Veřejná beseda se zastupiteli klubu ODS

Ve věcné atmosféře proběhla včerejší debata se zástupci libereckého zastupitelského klubu ODS. Do míst pro hosty se na besedě organizované nezávislou iniciativou JE ČAS NEMLČET posadil bývalý primátor města Ing. Jiřího Kittnera a současný předseda liberecké ODS Ing. Tomáš Hampl. Byť organizátoři očekávali větší zájem z řad veřejnosti, s ohledem na skutečnost, že občané poprvé v historii dostali prostor ke kladení otázek klíčovým zastupitelům na neformálním setkání, jich přišlo přibližně dvacet a další třetinu tvořili pořadatelé.

Žádná démonizující salva útoků ze strany občanů, ani úporná obrana hostů se nekonala. Nutno přiznat, že „klid a mír“ besedy nejspíš podmínil i „klid a mír“ kladených otázek. Některá sporná témata se zlehka otevřela, hosté na ně odpověděli a témata se tak pokojně uzavřela.

Dvoumiliardový dluh, který leží na dnu liberecké kasy, byl spjat s úvodním dotazem Pavla Koudelky z řad organizátorů. Ing. Kittner uvedl několik příčin existence dluhu: „půjčka se brala na výstavbu domů s pečovatelskou službou, nové tramvaje město zadlužily o 100 milionů korun a 250 milionů stálo vykoupení investic a pohledávek od firmy Snowhill, která měla v roce 2006 pronajaté městské sportoviště pod Ještědem. Na vině je i nepředpokládaně silný hospodářský pokles o 14%, který v posledních letech dolehl nejen na naše město. Došlo tak k poklesu příjmů města o 180 milionů korun, které v rozpočtu chybí.“

Další občané se dotazovali, co by současné situaci dělala jejich strana, aby s daným rozpočtem vyšla. Tomáš Hampl se domnívá, že by bylo dobré předejít krácení rozpočtu všem organizacím a veřejným službám vytipováním několika konkrétních služeb, které nejsou pro chod města zásadní, a jejich činnost zcela uzavřít. Jiří Kittner, který byl na postu primátora města 11 let, doplnil, že jízdné v Dopravním podniku města Liberce a Jablonce n. N. mělo být zvýšeno již dříve, popř. by se cena jízdenky měla řešit pravidelnou valorizací.

Další dotazy se týkaly stavby sportovní arény, která je městu největší finanční zátěží. Město splácí půjčku za toto sportoviště ve výši 42 milionů korun ročně, k tomu 14 milionů korun tvoří platba na koncesní smlouvu provozovateli arény firmě S group Sport facility management s.r.o. Arénu městu Liberec stavěla společnost Syner s.r.o. a nyní jedna z firem společnosti ji pro občany provozuje. Oba hosté jsou přesvědčeni, že nejlepším správcem bývají právě soukromé firmy, jejichž motivace pro efektivní hospodaření je odlišná (rozumějme lepší), než je-li subjekt veden přímo státem či městem.

Do této besedy mohli zasahovat občané svými dotazy elektronicky, jeden dotaz, který zde padl, se týkal výše odměn představenstva v Krajské nemocnici Liberec, a.s., kde nyní Jiří Kittner působí jako ekonomický ředitel. Pro Jiřího Kittnera je právem zástupců delegovaných zastupiteli Libereckého kraje a města Liberec schválit zvýšení odměn členů dozorčí rady. Kompetence valné hromady nemocnice obrazně přirovnal ke kompetencím Billa Gatese, jehož právo zvýšit svému zaměstnanci finanční odměnu by si nikdo nedovolil zpochybňovat. Znamená to v ideové rovině, že pro Jiřího Kittnera se zvolení zastupitelé dostávají svým způsobem do pozice „vlastníka“ svěřeného majetku a dle toho s ním mohou zacházet?

Besedě byl přítomen i bývalý poradce Václava Havla pan PhDr. Jan Šolc, který zdůraznil význam aktivit nezávislé občanské iniciativy JE ČAS NEMLČET, zejména snahu jejích členů o aktivizaci liberecké veřejnosti a obrat k osobní zodpovědnosti občanů.

Na závěr čerstvě zvolený předseda liberecké ODS Tomáš Hampl, který v této funkci vystřídal po mnoha letech právě Jiřího Kittnera, sebekriticky zdůraznil: „jsme si vědomi, že před námi leží velký úkol a tím je více spolu mluvit – a to myslím mluvit, jak mezi sebou v rámci naší strany, tak s ostatními zastupitelskými kluby, a zejména hovořit s veřejností“.

Audiozáznam z besedy naleznete již nyní na stránkách iniciativy www.casnemlcet.cz, videozáznam bude zveřejněn během několika dní.

Tereza Šímová, Nezávislá občanská iniciativa Je čas nemlčet

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,