Výstavba nad Lesním koupalištěm

Tisková zpráva Magistrátu města Liberec – Aktualizováno o mapku s pozemky: Plánovaná výstavba rodinných domů v lokalitě nad Lesním koupalištěm na pozemcích v ulici U Koupaliště v Ruprechticích, která se stala terčem kritiky části liberecké opozice, je v souladu s územním rozhodnutím pro výstavbu z roku 1994, jehož platnost trvá i v současné době. Došlo ovšem k rozporu s platným územním plánem z roku 2002, kdy nebylo toto územní rozhodnutí zahrnuto do podkladů.

Současní majitelé pozemku žádali pouze o změnu, která se zjednodušeně týká druhu zástavby. Namísto řadových domů by zde měly vyrůst rodinné domy, které jsou dle našeho názoru ve vztahu k okolní přírodě příznivější.

„Způsob, jakým bude město v této záležitosti postupovat, jsem před rozhodnutím konzultoval s odbornými pracovníky Magistrátu města Liberec, ve Výboru zastupitelstva pro rozvoj a územní plánování s členy výboru a s předsedou Komise rady města pro životní prostředí. Je potřeba si uvědomit, že možnosti samosprávy ovlivnit výstavbu byly v tomto případě značně omezené. Přesto věřím, že výsledek je za daných podmínek pro město a jeho obyvatele správným řešením,“ říká Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch.

I majitelé pozemku vyšli městu vstříc a na základě jednání s nimi se městu povedlo dohodnout zajištění průchodnosti krajiny, kdy bude mezi zahradami rodinných domů ponechán prostor pro veřejnou cestu. V rámci výstavby by měla být též opravena přilehlá komunikace, která není v nejlepším technickém stavu. Tato komunikace, která slouží pro příjezd k areálu Lesního koupaliště, je ve vlastnictví majitelů zmíněných pozemků. Snahou současného vedení města je vytváření kvalitního zázemí pro rekreaci a sport v této oblasti. I proto město jednalo s majiteli pozemků o možnostech získání atraktivních pozemků podél Jizerského potoka v ulici Tichá (vede od Lesního koupaliště směrem do Lidových sadů) do vlastnictví města.

Mapku s příslušnými plochami v územním plánu naleznete na webu.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V
Kritický článek Politické dusno na Frýdlantsku: v Řasnici proběhne referendum o větrných elektrárnách, který publikoval server nasliberec.cz, jsou uvedena sdělení, která podle energetické firmy W.E.B
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody pomáhala životnímu prostředí i po celý loňský rok. Zaměřila se na zadržování vody v jizerskohorských rašeliništích, zvyšování biodiverzity