Otevřený dopis paní primátorce Rosenbergové

Vážená paní primátorko,
přečetla jsem si Váš editorial v prázdninovém Libereckém zpravodaji, ve kterém sdělujete, že uveřejňujete co nejvíce informací na webových stránkách města.

Webové stránky města sleduji již dlouho a pravidelně a zatím se žádné zázraky nekonají. Určitě není zveřejňováno více informací a ve větší kvalitě oproti minulým obdobím a tím myslím jak za primátora Korytáře, tak i za primátora Kittnera.

Možná je to dostatečné pro nenáročné čtenáře, ale stále více občanů si chce najít i informace o politicích, kteří tomuto městu vládnou a ty nenajdou nejen na webu města, ale u některých politiků ani na webech příslušných politických stran nebo jinde na internetu.

Proto vítám Vaše vyjádření, že webové stránky jsou jednou z věcí, která Vás od začátku trápí a slibujete jejich vylepšení a přizpůsobení potřebám občanů města.

Ráda bych Vás tedy požádala, abyste v rámci zlepšování webových stránek města Liberce zveřejnili životopisy politiků – členů rady města. Při exkurzi po webových stránkách našich měst a obcí by nám v otevřenosti informací mohly být mnohé vzorem. Na webu hlavního města Prahy najdeme životopis primátora a všech členů rady s uvedením všech členství ve výborech a komicích, členství ve výborech a komisích je uvedeno také u všech zastupitelů.

Na webu statutárního města Opavy najdeme životopisy starosty a náměstků, na webu města Kuřim, starosty a místostarosty, životopis starosty je uveden i na webech mnoha menších měst, obcí i městských částí (Varnsdorf, Mělník, Brno-střed a další….).

V rámci co nejlepší informovanosti občanů města Liberce Vás tedy paní primátorko žádám, aby na webu města byly zveřejněny všechny informace o politicích, kteří mají hlavní vliv na řízení města. Tzn. aby členové rady města zveřejnili strukturovaný životopis, členství ve výborech a v komisích a členství v představenstvech a dozorčích radách společností s majetkovou účastí města. Dále Vás žádám, aby členství ve výborech, komisích a orgánech společností bylo zveřejněno u všech zastupitelů.

Věřím, že nebude problém vyhovět tomuto návrhu a že otevřenost volených orgánů ocení i další voliči. Doufám, že mi brzo odpovíte na tento můj dopis a již se těším na nové, vylepšené webové stránky města Liberce.

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vážený pane Korytáři,bez sebemenší špetky studu jste mě, pracovnici magistrátu, napadl se svými kolegyněmi ze Změny pro Liberec na posledním zasedání zastupitelstva kvůli bytu,
Přinášíme otevřený dopis občana Liberce Františka Pokorného vedoucímu odboru životního prostředí na liberecké radnici Ing. Jaroslavu Rašínovi. Pan Pokorný v něm upozorňuje odbor životního
Vážený pane náměstku, před několika dny jsme Vám, zastupitelům a členům finančního výboru zaslali právní rozbor smluvních vztahů ohledně úrokového zajištění dluhopisu. Náklady na
Vážená paní primátorko, dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna