nášLiberec

Search

Slovo kněze a filosofa o idiotech a společné věci

Milí občané Liberce, když mne v roce 1981 pustili po 20 měsících vězení na Borech, kde jsem seděl s Václavem Havlem a Jiřím Dienstbierem, pokračoval jsem v činnosti pro „veřejnou věc“ (res publica)  v samizdatu a v opozici a pak jako krajský volební zmocněnec OF Jihomoravského kraje. Nyní mne společná věc zaujímá i jako odborného filosofa, který učí na zdejší univerzitě a v Praze. Společně se studenty děláme jeden výzkumný projekt o staleté migraci městských center v Liberci. Co říkají o Liberci mladí architekti? Pro ně symbolizuje veřejný zájem obrovská díra na Perštýně.

Pozemky městu nepatří a zahraniční společnost se soudí v arbitráži o dvě miliardy korun. Mimochodem: ministerský rozpočet všech vysokých škol v české republice je 22 miliard korun. TUL hospodaří ročně s půl miliardy. Společnou věcí (res publica) Liberce je tedy ohromná díra v zemi na prodaném pozemku a riziko mezinárodní arbitráže pro Českou republiku. Ze dvou miliard by zdejší univerzita žila 4 roky. Tak pojďme k té díře v zemi a k díře v komunálním rozpočtu. Někdo udělal dluhy a někdo jiný je teď bude platit. A o tom se nyní bavme.

Řecky se hrabání do vlastního řekne tó ídion a práce na společném dobru tó koinón. Česky jde o to, co je komunální, a co je idiotské. Viděno podle antického slovníku zde vládli dvacet let stoprocentní idioti. Syner a k němu přifařené firmy dostaly podle starosty Korytáře přes 10 miliard zakázek. Do vlastního si tedy připsali slušný zisk, čili pilně pracovali na tom, co je jim vlastní (tó ídion). Co městu nechali jako společné (tó koinón)  je 2,5 miliardy dluhů a velký balík naprosto nevýhodných smluv a pochybných zakázek. Jak se tedy chovají idioti? Privatizují zisk sobě do kapsy. A městu nechají jako res publica čili společnou věc pouze dluhy, a to v královské výši.

Tyto dluhy se musí splácet, patří bankám a těm, kdo si je koupili jako investici. Případný bankrot města bude stejné drama, jako když na rodinu vletí exekutor. Všechny městské poplatky určené vyhláškou mohou dramaticky stoupnout a Liberec může být nejdražší město ve střední Evropě. Městský rozpočet klesne, komunální podniky nedostanou dotace, a tím se dramaticky zvýší přímé poplatky po občanech: MHD, kultura, knihovny, odpadky, domovní daně a daně z nemovitostí, parkovací poplatky atd. A nezapomeňte, že všechny městské poplatky stanovené městskou vyhláškou jsou zase vymahatelné exekučně po vás, občanech.

Milí Liberečáci, uvědomte si, že společná věc je fakt vážná věc. Res publica není součet privátních zájmů na způsob idiotské politiky. Tato idiocie vás dotáhla zde před radnici a celé město zavedla do ohromného dluhu. A teď už vám hrozí přímý útok na peněženky v době, kdy se takto začala chovat i celá současná vláda. To je moc špatného najednou, nemyslíte?

Podívejme se společně, co by šlo za dané situace dělat.

  • O komunální čili společné věci legitimně rozhodují liberečtí zastupitelé, které jste si sami a svobodně zvolili v komunálních volbách. Zastupitelstvo je vrcholný mocenský orgán města a současně to jsou i vaši sousedi a známí. Dejte jim slušně a rozhodně najevo, že nesmí být idioty, protože na radnici mají hájit naši společnou čili komunální věc. Většina zastupitelů jsou slušní lidé.
  • Chtějte po zastupitelích úpravu jednacího řádu zastupitelstva, aby každý zastupitel dostal všechny materiály k projednávání důležitých věcí (územní plán, prodeje městského majetku, smlouvy na městské zakázky, mimořádné nákupy, schvalování dotací atd.) aspoň jeden měsíc před jednáním zastupitelstva o dané záležitosti. Tím si zajistíte transparentnost veřejných financí. Ujišťuji vás, že toto je velmi důležitý bod, zvláště v Liberci. Nezapomeňte, že každá smlouva města je vaše veřejná věc. Zde neexistuje žádné obchodní tajemství, každý zastupitel musí tyto smlouvy dostat. Je za ně občansko-právně nebo dokonce i trestně odpovědný. Zastupitel města je statutární orgán pro nakládání s majetkem města.
  • Chtějte po svých zastupitelích, aby prosadili usnesení, že o věcech majetkových se musí hlasovat jmenovitě, tj. s majetkovou odpovědností každého zastupitele. Totéž platí pro radu města. Snad zastupitelé pochopí, že musí v krizové prokázat statečnost, protože hájí obecní zájem nás všech. Nezapomeňte, že idioti kradou tajně a v anonymitě. Všechny pochybné kšefty se mají na radnici schválit okamžitě a bez jakékoliv debaty.
  • Deset lidí může tunelovat majetek tak velkého města jako Liberec jen tehdy, když jim dalších tisíc pasivně pomáhá svou nečinností a lhostejností. Spousta z vás dělá v zařízeních a provozech města a dobře ví, jak to tam vypadá. Proč nedáte tyto informace těm slušným zastupitelům, kteří tyto podněty mohou kvalifikovaně zpracovat? Slušní radní a pracovníci na radnici od začátku svého jmenování aktivně spolupracují s Transparency International ohledně korupce. A nyní už podali na bývalé vedení radnice první žaloby.
  • Podle zákona o svobodném přístupu k informacím máme jako občané právo žádat po magistrátu města informace o důležitých věcech veřejného zájmu, včetně odměn bývalých pracovníků magistrátu a včetně hospodaření radnice. Poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků výslovně umožňuje § 8b zákona o přístupu k informacím. Obstrukce může být v tom, že si za tuto službu nechá radnice přemrštěně zaplatit, ale to je soudně napadnutelné.

    Radnice je placená z veřejných prostředků a její jednání je z podstaty věci res publica, tedy veřejná věc. Svými dotazy rozkryjete, kdo tam byl idiot a staral se víc o vlastní, a kdo se naopak opravdu staral obecní. A třeba se zjistí, že na radnici už ani žádné informace k mnoha věcem nejsou. Ale to jistě za minulé vlády radnice nemohlo stát, jistě mají všechnu svou činnost řádně dokladovanou. Zničení veřejných listin by totiž mohlo být i trestným činem.

Veřejná věc je naší společnou záležitostí. Nyní za ni demonstrujeme před radnicí, ale hlavní břemeno práce leží jinde. Je třeba trvale hlídat, aby idioti nezvítězili nad společnou věcí. K tomu přeji současnému primátorovi Honzovi Korytářovi a všem slušným zastupitelům hodně zdaru.

Václav Umlauf, vysokoškolský pedagog
www.umlaufoviny.com

Pozn: Václava Umlauf přednesl tento projev před libereckou radnicí dne 13. dubna v době, kdy byl odvoláván primátor Korytář a na světlo se dostávala velká tichá koalice.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vyjmenovat dobré požadavky je jedna věc, prosadit tyto požadavky tak, aby splnily svůj účel, to je věc druhá. A jestli si aktivisté Rekonstrukce státu
Proč vyhrál Zeman? Protože většina lidí v tomto státě je chudých, ale nikoliv úplně ideologicky zpitoměných. Po dvaceti letech jim došlo, že bohatí hledí
Vezměme případ zadluženého a rozkradeného města jako je Liberec. Dvacetiletou lhostejností občanů je ODS, Česká strana sociální demokracie a další zájmové skupiny vykradly, podobně
Představte si, milá dítka, tuto pohádku. Správně jste volila v nedávných krajských volbách 2012. A nyní sedí v kraji koalice, která nedá zlodějské stavební