Výstavba nad Lesním koupalištěm

Tisková zpráva Magistrátu města Liberec – Aktualizováno o mapku s pozemky: Plánovaná výstavba rodinných domů v lokalitě nad Lesním koupalištěm na pozemcích v ulici U Koupaliště v Ruprechticích, která se stala terčem kritiky části liberecké opozice, je v souladu s územním rozhodnutím pro výstavbu z roku 1994, jehož platnost trvá i v současné době. Došlo ovšem k rozporu s platným územním plánem z roku 2002, kdy nebylo toto územní rozhodnutí zahrnuto do podkladů.

Současní majitelé pozemku žádali pouze o změnu, která se zjednodušeně týká druhu zástavby. Namísto řadových domů by zde měly vyrůst rodinné domy, které jsou dle našeho názoru ve vztahu k okolní přírodě příznivější.

„Způsob, jakým bude město v této záležitosti postupovat, jsem před rozhodnutím konzultoval s odbornými pracovníky Magistrátu města Liberec, ve Výboru zastupitelstva pro rozvoj a územní plánování s členy výboru a s předsedou Komise rady města pro životní prostředí. Je potřeba si uvědomit, že možnosti samosprávy ovlivnit výstavbu byly v tomto případě značně omezené. Přesto věřím, že výsledek je za daných podmínek pro město a jeho obyvatele správným řešením,“ říká Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch.

I majitelé pozemku vyšli městu vstříc a na základě jednání s nimi se městu povedlo dohodnout zajištění průchodnosti krajiny, kdy bude mezi zahradami rodinných domů ponechán prostor pro veřejnou cestu. V rámci výstavby by měla být též opravena přilehlá komunikace, která není v nejlepším technickém stavu. Tato komunikace, která slouží pro příjezd k areálu Lesního koupaliště, je ve vlastnictví majitelů zmíněných pozemků. Snahou současného vedení města je vytváření kvalitního zázemí pro rekreaci a sport v této oblasti. I proto město jednalo s majiteli pozemků o možnostech získání atraktivních pozemků podél Jizerského potoka v ulici Tichá (vede od Lesního koupaliště směrem do Lidových sadů) do vlastnictví města.

Mapku s příslušnými plochami v územním plánu naleznete na webu.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Takto podrobně a odborně nemá své lidové názvosloví lokalit, ulic a budov zmapované žádné město. Určitě v Česku, a i ve světě je to
Liberecký kraj si připsal další dvě zajímavé kulturní památky. Ve Frýdlantu je nově prohlášen kulturní památkou areál zámeckého pivovaru, jehož kořeny sahají až do
Sotva se někteří rodiče vzpamatovali z krajského fiaska při přihlašování na střední školy, chystá vláda vzdělávacímu systému další ránu. Složitě znějící „plošné snížení maximálního
Liberecká radnice rozeslala do všech schránek speciální přílohu zpravodaje na téma plánované rekonstrukce bazénu. Je fajn, že se radnice snaží vysvětlit lidem, proč bude