nášLiberec

Search

První zářijové zastupitelstvo – jak vedení města bere své občany vážně

První zastupitelstvo v září přineslo několik překvapení. Opět se ukázala pevnost tiché koalice mezi vládnoucí ČSSD, Libercem občanům (LO), části Unie pro sport a zdraví a VV a rádoby opoziční ODS.

Ukázala se míra kompetence členů současného vedení, ale zároveň bylo vysláno hned několik znepokojivých signálů. Zejména ten, že současná koalice si zas takovou hlavu ze zapojení veřejnosti do diskuse nad územním plánem nedělá.

Hned zpočátku náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc stáhl svůj návrh na zvýšení daně z nemovitosti, jelikož zjevně nenašel podporu mezi koaličními partnery, nicméně tento plán jak alespoň z části zachránit zruinovanou městskou kasu, která v Liberci zůstala po dvou desítkách let vlády ODS, zůstává ve hře.

Kino Varšava

Poté následovala diskuse, kde měli prostor liberečtí občané. Mezi prvními vystoupilo na zastupitelstvu několik občanů, mezi nimi mladí liberečtí architekti, kteří přednesli svůj návrh a vizi nad budoucím osudem kina Varšava. Představili i svůj vlastní architektonický návrh. Bylo přislíbeno, že i s nimi se o budoucnosti nejstaršího libereckého kina, které nezájem města přivedl ke krachu a zkáze, bude v budoucnu diskutovat. Další občany zajímala a rozhořčovala dopravní situace v Liberci, zejména na Fügnerově ulici a Šaldově náměstí.

Bylo vyhověno žádosti vlastníků nemovitostí v Pražské ulici a nebyl prodán pozemek podnikateli Alexandru Kendikovi. Napříště mezi nimi má být dohodnuta shoda na společném postupu.

Větší diskusi, která si vyžádala i přestávku na jednání klubů, způsobil návrh prodloužit smlouvu s investorem, který chce stavět multifunkční dům na Vavřincově vrchu. Bylo poukázáno, že se jedná o opětovnou žádost. Nakonec se bod stáhnul s tím, že pokud investor (společnost) Hané Interiér výstavbu nezapočne v příštích měsících, město bez odkladu od smlouvy odstoupí.

Diskuse nad rozpočtem

Zastupitel za Změnu pro Liberec (ZpL) Jaromír Baxa interpeluje dotazy a připomínkami Zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města za 1. pololetí 2011. odpovídá náměstek Šolc, je opět znát Baxova profesní a znalostní převaha. Poté odpovídá jen ekonom magistrátu ing. Pozner. Baxu zajímají takové věci, jako položky rozpočtu, které se týkají Sportovního areálu Ještěd a Sportovního areálu Liberec, který spravuje firma S Group facility management (S group – Syner) a který město stojí spoustu milionů ročně. Baxa rovněž kritizoval úroveň a nepřehlednost jednotlivých zdůvodnění celé zprávy.

Zhruba v té době probíhala zuřivá a zřejmě i veselá (soudě podle toho, že se dotyční culili jako dvě školačky) SMS komunikace mezi zastupiteli Kittnerem (ODS) a Václavíkem (LO). Nyní zřejmě zvolili cestu komunikace via SMS, jelikož jejich fotografií zachycené psaní si přes facebook při odvolávání primátora Korytáře, kdy vzdychali nad pro ně zřejmě obtížnou angažovaností občanů, vešla již do historie – více v článku Jak se pan docent a pan inženýr nedomlouvali.

S věcnou připomínkou k zoufalému stavu Lidových sadů přišel zastupitel Hampl, který se byl na místě i podívat. Bylo mu přitakáno, nicméně byl dotázán, zda si nemyslí, že je odpovědná i jeho vlastní strana, tedy ODS, která za dlouhé roky svého vládnutí dopustila.

Rekonstrukce Soukenného náměstí

Zastupitel Korytář rovněž apeloval v této věci na ODS, aby využila svých kontaktů na firmu Syner, aby ta nyní neusilovala o zakázku 17. milionů na přestavbu Soukenného náměstí, že ta může počkat a tyto peníze mohou být použity například právě na havarijní stav Lidových sadů. Tato poznámka vyvolala herecké nadšení u přítomného novináře firmy Syner a prvního placeného Liberečáka, Zdeňka Soudného, který se jal předvádět ironická gesta.

Zda za tato varietní vystoupení dostává od svých chlebodárců nějaké prémie, těžko říci. Exrimátor Kittner odpověděl, že firma Syner jistě toto ani nezváží (kterou vlastní jeho někdejší zaměstnavatelé a dosavadní blízcí přátelé) a že je vinen Korytář, když se snažil, aby zakázku nezískala. Po všech těch letech přeci jen trošku zvláštní přístup od zastupitele, který má dbát na blaho města a ne soukromé firmy, byť je mu blízká …

49. změna územního plánu

Při projednávání dílčí části 49.změny územního plánu dostál zákonné povinnosti zastupitel za ODS Pavel Bernát, když ohlásil svůj možný střet zájmů (žádal o změnu svého pozemku v Radčicích na stavební parcelu) a požádal zastupitelstvo, aby mohl hlasovat. Bylo mu to umožněno.

Následovala další diskuse k projednávané 49. změně územního plánu. Zejména se jednalo o plochy luk a zahrádek v Ruprechticích, ke kterým se sešlo na čtyři sta připomínek od libereckých občanů v rámci přípravy nového územního plánu. Ani tento fakt ale pro současnou velkou tichou koalici (vládní strany + smluvněopoziční ODS) nic neznamenal a změna byla prohlasována, jelikož nebyla připuštěna do nového územního plánu a odhlasována byla jako změna starého územního plánu. Stovky podpisů a desítky hodin energie libereckých občanů tak bylo smeteno ze stolu.

Podpisy občanů pod peticemi neznamenají prý neznamenají nic

Mrazivě úsměvná byla reakce zejména Jiřího Rutkovského (USZ), který jakoby dopředu znal výsledky doporučení výboru pro územní plán (prý po konzultaci představitelů klubů) a také Jiřího Šolce, pro kterého prý podpisy občanů kolikrát znamenají to, že signatáři chtějí, aby na ně nějakým způsobem netlačili sousedé a měli klid. Ukázka zapojení veřejnosti do tvorby nového ÚP v praxi a zajímavý vzkaz vedení města svým voličům.

Jiří Kittner nenahlásil střet zájmů

Při bodu projednávání obnovení zakládající smlouvy společnosti Spácium nenahlásil Jiří Kittner, jako člen jejího představenstva, střet zájmů. V následné diskusi si proto vysloužil podnět k prošetření tajemníkovi. Bude zajímavé sledovat, jak se tomuto bude věnovat zpravodajský a politický server firmy Syner, Týden v Libereckém kraji (sesterská společnost z veřejných peněz placené Genus TV), který při obdobném „prohřešku“ Jana Korytáře před několika měsíci bil na poplach.

U volby zástupců na valnou hromadu bylo poněkud komické sledovat zástupce ČSSD (Martin Sepp), kteří ani neznali svoje nové kolegy v dozorčích radách (když nedokázali odpovědět, kdo koho v těchto orgánech nahradil).

V závěru jednání vznesl Josef Šedlbauer (ZpL) závažné otázky, jak je to s nákupem tramvají (závazek za stovky milionů korun) za situace, kdy bylo odloženo na neurčito dobudování tramvajové tratě do Rochlice a zda o tom bývalé vedení v čele Jiřím Kittnerem vědělo. Zároveň Josef Šedlbauer upozornil na závažný fakt, že byl jmenován dosavadním ředitelem dopravního podniku Luboš Wejnar, který ale zároveň působí v soukromé firmě Busline, která je konkurentem dopravního podniku na trhu a Wejnar je tak ve střetu zájmů. Na tuto otázku bylo ze strany ČSSD odpovězeno, že pokud je to pravda, bude se s tím muset něco dělat a že pan Wejnar je ředitelem pouze do konce roku.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V adventní čas klidu a rozjímání proběhlo poslední letošní zastupitelstvo, kde toho bylo k rozjímání i přemýšlení spousta, jenom ten klid nějak chyběl. Nejdůležitějším
Vánoční čas s sebou přinesl i poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce. Projednávat se bude klíčový bod pro celý další rok – městský ropočet
Na předposledním letošním zastupitelstvu toho bylo nemálo opět nejen k poslouchání, ale tentokrát i ke koukání. To když někteří zastupitelé zapojili svůj teatrální um
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhne předposlední letošní zasedání Zastupitelstva města Liberec. Řešit se bude například to, zda si za evropské miliony rekonstruuje kdysi veřejný