Nová akciovka Silnice LK aneb jak krajští „odborníci“ balamutí prostý lid

Na webu Týden v Libereckém kraji mě zaujal článek „Nová akciovka kraje jen na DPH ušetří ročně 10 milionů“.

Protože je prakticky nemožné vymknout se vymknout se z placení daně z přidané hodnoty, pokud se člověk nerozhodne páchat daňové podvody, na které pamatuje příslušný paragraf trestního zákoníku, hledala jsem v článku návod, jak krajské vedení ve správě silnic hodlá tak velkou úsporu na dani provést.

Citace z článku: „Z pohledu legislativy je prý akciová společnost výhodnější než příspěvková organizace. Ta není plátce DPH a platíme tak daň v plné výši. U akciovky nabízí legislativa odpočet daně. Za sezónu tak ušetříme 10 milionů korun“, uvedl Jan Bergler, současný ředitel příspěvkové organizace, který se má stát předsedou představenstva Silnice LK.

Vážený pane řediteli a krajští lídři, Váš výklad úspory 10 milionů Kč na DPH je evidentně mylný. Celý citovaný výrok je z hlediska zákona o DPH zmatený, pro zjednodušení se tedy budu zabývat pouze tou virtuální úsporou 10 milionů korun.

Neznám sice přesně fungování současné příspěvkové organizace a jak byly doposud směřovány finanční toky od Krajského úřadu LK na opravy silnic, ale jedno vím zcela jistě – Krajský úřad, i když je plátce DPH, si odpočet z investic do dopravní sítě a oprav silnic uplatňovat nemůže, protože se jedná o přijaté zdanitelné plnění bez nároku na odpočet daně. Jestliže tedy do současné doby fungovala příspěvková organizace kraje, která nebyla plátcem DPH, kraj ji s největší pravděpodobností hradil veškeré výdaje, a to tak, že pořízená plnění s DPH (materiál, stroje, subdodávky od plátců, režie) hradil s daní a výdaje, které nepodléhají DPH hradil bez daně (mzdy, subdodávky od neplátců).

Jestliže nyní tuto činnost převedete na akciovou společnost, která je plátcem DPH, bude si tato společnost samozřejmě uplatňovat odpočty DPH z přijatých zdanitelných plnění, ale zároveň na výstupu musí veškeré faktury vystavené na své odběratele, a tedy i Krajský úřad LK, zatížit základní sazbou DPH (20%). Kraj jako odběratel nemá nárok na uplatnění odpočtu z tohoto přijatého zdanitelného plnění, protože neslouží k uskutečnění plnění vyjmenovaných v § 72 odst. 1 zákona o DPH.

Ať nad tím dumám sebevíce, tak mi vychází, že kraj bude na údržbu silnic v konečném součtu platit víc, protože do smluv o dílo budou zahrnuty i náklady, které dosud daní zatíženy nebyly, a to hlavně mzdové. Samozřejmě, že k přesnému propočtu by byly potřebné údaje z účetnictví firmy, ale na otázku, jestli se v tomto systému dá ušetřit 10 milionů na DPH Vám odpovídám: v akciovce se to možná virtuálně ušetřit dá, ale tu úsporu (a pravděpodobně i více) si Krajský úřad LK bude muset zaplatit.

Logicky se dá tedy říci, že nás oprava silnic bude stát větší balík peněz než doposud, současné mzdy (bez daně) plus mzdy nových manažerů akciovky se zahrnou do nákladů akciové společnosti (plátce), a budou zatíženy 20% daní navíc. Jestli se tedy daňový poplatník Libereckého kraje na základě uvedeného článku těší, že se na správě silnic ušetří, tak má opět smůlu.

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které
Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová
Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako
 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných