Město Liberec pokračuje v podivných privatizacích

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Ve čtvrtek 27. října 2011 se bude na zastupitelstvu projednávat privatizace jedné z budov ZŠ Švermova Vysoké škole Karla Engliše (VŠKE). ZŠ ji v současné době nevyužívá a má ji v pronájmu Vysoká škola Karla Engliše.

Prodej však provází podivné okolnosti. Městem navržená cena 9 milionů Kč vycházela ze znaleckého posudku objednaným zájemcem o koupi, VŠKE, nikoliv městem, těsně po odvolání bývalého primátora Jana Korytáře.

Prodej nebyl nijak inzerován, po tlaku Změny byla cena zvýšena na 11 milionů, ale přesto díky mizivé informovanosti o prodeji se nakonec výběrového řízení neúčastnil mimo VŠKE nikdo jiný.

Alena Dvořáčková říká: „V komisi jsme poukázali na to, že město dává budovu do prodeje za velmi nízkou částku a že i nájemné stanovené ještě bývalým vedením radnice ODS a ČSSD neodpovídá cenám, které město obvykle stanovuje podle svého interního předpisu jinde.“

Zástupci Změny pro Liberec doporučili, aby se budova školy privatizovala minimálně za 15 milionů Kč, a pokud se ji za tuto cenu nepodaří prodat, mělo by si město budovu ponechat a stanovit standarní nájemné. Dále Změna pro Liberec doporučila inzerovat záměr prodeje v regionálních médiích a v celostátním periodiku pro školství.

Město dál pokračovalo v privatizaci s tím, že údajně zveřejnilo výběrové řízení na úřední desce, k inzerci vůbec nepřistoupilo, protože je prý drahá. Na úřední desce však v příslušné kolonce na webu města nebylo oznámení o privatizaci k nalezení. Je možné, že vyvěšeno bylo, ale pravděpodobně způsobem v Liberci obvyklým – tak, aby byl záměr prodeje neviditelný. Za daných okolností by bylo opravdovým překvapením, kdyby se přihlásil jakýkoliv další zájemce, protože prodej budovy a souvisejících pozemků byl tak utajený, že se o něm kdokoli další neměl šanci dozvědět. V případě této privatizace tedy vedení města opět zafungovalo jako schopná realitka, ovšem angažovaná zájemcem o koupi – Vysokou školou Karla Engliše.

Zaráží i to, že záměr prodeje nemovitosti byl vyvěšen už v době, kdy byl dělán druhý posudek, a že město uzavíralo výběrové řízení a nemělo jej ještě k dispozici. Výběrové řízení bylo uzavřeno s tím, že se přihlásil jediný zájemce Vysoká škola Karla Engliše za minimální nabídku 11 milionů Kč. Nový znalecký posudek mezitím – na základě současného výrazně podhodnoceného nájmu – vyšlel opět „překvapivě“ na 9 milionů Kč a jakoby náhodou potvrdil předchozí.

Alena Dvořáčková prodej shrnuje: „Město udělalo vše pro to, aby VŠKE nakoupila co nejlaciněji. Jako zástupce Změny pro Liberec nás těší, že jsme svým zásahem dokázali zvednout cenu pro město alespoň o dva miliony, ale ani takto nemůžeme s cenou a především způsobem privatizace souhlasit.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.