Jak se dělá politika – aneb když to nejde dveřmi, zkusíme to oknem.

Dalším pokusem, jak zlegalizovat výstavbu obytného domu ve Svojsíkově ulici byl návrh ing. Hampla z ODS, přednesený v pondělí 22.8. na Výboru pro územní plánování. Dodatek k ÚP: Změna textové části územního plánu – úprava regulativu zastavitelných ploch – tam, kde je ve vyhlášce definováno, že musí být chráněna veškerá existující doprovodná zeleň, hřiště a rekreační zařízení na veřejných prostranstvích, využívané pro účely krátkodobé rekreace. Úprava by měla spočívat v možnosti realizace zástavby na plochách (pozemcích), které již nejsou pro účely krátkodobé rekreace využívány.

Stavební povolení, vydané stavebním úřadem v Liberci, bylo na základě námitky obyvatel z okolních domů již 2 x vráceno Krajským úřadem – a to hned ze 2 důvodů:1) nesoulad s územním plánem2) nesplnění místních regulativů zástavbyBývalé vedení města se ovšem nevzdává – když se nepodařilo Krajský úřad uvést v omyl chybou úředníka (dlouholetého člena a někdejšího zastupitele ODS), který před léty “zapomněl” splnit usnesení zastupitelstva a přebarvit plochu na sportoviště (tzn. nezastavitelnou), když i přes to stavební úřad povolení vydal, a navíc vůbec nezohlednil regulativy pro místní zátavbu (počet zasavených metrů a hlavně výška budovy), tak přišel tento pokus – prostě to povolíme dodatkem.

Zdůvodnění? Dle investora hrozí městu až 12 mil penále, jelikož ve smlouvě je uvedeno, že město bude s investorem v součinnosti…Otázka, která logicky přichází – jak daleko může součinnost města zajít? Je obcházení vlastních schválených pravidel tím, co je součinností myšleno a neměl by někdo nést zodpovědnost, pokud podepše smlouvu, která městu hrozí pokutou x milionů, jestli neporuší zákon???

Obava o finanční situaci města je jedním možným vysvětlením. Druhým je, že pod vidinou této hrozby by se odhlasováním jednoho dodatku zlegalizovaloa nejen tato stavba, ale také možnost zastavět nesčetně dalších ploch, které „nejsou využívány“.Dobrá zpráva nakonec – zdravý rozum zvítězil, k ODS se nikdo nepřidal a logickým krokem, který výbor odsouhlasil, je právní analýza smlouvy, která zhodnotí skutečná rizika z ní plynoucí. (jen doufejme, že právník nebude členem ODS…)

Zuzana Kocumová, městská zastupitelka zvolená na kandidátce Unie pro sport a zdraví

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Tak tu máme další krajský pokus o rozdělení financí pro sportovní kluby, tentokrát „úspěšný“, protože prošel zastupitelstvem Libereckého kraje. A to přesto, že přidělování
Výrok dne: „Tak k čemu byla ta měsíční masáž o tom, jak potřebujete pro ty tři velké kluby tři až pět milionů na jejich
Žádat či nežádat odstoupení generálního ředitele krajské nemocnice, přímo odstoupení navrhovat nebo mu naopak vyjádřit důvěru? To je téma, které v současné době řeší hodně
Po nedávném návratu vlků na Českolipsko se nyní do Libereckého kraje vrátili také medvědi. Nejedná se ale o medvědy čtyřnohé, které bychom mohli potkat