nášLiberec

Search

Babiš – korupční špíny zemi zbavíš?

Vedle skandálů se zaměstnáváním členů liberecké ODS na Pozemkovém fondu je největším tématem i otázkou posledních dní možná podpora Změny pro Liberec ze strany miliardáře Andreje Babiše. Jan Korytář, lídr Změny, se na svém facebookovém profilu obrátil na veřejnost, aby se k tomuto vyslovila. Pokusili jsme se z reakcí lidí, tedy z toho, co v debatách pod články a na sociálních sítích zaznělo, „vytáhnout“ to nejpodstatnější a položit tyto otázky přímo Janu Korytářovi. Nakolik se nám to povedlo a nakolik uspokojí odpovědi Jana Korytáře Vás, naše čtenáře, už musíte posoudit sami.

Jak tomu s Vaším jednáním s A. Babišem bylo?
Zaregistroval jsem první vystoupení pana Babiše v médiích a když mne pak požádal prostřednictvím Jaroslava Kuchaře z iniciativy Vyměňte politiky o setkání, se schůzkou jsem souhlasil. Zatím proběhly dvě a byly víceméně informativní, zajímal jsem se o podrobnosti projektu ANO 2011 a cílech pana Babiše, ale mluvili jsme také v obecné rovině o problematice korupce, možných přístupech k jejímu omezování a také o financování těchto aktivit.

Co na to říkají Vaši kolegové ze Změny, půjde v případě nějaké spolupráce o kolektivní rozhodnutí?
Pokud by se jednalo o finanční podporu Změny pro Liberec, či připravovaného volebního uskupení Změna pro Liberecký kraj, pak o tom sám pochopitelně rozhodovat nebudu, na tom by musela být samozřejmě shoda. To, že bych pracoval nějak přímo pro pana Babiše osobně nepředpokládám, chci se i nadále věnovat tomu, co jsme v Liberci začali a další etapou jsou krajské volby. Chci stejně jako v Liberci i v kraji vyhledávat a propojovat schopné a nezkorumpované osobnosti, které uspějí ve volbách a prosadí potřebné změny, které omezí korupci a umožní lépe hájit a prosazovat veřejný zájem.

Nejde náhodou jen o další podnikatelský plán Babiše, který se inspiroval Věcmi veřejnými?
Myslím spíše, že ne, to by pan Babiš asi postupoval jinak, ale to ukáže budoucnost. Osobně si myslím, že je opravdu na to, jak to tady funguje, naštvaný a chce s tím něco udělat, i když zatím přesně neví jak, protože se v té problematice zas až tak moc neorientuje. Důležité bude také to, jakými se obklopí lidmi a zda bude od začátku ve svém jednání maximálně transparentní.

Já si myslím, že to VV č. 2 nebudou, ale na druhou stranu určitá rizika tady jsou, vyplývající jednak z finanční síly pana Babiše a z toho, že přichází z prostředí vysokého byznysu, ale také z toho, že se na vlně protikorupční rétoriky mohou vézt, tak jak to v politice bývá, i mnozí kariéristé, prospěcháři a pochlebovači, kteří mohou jeho iniciativu zdiskreditovat …

Myslíte si, že A. Babiš je „čistý podnikatel“ a pokud jím, jak to dnes spousta jiných politiků tvrdí,byť jen částečně není, jak je možné, že je pro Vás přijatelné s ním spolupracovat?
To záleží na tom, čemu říkáte „čistý podnikatel“ a navíc je potřeba ještě rozlišovat skutečnost a mediální obraz. Ale k tomu, abych se na toto téma mohl vyjádřit, mám příliš málo informací. Navíc já nejsem v politice proto, abych řešil, zda je pan Babiš „čistý“ nebo ne, stejně, jako mě nezajímá jestli jsou „čistí“ např. pánové Kittner, Syrovátko nebo kdokoliv jiný.

To záleží na úhlu pohledu, jak se na ně díváte. Mně zajímá spíše, zda to, co někdo v politice dělá, je prosazování a ochrana veřejného zájmu, nebo zda to je zkorumpované a slouží to spíše zájmům osobním. A podle toho budu sledovat i kroky pana Babiše jako politika. To, jestli budeme spolupracovat, se ještě ukáže, nic není zatím rozhodnuté.

Možná by mohl k zodpovězení otázky použít tento příklad – budu klidně v politice spolupracovat i s bývalou prostitutkou, která si uvědomí, že to, v čem jela, nebylo v pořádku a bude se snažit využít svých zkušeností např. na poli boje proti obchodu se ženami, i když si o tom „strážci čistoty“ mohou myslet, že jsem se zbláznil.

Jak chcete dosáhnout toho, aby jste se Babišovi „nemusel zavázat“? Vždyť Vám vlastně zaplatí kampaň, jaký rozdíl mezi stranami, které to dělají již roky a které kritizujete?
Tak za prvé, pokud by pan Babiš přispěl na kampaň nebo na naši činnost, bude to muset být transparentně, nikoliv nějaké peníze v igelitce a rozpočet kampaně bude zveřejněn. A ty peníze budou muset být darovány a chápány jako skutečný dar, kde není očekáváno jakékoliv protiplnění, služba či výhoda, to by muselo být zcela jednoznačně součástí nějaké případné finanční podpory a dohody o ní. Ale tady vůbec nejde o financování kampaně Změny v krajských volbách, ta případná finanční podpora nemusí vůbec jít na tuto kampaň a dokonce nemusí být určena ani pro Změnu, možností, jak financovat protikorupční aktivity je mnohem více…

Pokud přijměte podporu A.Babiše – jaký bude rozdíl mezi těmi, co kritizujete (například napojení zdejší ODS na firmy jako Syner) a Vámi?
To trochu předbíháte, není vůbec jisté, že se dohodneme právě na finanční podpoře, ale těch rozdílů byste mohl najít více i sám. Pokud si pamatuji, v minulosti se v Liberci nestalo, že by Syner řekl, jdeme bojovat s korupcí, oslovil pana Kittnera a nabídl mu veřejně podporu a nechal mu pak volné ruce. Bývalý primátor byl v tomto ohledu, bohužel pro něj i pro město, spíše nesvobodným vazalem než člověkem, jehož moc se odvíjela od výsledku ve volbách a podpory veřejnosti.

Pokud bych cítil, že se mohu v budoucnu dostat ve vztahu k panu Babišovi do podobné pozice, byla by pro mne finanční podpora nepřijatelná. Ale jak říkám, bude hodně záležet na tom, v jaké výši a za jakých podmínek a také na co by případná podpora byla poskytnuta.

Na co byste ty peníze chtěl použít?
Pokud se chcete věnovat boji proti korupcí, potřebujete na to čas, lidi a peníze, to není volnočasová aktivita jako slepovat si o víkendech letadýlka nebo chodit na houby. Proto se snažím nyní získávat pro Změnu pro Liberec další finance, abychom se této problematice mohli věnovat naplno, nejen ve volném čase. Ono přitom nejde jen o to, zda je někde nějaká nevýhodná zakázka, ale i to, kam tečou veřejné peníze, kteří lidé, kde a za kolik sedí na různých postech, co, komu a jak se privatizuje, jak se mění územní plán či na co se používají evropské dotace.

Jedním z důvodů, proč jsem byl na jaře spolu s kolegy odvolán bylo to, abychom se těmto věcem nemohli věnovat naplno a postupně se unavili, finančně vyčerpali a odpadli. To ovšem nemám ani já ani kolegové a kolegyně ze Změny v plánu. S finanční podporou od pana Babiše bychom to měli trochu snažší a mohli se více soustředit na samotnou práci namísto shánění peněz…

Nebojíte se, že tímto krokem definitivně ztratíte auru občanských politiků, se kterou jste tak senzačně vyhráli volby a porazili zavedené strany?
Nějaké riziko tady jistě u části voličů je, ale z toho zásadní strach nemám – nešel jsem do politiky proto, abych měl nějakou auru, občanským a civilním politikem jsem svým založením, na tom se těžko něco změní. Pokud nebudu panu Babišovi jakýmkoliv způsobem zavázán a jeho peníze nám naopak umožní zefektivnit a dále rozvíjet naše aktivity, např. směrem k Libereckému kraji a podaří se rozkrýt další korupční a klientelistické případy a vazby a oslovit veřejnost, tak to myslím bude OK.

Co říkáte asi většině odmítavých postojů ze strany Vašich sympatizantů, se kterými jste se, např.na facebooku, setkal? Nemyslíte si, že je zklamete a vlastně i „podrazíte“?
Beru to v potaz, ale mám i reakce opačné, navíc mám pocit, že bych své voliče více zklamal a podrazil, kdybych z politiky odešel…

Promyslím si všechna pro a proti, připravím několik variant možné spolupráce včetně finanční podpory, probereme to ve Změně pro Liberec a budu dále jednat. To hlavní, co mě zajímá, je to, zda tato spolupráce a podpora spíše přispěje k tomu, aby se nám ve Změně podařilo změnit Liberec v dobré místo pro život a zbavit ho klientelistivko -korupční chobotnice, která ho stále ještě má ve své moci, ale vlastně i zda tato spolupráce a podpora může přispět k tomu, aby se to samé stalo na krajské či celostátní úrovni.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32