Bylo zrušení zakázky na rekonstrukci Soukenného náměstí chybou?

Antimonopolní úřad vyměřil na základě podnětu od stavební společnosti Syner městu Liberec pokutu za zrušení zakázky na rekonstrukci Soukenného náměstí ve výši 130.000 Kč.

Zakázka byla připravena ještě minulým vedením města, které stanovilo podmínky a vybralo také jejího vítěze. Na můj návrh rada města po volbách schválila zrušení výběrového řízení. Rád bych vysvětlil důvody, které mne k tomu vedly.

Ve chvíli, kdy jsme jako nové vedení převzali město s dvoumiliardovým dluhem a měli velmi krátký čas na sestavení rozpočtu , by bylo dle mého názoru nezodpovědné v této zakázce pokračovat, navíc ve chvíli, kdy se musel rozpočet v mnoha ohledech radikálně seškrtat a městské příspěvkové organizace se potýkají s vážnými problémy.

Další námitka je koncepční – město by se nemělo pouštět do rekonstrukce tohoto náměstí ve chvíli, kdy nemá jasnou koncepci toho, jak mají vypadat a jaké funkce mají plnit další liberecká náměstí, která by také potřebovala rekonstrukci. Jedná se zejména o Sokolovské, Malé, Nerudovo či Papírové náměstí. Tím není řečeno, že mají všechna vypadat stejně, naopak, každé má mít svou specifickou funkci či funkce a podobu. Rekonstrukce Soukenného náměstí ale bohužel nevycházela z nějaké ucelené dlouhodobé koncepce, ale zejména z faktu, že se vedle něj postavil nový obchodní dům Fórum.

Ve světle udělené pokuty vidím jako chybu, že v podmínkách výběrového řízení nebylo ustanovení o tom, že má město právo kdykoliv před podpisem smlouvy o dílo výběrové řízení zrušit a to bez udání důvodů nebo např. z důvodů nedostatku finančních prostředků a že toto právo města účastníci výběrového řízení respektují. Pokud by se tak stalo, město by dnes žádnou pokutu platit nemuselo.

Nové vedení města se proti pokutě odvolávat údajně nechce a pokutu zaplatí. Ovšem i s vědomím této pokuty bych ani dnes nejednal jinak. Jako nepřijatelný musím přitom označit přístup stavební společnosti Syner. Solidní firma by v situaci, kdy je zvoleno nové vedení města, měla sama přijít a poté, když by zjistila, že tato zakázka již není prioritou či že město nemá peníze, by tento fakt měla akceptovat dle rčení : „Náš zákazník, náš pán.“

Ne tak Syner, roky zvyklý na zcela jiné zacházení , který se rozhodl si realizaci této zakázky vynutit. Panu řediteli Syneru Borovičkovi jsem na setkání na radnici mimo jiné sdělil, že bych uvítal, kdyby se Syner proti rozhodnutí města neodvolával, neboť tato zakázka bude po jejím přepracování jistě v budoucnu soutěžena znova a Syner bude mít opět šanci zvítězit. Odpověď pana ředitele byla stručná a jasná ve smyslu, že nějakou vstřícnost ze strany této firmy v této věci nelze očekávat. Díky tomuto přístupu této liberecké firmy bude tak město Liberec platit pokutu 130.000 Kč.

Proměna Liberce na normálně fungující město, které neovládá několik mocných firem ve spolupráci se zkorumpovanými politiky, bude asi ještě chvíli trvat. Jsem stále přesvědčen, že o stavebním rozvoji města má rozhodovat v první řadě útvar hlavního architekta, že se mají investiční akce dlouhodobě koordinovat a konzultovat s veřejností a že není možné, aby si jakákoliv stavební firma takovýmto způsobem vynucovala realizaci jakékoliv zakázky. Zejména když město nemá peníze, protože mimo jiné splácí vysoké úroky za dvoumiliardový dluh, na kterém se podílí kromě jiného i Aréna, která je sice v majetku města, kterou má ale fakticky díky uzavřené koncesní smlouvě plně k dispozici S-Group, do nějž patří i stavební společnost Syner.

Jan Korytář, městský zastupitel za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V právě probíhajícím konfliktu jsem na straně Ukrajiny ne proto, že Ukrajina je dobrá a Rusko špatné, ale proto, že Ukrajina byla napadena silnějším
Hejtman Půta vydal tento týden svůj poněkud pokřivený pohled na projekt nového autobusového nádraží v Liberci, který díky Starostům nabral velké zpoždění, a u kterého
Minulý týden jsem dostal otázku od jednoho novináře, zda bych se mohl vyjádřit k záměru kraje opravit 2 kilometry silnice na Semilsku z Podbozkova na Cimbál
Na projednávání záměru obnovy lesního koupaliště se před dvěma roky dostavila také jistá paní N. Tato mladá dáma celkem vehementně a místy, dovolím si