonomickou situaci se velice lišily. Zatímco podle ředitele Konráda je situace stabilní a za schodek rozpočtu můžou i nadstandartní odměny minulého vedení, podle Kaššovicové se hospodařením ubírá systémově špatným směrem a pokud nepřijde radikální změna, bude se situace jen zhoršovat.

Kaššovicové argumenty podpořil i člen dozorčí rady Jan Rais, na kterého si neodpustil zaútočit Milan Šír z liberecké ČSSD. Podle Raise, na věcnou kritiku v zacházení s veřejnými penězi, kterou vedení zaslala Kaššovicová, není schopné vedení nemocnice vidět jinak než emotivně a podle toho také jedná. Občané, zjevně i zaměstnanci nemocnice, stáli při Kaššovicové a Raisovi. Podpořili je i zástupci občanů, kteří vystoupili u řečnického pultu.

Na pořad přišla i otázka, zda je nyní sociální demokracie, jako iniciátor změn v liberecké nemocnici spokojena se současným stavem, za který nese odpovědnost a jak se Danka Kaššovicová reálně provinila. Po chvilce mlžení de facto žádné odpovědi. Maximálně ujištění, že bude odpovězeno písemně, opět …

Poté vystoupili zástupci občanů, kteří se ptali zastupitelů na jednotlivé kauzy – náměstka Martina, jak to bylo s jeho obviněním exprimátora Korytáře z korupčního jednání nebo, jak je to s údajným sponzorováním USZ ze strany firmy Syner. Nikdo se ale moc nenamáhal odpovědět.

Odstoupení od prodeje majetku a dotování Spacia

V bodě, který se týkal prodeje majetku města došlo například k odstoupení prodeje pozemku v centru, které chtěl na úkor tamního bytového družstva přeplatit obchodník s realitami. Jistě chvályhodný krok, když byly vzaty v potaz zkušenosti z minula, kdy se spekulantům prodané pozemky stávaly prostředkem k ekonomickému nátlaku a vydírání. Pro prodej byli jen někteří zástupci ODS a VV.

Dalším bodem, který přinesl dlouhou a ostrou diskusi bylo rozpočtové opatření. Zde opět zafungovala velká tichá koalice, když odmítla šetřivé návrhy zastupitele J.Šedlbauera (Změna pro Liberec), aby se přesunuly prostředky na podporu soukromých škol (v situaci, kdy není vyřešeno financování samotných městských škol) nebo dotování exkluzivní obecně prospěšné společnosti Spacium.

V této společnosti sedí někdejší členové vedení města jako například O.Červinka nebo J.Kittner z ODS a společnost se stará o „zkulturnění veřejného prostoru“. V minulosti si zřejmě navykla na automatickou městskou podporu (za poslední desetiletí stáala město cca 15 milionů Kč) a i letos ji bylo, ač zatím nevykazuje žádnou činnost, přislíbeno přes milion korun. V době kdy se každý odmítnutá podpora omlouvá právě potřebou šetřit.

V této souvislosti si Jiří Kittner neodpustil osočení ekologických neziskovém z nečestného a doslova kriminálního jednání vůči sponzorům, a to v reakci na to, když mu J.Korytář navrhl, aby se jako člen představenstva Spacia pokusil sehnat peníze jinde než z městského rozpočtu, zvláště s přihlédnutím s jeho proslavenými styky do podnikatelské sféry. Svá obvinění ovšem nebyl Jiří Kittner schopen doložit a odvolal se na své „právo na domněnky a indicie“.

Oddechová zóna Perštýn

Přestaven byl projekt „Oddechové zóny na Perštýně“, na kterém má město spolupracovat s anonymní společností Iberus, za kterou vystupuje jednatel Jiří Zeronik, bývalý zastupitel za ODS, dnes vyšetřovaný policií v souvislosti s tunelováním městského majetku v rámci příprav na mistrovství světa a v rámci Sportovního areálu Ještěd.

Architekt Jiří Janďourek připravil kvalitní a zajímavou studii na oddechovou zónu na Perštýně, která zaujala všechny zastupitele, kteří nakonec dali spolupráci města s firmou, za kterou stojí bůhvíkdo zelenou. Většinu bude financovat EU. Odpověď, zda přístupnost plánovaného parku bude zdarma a pro sto procent obyvatel, byla celkem obojaká. Vlastně ano, ale ještě to bude předmětem jednání a smluv. Zde budou zastupitelé muset být zvlášť opatrní, protože když se této podivné firmě prodával park na Perštýně, smlouvy se významně také měnily z jednání na jednání.

Vyrovnání se společností Kulturní služby Liberec

V dalším bodě se řešilo vyrovnání se společností Kulturní služby Liberec, která působila v Lidových sadech a kdy se navrhuje 2,5 milionu odstupného pro tuto společnost. Ve společnosti působil například O.Červinka, zastupitel za ODS a její jednatel pan Vostřák má k ODS také blízko. Zastupitelka Skřivánková (nezávislá za KSČM) chtěla vědět, na co konkrétně těch 2,5 milionu půjde. Pan Vostřák ani náměstek Kamil Jan Svoboda na to nebyli schopni odpovědět, bod musel být po ne zrovna krátké diskuzi odložen, aby byl po vystoupení ekonoma o zhruba hodinu později schválen.

K vzácné a ojedinělé shodě došlo, když se Změně pro Liberec a KSČM nelíbil návrh na odměňování ze sportovního fondu a dokonce se stejně vyjádřila i ODS, která jinak v zásadních věcech hlasuje s koalicí ČSSD,LO, VV, USZ.

Nicméně hned poté se ukázala pevnost a neotřesná jednota neoficiální koalice ČSSD, ODS, LO, VV, USZ. Na jednání byl prohlašován návrh na změnu územního plánu, která mění plochy přírody v CHKO Jizerské hory pro podnikatele, tak jak to s ním dohodlo bývalé vedení ODS a podpisem Jiřího Kittnera se k tomu zavázalo (aniž by k tomu měl mandát) pod pokutou 900.000 Kč pro město. Celý případ proslavil naše město i v televizi, kde se této problematice věnoval pořad Reportéři ČT

Složitá volba předsedkyně výboru pro ÚP

Veliká diskuse se strhla a v budoucnu ještě strhne ohledně způsobu odměňování zastupitelů za práci v komisích a výborech. Bylo vidět, že ti, kteří si na „své jisté“ zvykli již v minulosti neradi chtějí měnit zavedené pořádky a brání se konkrétnějším způsobům odměňování. Zbytečné je asi se rozepisovat, kteří že jsou to zástupci kterých stran…

Ale jedno z největších překvapení přinesly dva body, u kterých to nikdo nečekal. Jednalo se o volbu nové předsedkyně výboru pro rozvoj a územní plánování. Po dohodě s opozicí (Změna pro Liberec), přislíbil náměstek Rutkovský toto místo Karolíně Hrbkové ze Změny pro Liberec. Jaké bylo ale překvapení, když nebyla Karolína Hrbková po dvakráte zvolena. Proti hlasovala ODS, která si zvláštní hlasování o ní vymínila a Karolínu Hrbkovou nepodpořili ani někteří členové koalice.

Výsledek byl ten, že z Jiřího Rutkovského udělala ODS a jeho koaliční partneři lháře a hlupáka a náměstek Šolc, který diskusi řídil se skoro musel doprošovat, aby bylo slibům učiněno za dost. Nakonec, až na potřetí, se tak povedlo. Těžko říci, zda za tím byla dětinská škodolibost ODS a členů koalice či něco jiného, každopádně to ukázalo na jedno – ODS, údajně v opozici, má v menšinové koalici větší slovo nejen než koalice přiznává, ale než by možná někteří její členové sami chtěli.

Posledním bodem, který ještě stojí řeč byly závěrečné dotazy. Koalice nebyla schopna nebo prostě nechtěla odpovědět na veliké procento dotazů, které ji minule členové opozice položili. I slova omluvy za nesplnění slíbeného chyběla. Zejména u těch, kteří své bývalé kolegy ze Změny spolu s ODS odvolávali z radnice pro nekomunikativnost, je to na pováženou. Při tom odpovídat na dotazy zastupitelů by mělo být jedním hlavních politických úkolů. Možná se ale cítí, s ODS v zády, až moc sebejistí. Včerejší zastupitelstvo ovšem ukázalo, že jim to může možná přerůst přes hlavu.

Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V adventní čas klidu a rozjímání proběhlo poslední letošní zastupitelstvo, kde toho bylo k rozjímání i přemýšlení spousta, jenom ten klid nějak chyběl. Nejdůležitějším
Vánoční čas s sebou přinesl i poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce. Projednávat se bude klíčový bod pro celý další rok – městský ropočet
Na předposledním letošním zastupitelstvu toho bylo nemálo opět nejen k poslouchání, ale tentokrát i ke koukání. To když někteří zastupitelé zapojili svůj teatrální um
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhne předposlední letošní zasedání Zastupitelstva města Liberec. Řešit se bude například to, zda si za evropské miliony rekonstruuje kdysi veřejný