18. Listopad, 2011

V plánované spolupráci pana Korytáře s panem Babišem vidím možnost konečně účinně stíhat korupci v Liberci. Netušila jsem, že i na to jsou potřeba peníze. Ano, bez nich to bohužel nejde a když se spojí více subjektů, neznamená to konec boje, ale úspěšnější pokračování. V každém případě musí jít o jedince s pevným charakterem….

18. Listopad, 2011

Stavební úřad vydal souhlas s umístěním staveb v lokalitě Liberec-Horská -,,Slunný palouk“ a to i přesto, že výstavba rodinných domů je v těchto místech v rozporu s platným územním plánem. Současnému vedení města tento rozpor nevadí a záměr rozsáhlé výstavby podporuje. Část pozemků je přitom stále vedena jako plochy přírody a krajiny a část…